Δέκα εκατ. ευρώ για τις μικρές επιχειρήσεις της Θεσσαλίας


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
100.000 δανειολήπτες του ν. Κατσέλη στο μικροσκόπιο των τραπεζών από σήμερα
1 Νοεμβρίου, 2019
Ενεργοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος επιδότησης για τις start up
1 Νοεμβρίου, 2019
Δείτε τα όλα

Δέκα εκατ. ευρώ για τις μικρές επιχειρήσεις της Θεσσαλίας


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

01/11/2019

Έως τις 18 Νοεμβρίου η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Επενδύω στη Θεσσαλία». Ποιες δαπάνες είναι επιλέξιμες. Τα κριτήρια που θα «βαρύνουν» την επιλογή των επενδυτικών σχεδίων.

Την ίδρυση, τον εκσυγχρονισμό και την τεχνολογική αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, χρηματοδοτεί το πρόγραμμα «Επενδύω στη Θεσσαλία». Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνεται έως και τις 18 Νοεμβρίου 2019, ενώ τα επενδυτικά σχέδια που θα επιχορηγηθούν θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός 24 μηνών.

Για τη συγκεκριμένη δράση, θα διατεθούν 10 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) με τα οποία επιχορηγηθούν επενδυτικά σχέδια εντός της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ύψους από 50.000 έως 400.000 ευρώ. Το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται σε 60%, ωστόσο στην περίπτωση πρόσληψης προσωπικού, αυξάνεται στο 70%.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του προγράμματος, δίνεται προτεραιότητα στους στρατηγικούς τομείς της RIS3 της Θεσσαλίας, δηλαδή το Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα, την Ενέργεια, το Περιβάλλον, τον Δημιουργικό Τουρισμό, την Αποκατάσταση και τις Προηγμένες Υπηρεσίες Υγείας, τα Μέταλλα και τα Δομικά Υλικά.

Τα κριτήρια επιλογής

Ωστόσο, θα πριμοδοτηθούν επενδυτικά σχέδια που είναι προσανατολισμένα σε κλάδους και προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας τους μέσω της τόνωσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και της σύναψης διεθνών συνεργασιών.

Η αξιολόγηση των προτάσεων προβλέπεται να γίνει με διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης, με κριτήρια που αξιολογούν την ποιότητα και πληρότητα της κάθε πρότασης, την αξιοπιστία υλοποίησης του έργου και τις επιπτώσεις της επένδυσης στην επιχείρηση και στην περιφερειακή οικονομία.

Μεταξύ των κριτηρίων αξιολόγησης που τίθενται, περιλαμβάνονται τα εξής: η παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που θα τα υλοποιήσουν, η ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών κατά προτεραιότητα σε τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης, η ενίσχυση της παρουσίας στις διεθνείς αγορές, καθώς και η ανάπτυξη συνεργιών βιομηχανίας – εμπορίου – υπηρεσιών.

Οι επιλέξιμες δαπάνες

Οι βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών, δηλαδή αυτές που θα χρηματοδοτηθούν, είναι το κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, οι επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις, η αγορά τεχνολογίας και πατεντών, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις, η αγορά καινοτομίας καθώς και οι δαπάνες προσωπικού.

Ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 13η Ιουλίου 2018, που σημαίνει ότι τυχόν δαπάνες που καλύπτονται στο πλαίσιο του προγράμματος που είχαν πραγματοποιηθεί μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία, μπορούν να χρηματοδοτηθούν.

Οι δαπάνες προσωπικού

Επισημαίνεται ότι ως προς τις δαπάνες προσωπικού (μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού), επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στο μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού από την 1-1-2019 ή μετέπειτα. Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού των μετόχων ή και εταίρων της επιχείρησης (για τις νέες και νεοσύστατες επιχειρήσεις), καθώς και συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού του φυσικού προσώπου ή των μετόχων/εταίρων του νομικού προσώπου που υποβάλλει το επενδυτικό σχέδιο (για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις).

Πηγή: Euro2day.gr