«Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση»: Ανοίγει νέος κύκλος ενισχύσεων για ΜμΕ

Πώς η ΑΑΔΕ εντοπίζει τις «περίεργες» κινήσεις των επιχειρήσεων μέσα από το μητρώο τους
26 Σεπτεμβρίου, 2023
Πρόγραμμα «Σπίτι μου»: Μέχρι 29 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις
26 Σεπτεμβρίου, 2023
Δείτε τα όλα

«Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση»: Ανοίγει νέος κύκλος ενισχύσεων για ΜμΕ

26/09/2023

Προδημοσιεύθηκαν δύο (2) Δράσεις κρατικών ενισχύσεων για υφιστάμενες Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συνολικού προυπολογισμού 30 εκατ. ευρώ και ίδρυση/ενίσχυση νέων επιχειρήσεων, συνολικού προυπολογισμού 20 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του ΕΣΠΑ 2021/27. Οι Δράσεις συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) και από το ελληνικό Δημόσιο.

Στόχος των Δράσεων που προδημοσίευσε η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021/27 είναι η υποστήριξη του μετασχηματισμού και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των υφιστάμενων επιχειρήσεων, καθώς και η ίδρυση και προσέλκυση νέων επιχειρήσεων που δημιουργούν θέσεις εργασίας στις περιοχές που πλήττονται από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης.

Το ποσοστό ενίσχυσης για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων και για όλες τις δαπάνες, που περιλαμβάνονται σε αυτό, ανέρχεται σε 70%. Τα επενδυτικά σχέδια θα αφορούν επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 20.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ. Το ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής ανέρχεται σε 30%. Οι Δράσεις αναμένεται να προκηρυχθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Επιλέξιμες δαπάνες

Στις επιλέξιμες δαπάνες των Δράσεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

 • κτίρια
 • εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • εξοπλισμός & ηλεκτρικά μεταφορικά μέσα
 • πιστοποίηση προϊόντων
  ψηφιακός εξοπλισμός & λογισμικό
 • δαπάνες marketing
 • δαπάνες προσωπικού
 • δαπάνες για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας

Δράση 1: Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης (de minimis)

Η Δράση με τίτλο «Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης» θα υλοποιηθεί με πόρους του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του ΕΣΠΑ 2021/27, συνολικού ύψους 30.000.000 ευρώ και στοχεύει στην αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό, τη διαφοροποίηση, τον παραγωγικό μετασχηματισμό και τη στροφή υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στις περιοχές αυτές που επιφέρει η πορεία προς την επίτευξη του στόχου, που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για μηδενισμό των καθαρών εκπομπών που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου έως το 2050.

Η παρούσα Δράση στοχεύει σε:

 • υλοποίηση ενεργειών οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες
 • υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας
 • δημιουργίας θέσεων απασχόλησης με παράλληλη αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και των παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και
 • ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000 ευρώ έως και 100.000 ευρώ.

2η Δράση: Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης (de minimis)

Η Δράση με τίτλο «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης» θα υλοποιηθεί με πόρους του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του ΕΣΠΑ 202/27, συνολικού ύψους 20.000.000 ευρώ και στοχεύει στη δημιουργία νέων και στην ενίσχυση νεοϊδρυθέντων επιχειρήσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στις περιοχές αυτές που επιφέρει η πορεία προς την επίτευξη του στόχου, που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για μηδενισμό των καθαρών εκπομπών που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου έως το 2050.

Η παρούσα Δράση στοχεύει σε υλοποίηση ενεργειών οι οποίες αξιοποιούν:

 • σύγχρονες τεχνολογίες
 • υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας
 • δημιουργίας θέσεων απασχόλησης με παράλληλη αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και των παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και
 • ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000 ευρώ έως και 100.000 ευρώ.

Η Προδημοσίευση, η Αναλυτική Πρόσκληση (καθώς και το σύνολο των εγγράφων που την συνοδεύουν) του Προγράμματος, θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της ΕΥΔΑΜ www.eydam.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του www.efepae.gr και των εταίρων του με Γεωγραφική Αρμοδιότητα τις περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης, συγκεκριμένα:

 • α) για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ www.kepa-anem.gr
  β) για τους δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων www.diaxeiristiki.gr

Όροι και προϋποθέσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά οφειλούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

1) Να έχουν την ιδιότητα της πολύ μικρής ή μικρής ή μεσαίας επιχείρησης όπως ορίζεται στη Σύσταση 2003/361/Ε.Κ. της Επιτροπής της 6ης Μαϊου 2003 και σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Καν.Ε.Ε 651/2014 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.

2) Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν Ε.Ε. 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η δράση. Πιο συγκεκριμένα, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De mininis) έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200,000€ (ή 100,000€ ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία ( τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο πρπηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.

3) Να λειτουργούν με αποδέκτη, σύμφωνα με το Εταιρικό Εμπορικό Δίκαιο, νομική μορφή.

4) Να διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της πρόσκλησης πριν από την υποβολή της αίτσησης χρηματοδότησης.

5) Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης ενίσχυσης, κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιστροπής ή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία μία ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.

6) Να μην έχουν ολοκληρώσει τα φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην το έχουν υλοποιήσει πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

7) Να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν. 4557/2018(Α΄139), ως ισχύει.

8) Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει:

 • Να αφορά τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που θα περιλαμβάνονται στην αναλυτική πρόσκληση
 • Να περιλαμβωάνει δαπάνες που συμβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος και την και την εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Να περιλαμβλανει δαπάνες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Να περιλαμβάνει τη δημιουργία τουλάχιστον μίας νέας θέσης εργασίας (ισοδύναμο Ετήσιας Μονάδας Εργασίας) κατά τη διάρκεια υλοποίσησης του επενδυτικού σχεδίου,
 • Να περιλαμβάνει επιλέξιμες δαπάνες των οποίων αθροιστικά ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (μαζί με τις έμμεσες δαπάνες ) να κυμαίνεται από 20,000€ εώς και 100,000€.

ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ