Επιδοτήσεις 300 εκατ. για ψηφιακό μετασχηματισμό


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
ΥΠΕΝ: Επιδότηση 60% για φωτοβολταϊκά στις στέγες
21 Οκτωβρίου, 2022
«Εξοικονομώ – Αυτονομώ»: Παράταση στην προθεσμία ολοκλήρωσης έργου
27 Οκτωβρίου, 2022
Δείτε τα όλα

Επιδοτήσεις 300 εκατ. για ψηφιακό μετασχηματισμό


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

21/10/2022

Το ποσό των 300 εκατ. Ευρώ θα διατεθεί μέσω του νέου ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ για την επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» αναμένεται να τεθεί σε καθεστώς προδημοσίευσης από στιγμή σε στιγμή και περιλαμβάνει τρεις διακριτές δράσεις, κάθε μια από τις οποίες καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες τους.

Ειδικότερα:

Η δράση 1 «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ, αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ενσωματώσει ακόμα σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στη λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 18.000 έως και 30.000 ευρώ.

Η δράση 2 «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», προϋπολογισμού 180 εκατ. ευρώ, αφορά επιχειρήσεις οι οπαίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου είναι από 50.000 το ανώτερο όριο επιδότησης ΜμΕ για δαπάνες «Προηγμένου Ψηφιακού Μετασχηματισμού» έως και 650.000 ευρώ.

Η δράση 3 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ», προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ, αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 200.000 έως και 1.200.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι το ποσοστό επιδότησης των επενδυτικών σχεδίων μπορεί να ανέλθει στο 50%, ενώ η υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», είτε μόνο στη δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», είτε μόνο στη δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ», επί ποινή απόρριψης του συνόλου των αιτήσεων.

 1. Βασικόc Ψηφιακόc Μετασχηματισμόc ΜμΕ»

Στο πλαίσιο της δράσης «Βασικός ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» ενισχύονται οι εξής παρεμβάσεις:

 • Εξοπλισμός/Υποδομές με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές κ.λπ.
 • Εφαρμογές/Λογισμικό με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια βασικών εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων και διαδικασιών (π.χ. ERP, WMS, ΚΡΙs, EDI, BMPS κ.λπ.), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης της παραγωγής κ.λπ.
 • Υπηρεσίες που συνδέονται με την ψηφιακή αναβάθμιση με ενδεικτικές δαπάνες: Υπηρεσίες προμήθειας/ χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς «ως υπηρεσία», όπως «Software-As-A-Service», «Cloud-As- A-Service», συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες.
 1. «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Βασική προτεραιότητα της δράσης «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είναι η αναβάθμιση τωv πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεσαίας ψηφιακής ωριμότητας μέσω της αξιοποίησης προηγμένων συστημάτων και τεχνολογιών, με τα οποία μπορούν να βελτιώσουν τη θέση τους στις διεθνείς αγορές, να εvισχύσουν τη λειτουργική ευελιξία τους, να βελτιώσουν την παραγωγική διαδικασία τους, αλλά και να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται από τη δράση για τον «Προηγμένο Ψηφιακό Μετασχηματισμό» είναι οι εξής:

 • Δαπάνες εξοπλισμού με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων λειτουργίας εγκαταστάσεων ή προσωπικού, αυτοματοποίησης της παραγωγής με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης, εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων κ.ά.
 • Δαπάνες εξοπλισμού για παραγωγή σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και προηγμένων ψηφιακών συστημάτων με ενδεικτικές αλλά εστιασμένες δαπάνες: προμήθεια εξελιγμένων τεχνολογικών συστημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή συστημάτων και εξοπλισμού Iηdustry 0., συστημάτων και εξοπλισμού ασφάλειας (π.χ. επιτήρηση χώρων, κυβερνοπροστασία κ.ά. ) , συστημάτων αυτοματοποίησης, ρομποτικών συστημάτων.
 • Δαπάνες λογισμικού, με ενδεικτικές δαπάνες: προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης τής παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών κ.λπ.
 • Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με την ψηφιακή αναβάθμιση με ενδεικτικές δαπάνες: τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων κλπ.

Η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επενδυτικών σχεδίων είναι άμεση και απλοποιημένη, δηλαδή τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται (ημέρα και ώρα). Σύμφωνα με το ΕΣΠΑ 2021- 2027, ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ορίζονται οι περιφέρειες της χώρας, οι οποίες κατηγοριοποιούνται ως εξής:

α) Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική, Νότιο Αιγαίο.

β) Λιγότερο Αναπτυγμένες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου θα οριστεί στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης, ωστόσο δεν αναμένεται να υπερβαίνει τους 15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

 1. «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ»

Βασική προτεραιότητα της δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕJ> είναι η αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τεχνολογίες αιχμής ή με εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και συμπληρωματικά η κάλυψη επιμέρους αναγκών σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που διευρύνουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους.

Η δράση ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα, ανταγωνιστική και βιώσιμη κρίσιμη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται από τη δράση για τον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό Αιχμής» είναι οι εξής:

 • Δαπάνες εξοπλισμού με ενδεικτικέ<; δαπάνες: προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων απομακρυσμένης λειτουργίας εγκαταστάσεων, αυτοματοποίησης των διαφόρων σταδίων της αλυσίδας αξίας (παραγωγή-μεταφορά – αποθήκευση), παραγωγής – αποθήκευσης – μεταφοράς με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές, προμήθεια εξελιγμένων τεχνολογικών συστημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή συστημάτων και εξοπλισμού Iηdustry 0., συστημάτων και εξοπλισμού ασφάλειας (π.χ. επιτήρηση χώρων, κυβερνοπροστασία κ.ά.), συστημάτων και εξοπλισμού μη επανδρωμένων ή 1 αυτόνομων οχημάτων, συστημάτων αυτοματοποίησης, ρομποτικών συστημάτων κ.ά.
 • Δαπάνες λογισμικού με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια εφαρμογών αυξημένης ευφυίας διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών κ.λπ
 • Δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με την ψηφιακή αναβάθμιση με ενδεικτικές δαπάνες: συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, Πιστοποίηση συστημάτων κ.λπ.

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται από 200.000 έως και 1.200.000 ευρώ. Συνεπώς, επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό μικρότερο των 200.000 ευρώ κρίνονται μη επιλέξιμα και δεν μπορούν να υποβληθούν. Αν ο προϋπολογισμός υπερβαίνει το 1.200.000 ευρώ, τότε κρίνεται επιλέξιμο, ωστόσο το υπερβάλλον ποσό δεν επιδοτείται και η δαπάνη θα πρέπει να καλυφθεί με ίδια συμμετοχή. Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και για τις τρεις δράσεις η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης υποβολής από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της πρόσκλησης που θα εκδοθεί.

Ποιοι εξαιρούνται

Στο πλαίσιο των τριών δράσεων, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/ και οι θυγατρικές τους, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς και οι εταιρείες στο

κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του 25% οι ΟΤΑ και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού (καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, ως κύριοι εταίροι).

Επίσης, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για τη χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. fraηchising κ.λπ.). Εξαιρούνται, επίσης, οι εξωχώριες (offshore), οι χρηματοπιστωτικοί και ασφαλιστικοί οργανισμοί, καθώς και οι πάσης φύσεως αθλητικοί σύλλογοι, σωματεία, αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, καθώς και οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με τις προαναφερθείσες κατηγορίες με οποιονδήποτε τρόπο (ενδεικτικά: μητρική, θυγατρική).

Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις, των οποίων το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ, υποχρεούνται να λάβουν τη νομική μορφή εμπορικής εταιρείας πριν από την έναρξη εργασιών  του επενδυτικού σχεδίου.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (First in -first out) και μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού της δράσης ανά κατηγορία.

Πηγή: Ναυτεμπορική