Διανεμόμενα κέρδη σε ειδικές περιπτώσεις


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Επιδότηση ανέργων με έως 12.000 ευρώ για την έναρξη επιχείρησης
21 Ιουνίου, 2019
«Δυναμικό» επενδύσεων 8 δισ. σε ΑΠΕ
21 Ιουνίου, 2019
Δείτε τα όλα

Διανεμόμενα κέρδη σε ειδικές περιπτώσεις


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

21/06/2019

Πώς φορολογούνται σύμφωνα με εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ. Σε περίπτωση μάλιστα κεφαλαιοποίησης ή διανομής κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, το ποσό που διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται φορολογείται σε κάθε περίπτωση ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογικών ζημιών.

Επομένως, όσα νομικά πρόσωπα υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις για τα φορολογικά έτη 2014 και μετά, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, θα πρέπει να καταχωρήσουν τα διανεμηθέντα ποσά στον κωδικό 384 του Εντύπου Ν (τα ποσά που αναγράφονται στον κωδικό αυτό δεν προστίθενται στα κέρδη της επιχείρησης συναθροιζόμενα με τα λοιπά κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα), ώστε να γίνει νέα εκκαθάριση των φορολογικών τους δηλώσεων. Αυτά γνωστοποιήθηκαν αρμοδίως με την υπ’ αριθμ. Ε.2107/ 12.6.2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ με την οποία κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 116/2019 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία, οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013, όπως αυτές ίσχυσαν διαχρονικά, δεν έχουν εφαρμογή για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα ποσά κερδών των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων τα οποία απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4172/2013 ή απολαμβάνουν των φορολογικών προνομίων και ατελειών του Δημοσίου με ειδικές διατάξεις νόμων, και δόθηκαν οι κατωτέρω διευκρινίσεις:

  1. Δεδομένου ότι η σχετική γνωμοδότηση αναφέρεται στην εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013, όπως αυτές ίσχυσαν διαχρονικά, τα αναφερόμενα σ’ αυτήν έχουν εφαρμογή από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 (νέου ΚΦΕ) και ως εκ τούτου καταλαμβάνουν τα φορολογικά έτη με έναρξη από την 1.1.2014 και μετά, καταργουμένων των σχετικών προβλέψεων της ΠΟΛ. 1059/2015 εγκυκλίου για τη φορολογική μεταχείριση των διανεμόμενων κερδών των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4172/2013 (π.χ., Τράπεζα της Ελλάδος κ.λπ.) ή ειδικές διατάξεις νόμων.
  2. Επομένως, τα νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ όψιν γνωμοδότησης και τα οποία έχοντας ακολουθήσει οδηγίες της Διοίκησης (σχετ. η αριθμ. ΠΟΛ.1059 /2015 εγκύκλιος) είχαν εφαρμόσει την παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 στη διανομή των κερδών τους, θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις για τα φορολογικά έτη 2014 και μετά, χωρίς την επιβολή κυρώσεων και να καταχωρήσουν τα διανεμηθέντα ποσά στον κωδικό 384 του Εντύπου Ν (τα ποσά που αναγράφονται στον κωδικό αυτό δεν προστίθενται στα κέρδη της επιχείρησης συναθροιζόμενα με τα λοιπά κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα), προκειμένου να γίνει νέα εκκαθάριση των φορολογικών τους δηλώσεων με βάση τα αναφερόμενα στην αριθμ.116/2019 γνωμοδότηση του ΝΣΚ.
  3. Στον ίδιο κωδικό 384 του Εντύπου Ν θα καταχωρούνται για τα φορολογικά έτη 2018 και επόμενα τα τυχόν διανεμηθέντα κέρδη των νομικών προσώπων του φορολογικού έτους που έληξε για τα οποία δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 με βάση τα αναφερόμενα στην αριθμ. 116/2019 γνωμοδότηση του ΝΣΚ.

Πηγή: Ναυτεμπορική