Έως 75% επιδότηση για το Καθεστώς «Αγροδιατροφή-Πρωτογενής Παραγωγή & Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων»


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
ΥΠΟΙΚ: Επέκταση του δικτύου Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και με άλλες χώρες
21 Οκτωβρίου, 2022
Από 24/10 οι αιτήσεις για επιχορήγηση νεανικής επιχειρηματικότητας
21 Οκτωβρίου, 2022
Δείτε τα όλα

Έως 75% επιδότηση για το Καθεστώς «Αγροδιατροφή-Πρωτογενής Παραγωγή & Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων»


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

21/10/2022

Ξεκίνησε από τις 3 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων στον πρώτο κύκλο «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων» στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου, που στόχο έχει την ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων.

Ο προϋπολογισμός, για το έτος 2022, ανέρχεται σε 150.000.000€ και το ποσοστό επιδότησης εξαρτάται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης.

Η υποβολή αιτήσεων έχει καταληκτική ημερομηνία την 30η Δεκεμβρίου 2022.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι κάθε επιχειρηματική οντότητα, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις:

 • Εμπορική εταιρεία
 • Συνεταιρισμός
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)
 • Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις
 • Ατομικές επιχειρήσεις με ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν στους τομείς:

 1. της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής,
 2. της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων.

Χρειάζεται να τονίσουμε ότι τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης, να υλοποιούνται σε μία Περιφερειακή Ενότητα,  και ειδικότερα να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

 1. δημιουργία νέας μονάδας,
 2. επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας,
 3. εκσυγχρονισμό υφιστάμενης μονάδας (ισχύουν περιορισμοί).

Ελάχιστος Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Μέγεθος επιχείρησης

Ελάχιστο επιλέξιμο ύψος επένδυσης

Μεγάλες

1.000.000€

Μεσαίες

500.000€

Μικρές

250.000€

Πολύ μικρές

100.000€

Συνεταιρισμοί

50.000€

Είδη ενισχύσεων

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης

Επιλέξιμες δαπάνες

 1. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού,
 1. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού,
 2. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικών σχεδίων

Κάθε φορέας συμμετέχει στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση (είτε με συνδυασμό αυτών).

Στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να περιλαμβάνεται κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων ξεκινάει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ολοκληρώνεται με το αποτέλεσμα του ελέγχου αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήξη του καθεστώτος.

Πηγή: Ναυτεμπορική