Δεύτερη πρόσκληση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Απλούστερες διαδικασίες για την ένταξη επιχειρήσεων στο ΕΣΠΑ
27 Δεκεμβρίου, 2019
Χρηματοδοτικά εργαλεία ύψους 1,04 δισ. για μμε
3 Ιανουαρίου, 2020
Δείτε τα όλα

Δεύτερη πρόσκληση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

27/12/2019

Δημοσιεύθηκε η δεύτερη στοχευμένη πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας, INTERREG-IPA CBC, προϋπολογισμού 6 εκατ. ευρώ, με άξονες προτεραιότητας: α) Την ανάπτυξη και στήριξη της τοπικής οικονομίας, β) την προστασία του περιβάλλοντος και των μεταφορών, όπως αναφέρει σχετικό ενημερωτικό έγγραφο του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της γειτονικής χώρας, το οποίο δημοσιεύεται σήμερα στην ηλεκτρονική σελίδα του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών που αφορά στις εξαγωγές.

Οι ειδικότεροι στόχοι που αφορούν τη συγκεκριμένη πρόσκληση, συνοψίζονται ως εξής:

  • Προώθηση της απασχόλησης, της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και της κοινωνικής και πολιτιστικής ένταξης σε διασυνοριακό επίπεδο, μέσω, μεταξύ άλλων, της ενσωμάτωσης στις διασυνοριακές αγορές εργασίας, περιλαμβανομένης της διασυνοριακής κινητικότητας. Κοινές πρωτοβουλίες για την απασχόληση, τις υπηρεσίες πληροφόρησης και παροχής συμβουλευτικής, την κοινή κατάρτιση, την ισότητα των φύλων, τις ίσες ευκαιρίες, την κοινωνική ένταξη των μεταναστών και των ευάλωτων ομάδων, τις επενδύσεις σε δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, αλλά και την υποστήριξη των επενδύσεων στους τομείς της δημόσιας υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών.
  • Ενθάρρυνση του τουρισμού και της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.
  • Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και βελτίωση των δημόσιων υποδομών μέσω, μεταξύ άλλων, της βελτίωσης πρόσβασης σε δίκτυα και υπηρεσίες ενημέρωσης και επικοινωνίας, κοινών δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της αειφόρου χρήσης των φυσικών πόρων, της αποδοτικότητας των πόρων, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων και την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης καταστροφών και ετοιμότητας έκτακτης ανάγκης.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί κοινά έργα και οι δικαιούχοι προέρχονται από αμφότερες πλευρές. Αναγνωρίζονται μόνο οι εταιρικές σχέσεις που απαρτίζονται αυστηρά από τους δικαιούχους που ορίζονται σε κάθε προτεραιότητα. Οι δικαιούχοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε πάνω από δύο έργα, ενώ για κάθε έργο δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τους τέσσερις, περιλαμβανομένου του επικεφαλής δικαιούχου (leader). Αναφορικά με την υποβολή προτάσεων, οι νέες διαδικασίες προβλέπουν τη χρήση του νέου πληροφοριακού συστήματος διοίκησης (MIS).

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι η 10η Μαρτίου 2020.

Πηγή: Ναυτεμπορική