Επιπλέον 20 δισ. ευρώ κόκκινα δάνεια στις εταιρείες διαχείρισης μέσα στους επόμενους 12 – 18 μήνες

Παράταση στα μέτρα στήριξης δανειοληπτών από τις τράπεζες
4 Δεκεμβρίου, 2020
Πρόγραμμα Γέφυρα: Πότε ξεκινά η επιδότηση για τα «κόκκινα» δάνεια
4 Δεκεμβρίου, 2020
Δείτε τα όλα

Επιπλέον 20 δισ. ευρώ κόκκινα δάνεια στις εταιρείες διαχείρισης μέσα στους επόμενους 12 – 18 μήνες

04/12/2020

Χαρτοφυλάκια κόκκινων δανείων άνω των 20 δισ. ευρώ αναμένεται να βγουν μέσω τιτλοποιήσεων και πωλήσεων στην αγορά τους επόμενους 12-18 μήνες. Τα δάνεια αυτά, μαζί με τα 90 δισ. ευρώ NPLs που διαχειρίζονται ήδη οι εταιρείες διαχείρισης, αλλά και την ολοκλήρωση των carve outs από τις τράπεζες (σήμερα ολοκληρώθηκε το carve out της Alpha Bank με τη μεταβίβαση των Διευθύνσεων Διαχείρισης NPLs στην Cepal), θα εδραιώσουν τον ρόλο των εταιρειών διαχείρισης στη νέα φάση ανασχηματισμού της ελληνικής Οικονομίας. 

Από την αρχή του έτους, οι εταιρείες διαχείρισης έχουν προχωρήσει σε πάνω από 60.000  ρυθμίσεις δανείων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, συνολικού ύψους 1,6 δισ. ευρώ, σε χαρτοφυλάκια που βρίσκονται εκτός των τραπεζικών ισολογισμών, δίνοντας λύσεις που περιλαμβάνουν και άφεση χρέους σε χιλιάδες δανειολήπτες. 

Το επόμενο διάστημα στην Ελλάδα η μεγαλύτερη εξέλιξη στον χρηματοπιστωτικό τομέα θα είναι η απόσχιση προβληματικών χαρτοφυλακίων από τους τραπεζικούς ισολογισμούς, γεγονός που θα αναδείξει τις εταιρείες διαχείρισης σε βασικό “παίκτη” της εξυγίανσης της πραγματικής Οικονομίας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης και Διευθύνοντα Σύμβουλο της doValue Greece, Τάσο Πανούση, η ύπαρξη αποτελεσματικών διαχειριστών, που μπορούν να αυξήσουν το επίπεδο των ανακτήσεων, θα αυξήσει αντίστοιχα και τις αποτιμήσεις αυτών των χαρτοφυλακίων, με την όποια θετική διαφορά να ενισχύει απευθείας τα κεφάλαια των τραπεζών. Ταυτόχρονα, μια αποτελεσματικότερη διαχείριση είναι επωφελής και για τον Έλληνα φορολογούμενο, αφού το ελληνικό δημόσιο θα παράσχει εγγυήσεις για τα υψηλής διαβάθμισης ομόλογα των τιτλοποιήσεων.

Η εμπειρία από άλλες χώρες (π.χ. Σουηδία τη δεκαετία του 1990, Ιρλανδία πιο πρόσφατα) έχει δείξει πως η ύπαρξη εξειδικευμένων φορέων και η μεταφορά σε αυτούς της διαχείρισης των κόκκινων δανείων και των συσσωρευμένων απαιτήσεων έχει θετική επίδραση από δύο πλευρές: αφενός οι τραπεζικοί οργανισμοί μπορούν να εστιάσουν στη βασική τους δουλειά, την παροχή ρευστότητας στα νοικοκυριά και –πρωτίστως– στις επιχειρήσεις, και, αφετέρου, η διαχείριση του αποθέματος γίνεται πολύ πιο γρήγορα και αποτελεσματικά. 

Στην παρούσα φάση, όπου η πανδημική κρίση αναμένεται να δημιουργήσει νέα κόκκινα δάνεια και να καταστήσει ακόμη πιο αναγκαίες τις αναδιαρθρώσεις των επιχειρηματικών δανείων, ο ρόλος των εταιρειών διαχείρισης ενισχύεται περαιτέρω. 

Η συμβολή των εταιρειών διαχείρισης στην Οικονομία

Όπως είπε την προηγούμενη εβδομάδα ο κ. Πανούσης στη διαδικτυακή συζήτηση του Συνδέσμου ΑΕ και ΕΠΕ για τις τράπεζες, τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη, ο ρόλος και η συμβολή των εταιρειών διαχείρισης έχουν ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά διότι:

α) Οι εταιρείες διαχείρισης προσφέρουν βιώσιμες και μακροπρόθεσμες λύσεις, με τις οποίες δάνεια σε καθυστέρηση θα γίνουν ενήμερα. Τα νοικοκυριά θα διασφαλίσουν την περιουσία τους και οι επιχειρήσεις την προοπτική τους. Θα επιστρέψουν έτσι σε υγιείς τραπεζικές σχέσεις, χωρίς τον “ηθικό κίνδυνο” και την πιθανότητα διάχυσης κακών πρακτικών στα ενήμερα τραπεζικά χαρτοφυλάκια.

β) Οι εταιρείες διαχείρισης εγγυώνται ταχύτερη εξυγίανση της οικονομίας από την κληρονομιά της κρίσης. Με την εξειδίκευση που διαθέτουν, τη συσσωρευμένη εμπειρία των στελεχών τους, αλλά και με την τεχνογνωσία που μεταφέρουν από το εξωτερικό, μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των αναδιαρθρώσεων, όπου αυτές είναι εφικτές. Οι βιώσιμες εταιρείες θα περάσουν πιο γρήγορα στη νέα φάση της δραστηριότητάς τους και θα αποφευχθεί η απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας. Ταυτόχρονα γίνεται ένα ουσιαστικό βήμα ώστε να διαμορφωθεί σε όλη την οικονομία πεδίο υγιούς ανταγωνισμού με καθαρούς όρους. 

γ) Τέλος, οι εταιρείες διαχείρισης δανείων μπορούν να συμβάλουν με πολλαπλούς τρόπους στην κινητοποίηση κεφαλαίων, τόσο εγχώριων όσο και μέσα από άμεσες ξένες επενδύσεις: στο πλαίσιο αναδιαρθρώσεων, με την ανάδειξη υγιέστερων επιχειρήσεων που θα είναι επενδύσιμες, με τη διεύρυνση της δευτερογενούς  αγοράς διαχείρισης προβληματικών δανείων, και τέλος με την ενίσχυση της αγοράς ακινήτων όπου αναμένεται κλιμάκωση της επενδυτικής δραστηριότητας τόσο για την αγορά, όσο και για την επισκευή και αναβάθμιση των ακινήτων από τους νέους ιδιοκτήτες τους. 

Στις εταιρείες διαχείρισης απασχολείται προσωπικό άνω των 4.000 εργαζομένων, κυρίως προερχόμενων από τις τράπεζες.

Στο ερώτημα πώς οι ίδιοι άνθρωποι που πριν από λίγο καιρό έκαναν την ίδια δουλειά σε τράπεζες, θα έχουν τώρα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των κόκκινων δανείων, ο κ. Πανούσης αναφέρει ότι αυτό θα επιτευχθεί:

Πρώτα από όλα λόγω της διεθνούς εμπειρίας. Σε αντίστοιχες αγορές, όπως η Ιταλία ή η Ισπανία, οι εταιρείες διαχείρισης δανείων είχαν εξαιρετικές επιδόσεις, χάρη σε εξειδίκευση, τεχνογνωσία και εργαλεία που ανέπτυξαν οι ίδιες. Τώρα πια, η μεταφορά προς αυτές χαρτοφυλακίων με καθυστερούμενες απαιτήσεις αποτελεί πρώτη επιλογή. 

Ο δεύτερος λόγος είναι η διαφορετική φύση των οργανισμών. Οι τράπεζες έχουν βαρύτερο θεσμικό πλαίσιο. Έχουν πιο απαιτητικό, άρα και χρονοβόρο και κοστοβόρο, σύστημα έγκρισης και λήψης αποφάσεων. Αντίθετα, οι εταιρείες διαχείρισης, καθώς τα στοιχεία ενεργητικού δεν τους ανήκουν αλλά απλώς τα διαχειρίζονται κατ’ ανάθεση, έχουν μεγαλύτερο συντελεστή ευελιξίας, διαφορετικές εποπτικές απαιτήσεις και αυξημένη ικανότητα προσαρμογής σε μεταβαλλόμενες συνθήκες αγοράς. Αυτό το τελευταίο είναι κρίσιμο στην παρούσα φάση και στη χώρα μας. 

Πηγή: Capital.gr