Εφορία: Εξπρές ενημερότητα και για όσους έχουν χρέη

Ποιοι κερδίζουν και πόσο από τις αλλαγές στον εξωδικαστικό
20 Οκτωβρίου, 2023
Τα «ψιλά γράμματα» του νέου νόμου για την προστασία δανειοληπτών από τους servicers
23 Οκτωβρίου, 2023
Δείτε τα όλα

Εφορία: Εξπρές ενημερότητα και για όσους έχουν χρέη

Ηλεκτρονικά και απευθείας θα τρέχει η διαδικασία για μεταβιβάσεις ακινήτων. Τι ποσό των χρημάτων θα κρατά η εφορία από οφειλέτες που πουλάνε ακίνητα ή εισπράττουν χρήματα από το δημόσιο.

20/10/23

Όποιος φορολογούμενος έχει επιχειρήσει να εκδώσει φορολογική ενημερότητα με παρακράτηση, κατά τη διαδικασία μεταβίβασης ακινήτου, γνωρίζει τι σημαίνει ταλαιπωρία.

Αντίστοιχη ταλαιπωρία υφίστανται και όσοι χρειάζονται φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο, ακόμα και εάν οι υποχρεώσεις τους είναι ρυθμισμένες και εξοφλούνται κανονικά. Αν, δε, πρόκειται για μισθοδοσία από δημόσιο φορέα, τότε το μέγεθος της ταλαιπωρίας της μηνιαίας έκδοσης φορολογικής ενημερότητας με παρακράτηση εναπόκειται στον υπάλληλο της Δ.Ο.Υ που τη διεκπεραιώνει. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η ενημερότητα εκδίδεται σχεδόν άμεσα και άλλες όπου η αναμονή δοκιμάζει την υπομονή των φορολογουμένων.

Κάνοντας αρχή από τις μεταβιβάσεις ακινήτων, με επέκταση του μέτρου και στις υπόλοιπες περιπτώσεις, ΥΠΕΘΟ και ΑΑΔΕ προετοιμάζονται να παρουσιάσουν την επόμενη εβδομάδα μια νέα ψηφιακή εφαρμογή, με στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας και τον περιορισμό της χρονικής αναμονής και της ταλαιπωρίας για τους φορολογούμενους. Το project «τρέχουν» οι Χάρης Θεοχάρης και Γιώργος Πιτσιλής, που στοχεύουν σε άμεση έκδοση ενημερότητας αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη στην εφορία ή ηλεκτρονικό ραντεβού.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως δεν σχεδιάζονται αλλαγές στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα ποσοστά παρακράτησης για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας, εφόσον υπάρχουν οφειλές. Ποσοστό 10%-70% από τα χρήματα που θα εισπράξει ο φορολογούμενος ή από το τίμημα της μεταβίβασης ακινήτου θα παρακρατείται και θα συμψηφίζεται με τις οφειλές.

Κατά τη μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος, η ύπαρξη ρυθμισμένων ή βεβαιωμένων οφειλών καθώς και οφειλών σε αναστολή οδηγεί στην έκδοση ενημερότητας με παρακράτηση ποσοστού 70% επί του τιμήματος, εφόσον το τίμημα δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας, και έως το ύψος των ληξιπρόθεσμων ρυθμισμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση.

Εάν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές σε αναστολή άνω των 50.000 ευρώ, ορίζεται ποσοστό παρακράτησης 50% επί του τιμήματος, εφόσον αυτό δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας, και έως το ύψος των συνολικών οφειλών σε αναστολή. Εάν το τίμημα υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας και το ποσό της παρακράτησης, υπολογιζόμενο επί του τιμήματος, είναι μικρότερο των οφειλών, εκδίδεται αποδεικτικό ενημερότητας με υπολογισμό του ποσού της παρακράτησης επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό της παρακράτησης που προκύπτει από τον υπολογισμό αυτό δεν υπερβαίνει το τίμημα.

Διαφορετικά ποσοστά, σε συνάρτηση με το ύψος της ρυθμισμένης οφειλής που έχει αποπληρωθεί, προβλέπονται στην περίπτωση είσπραξης χρημάτων. Σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το ποσοστό παρακράτησης διαμορφώνεται σε:

  • 10% επί του εισπραττόμενου ποσού, όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων και έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό μεγαλύτερο του 70% της ρυθμισμένης οφειλής.
  • 30% επί του εισπραττόμενου ποσού, όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων και έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό άνω του 50% έως και 70% της ρυθμισμένης οφειλής.
  • 50% επί του εισπραττόμενου ποσού, όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων και έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό άνω του 30% έως και 50% της ρυθμισμένης οφειλής.
  • 70% επί του εισπραττόμενου ποσού, όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων και έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό έως και 30% της ρυθμισμένης οφειλής.

Τα ποσοστά παρακράτησης πρέπει να αντιστοιχούν στην κάλυψη τουλάχιστον δύο δόσεων της τηρούμενης ρύθμισης / ρυθμίσεων που έπονται της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος χορήγησης του αποδεικτικού, εφόσον οι εναπομένουσες δόσεις είναι έως και δώδεκα. Εάν οι εναπομένουσες δόσεις της τηρούμενης ρύθμισης / ρυθμίσεων είναι περισσότερες από 12, το ποσοστό παρακράτησης πρέπει να αντιστοιχεί στην κάλυψη τουλάχιστον τεσσάρων δόσεων της τηρούμενης ρύθμισης / ρυθμίσεων που έπονται της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος χορήγησης του αποδεικτικού.

Στην περίπτωση περιοδικής είσπραξης χρημάτων, το ποσοστό παρακράτησης ορίζεται στο 10% επί του εισπραττόμενου ποσού, εφόσον το ποσό της ρυθμισμένης οφειλής που υπολείπεται δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ. Εάν η συνολική εναπομένουσα ρυθμισμένη οφειλή είναι άνω των 20.000 ευρώ, τότε το ποσοστό που θα παρακρατείται από τα χρήματα θα πρέπει:

  • να αντιστοιχεί στην κάλυψη μιας δόσης της τηρούμενης ρύθμισης/ ρυθμίσεων που έπονται της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας και
  • να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 10% του εισπραττόμενου ποσού, αλλά να μην υπερβαίνει το 30% αυτού.

ΠΗΓΗ: EURO2DAY