ΕΣΠΑ: Ενίσχυση των περιβαλλοντικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Πώς τα αφορολόγητα εισοδήματα μειώνουν τον αριθμό δόσεων αποπληρωμής χρεών
21 Ιουνίου, 2019
Coaching μέσω ΕΣΠΑ για 7.000 εργαζόμενους
28 Ιουνίου, 2019
Δείτε τα όλα

ΕΣΠΑ: Ενίσχυση των περιβαλλοντικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

21/06/2019

Δράση προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ για μεταποιητικές δραστηριότητες επεξεργασίας και ανακύκλωσης αποβλήτων

Την ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών μονάδων, οι οποίες προβαίνουν σε εργασίες επεξεργασίας, ανακύκλωσης και αξιοποίησης ιδίων αποβλήτων, προβλέπει η δράση «Περιβαλλοντική Βιομηχανία: Ενίσχυση Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών, που αναμένεται να προκηρυχθεί  εντός των επόμενων ημερών. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 20 εκ. ευρώ και στο πλαίσιο αυτής θα χρηματοδοτηθούν επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 100.000 έως 2.500.000 ευρώ, m οποία θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός 36 μηνών. Το ύψος της επιδότησης μπορεί να ανέλθει έως και στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν πρέπει να είναι εστιασμένα στην  περιβαλλοντική διαχείριση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων, προκειμένου είτε τα απόβλητα  – ύστερα από επεξεργασία – να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν εκ νέου ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες από δευτερογενείς διεργασίες, με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι την αρχική τους χρήση ή και άλλες χρήσεις, είτε να μειωθεί η παραγόμενη ποσότητα.

Ουσιαστικά η δράση επιδιώκει να καλύψει την ανάγκη για ενέργειες που αφορούν την παραγωγική και ανταποδοτική αξιοποίηση του τομέα του περιβάλλοντος και ειδικότερα των πάσης φύσεως αποβλήτων υπό το πρίσμα της κυκλικής οικονομίας και της αρχής «Μη σπαταλάς ό,τι είναι χρήσιμο (reduce, recyde, reuse)», ως στοιχείο της σχετικής πολιτικής στα θέματα επιχειρηματικότητας- περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, αποσκοπεί στη στήριξη μεταποιητικών δραστηριοτήτων που συμβάλλουν σε έναν πληρέστερο και κατά το μέγιστο αξιοποιήσιμο ωφέλιμο κύκλο ζωής των υλικών, μέσω της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησής τους, ο οποίος θα αποφέρει οφέλη τόσο για το περιβάλλον όσο και για την οικονομία, με στόχο τα μη αξιοποιήσιμα απόβλητα να περιοριστούν στις ελάχιστες δυνατές ποσότητες.

Γεωγραφικές Ενότητες

Σύμφωνα με το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ορίστηκαν οι 13 Περιφέρειες της χώρας, οι οποίες κατηγοριοποιούνται ως εξής:

  • Περισσότερο αναπτυγμένες: Αττική, Νότιο Αιγαίο.
  • Περιφέρειες σε μετάβαση: Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα.
  • Λιγότερο αναπτυγμένες: Ανατολική Μακεδονία-Θράκη Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα.

Οι επιλέξιμες ενέργειες

Στο πλαίσιο της δράσης, επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι οι παρακάτω ενέργειες:

  1. Συλλογή: Συγκέντρωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής διαλογής και της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων με σκοπό τη μεταφορά τους σε εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων.
  2. Μεταφορά: Το σύνολο των εργασιών μετακίνησης αποβλήτων ή και ειδικών ρευμάτων υλικών από τα μέσα συλλογής στους χώρους ανάκτησης.
  3. Προσωριvή Αποθήκευση: Αποθήκευση εν αναμονή επεξεργασίας, ανάλογα με τον τύπο αποβλήτων, το μέγεθος και τη διάρκεια αποθήκευσης και τον στόχο της συλλογής.
  4. Εnεξερyασία: Οι εργασίες ανάκτησης, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η προετοιμασία πριν από την ανάκτηση.
  1. Ανάκτηση: Οποιαδήποτε εργασία της οποίας το κύριο αποτέλεσμα είναι ότι τα απόβλητα εξυπηρετούν έναν χρήσιμο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά, τα οποία, υπό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση συγκεκριμένης λειτουργίας, ή ότι τα απόβλητα υφίστανται προετοιμασία για την πραγματοποίηση αυτής της λειτουργίας, είτε στην εγκατάσταση είτε στο γενικότερο πλαίσιο της οικονομίας.

Για τις εργασίες ανάκτησης παρατίθενται ενδεικτικά οι εξής παρεμβάσεις:

  • Ανακύκλωσης: Οποιαδήποτε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς.
  • Προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση: Κάθε εργασία ανάκτησης που συνιστά έλεγχο, καθαρισμό ή επισκευή, με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχείων προϊόντων που αποτελούν πλέον απόβλητα προετοιμάζονται προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν.

Απώτερος στόχος των επιλέξιμων ενεργειών του προγράμματος είναι η ενίσχυση δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος, οι οποίες υιοθετούνται από μεταποιητικές δραστηριότητες και η παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών από εργασίες αξιοποίησης και ανάκτησης αποβλήτων. Σημειώνεται ότι το τελικό παραγόμενο προϊόν είναι προϊόν που δεν συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα που προβλέπεται στο άρθρο 38 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Κατηγορίες Αποβλήτων

Σε ό,τι αφορά τις επιλέξιμες κατηγορίες αποβλήτων, περιλαμβάνονται όλες όπως περιγράφονται στον κατάλογο αποβλήτων:

α) του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που εγκρίθηκαν με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 49 της 15ης Δεκεμβρίου 2015 «Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 51373/4684/25-11-2015 κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015», καθώς επίσης και β) της υπ’αρ.62952/5384 αρ. ΚΥΑ έγκρισης του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων(ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν.4342/2015.

Πηγή: Ναυτεμπορική