«Δεύτερη ευκαιρία» για όσους έχασαν ρυθμίσεις

Κοκτέιλ ρυθμίσεων για οικονομική ανάταξη εταιρειών και νοικοκυριών
23 Οκτωβρίου, 2020
Επισπεύδουν την εκδίκαση των υποθέσεων του Νόμου Κατσέλη – «Στόχος» το τέλος του έτους
23 Οκτωβρίου, 2020
Δείτε τα όλα

«Δεύτερη ευκαιρία» για όσους έχασαν ρυθμίσεις

23/10/2020

Σειρά ρυθμίσεων των οφειλών τους έχουν οι φορολογούμενοι σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για το Πτωχευτικό Κώδικα.  Οι οφειλές που έχουν ανασταλεί έως τις 30 Απριλίου 2021 μπορούν να ρυθμιστούν σε 12 άτοκες ή 24 μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 2,5%, παρέχεται «δεύτερη ευκαιρία» σε όσους έχασαν τη ρύθμιση των 120 δόσεων αλλά και όσοι έλαβαν δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και δεν μπόρεσαν να τα εξυπηρετήσουν.

Ρύθμιση οφειλών σε 12 ή 24 δόσεις

Οι βεβαιωμένες φορολογικές υποχρεώσεις που δεν βρίσκονται σε ρύθμιση και έχει δοθεί αναστολή λόγω της πανδημίας και παράταση στην καταβολή τους μπορούν να ρυθμιστούν από το Μάιο του 2021 είτε σε 12 άτοκες δόσεις είτε σε 24 δόσεις με επιτόκιο 2,5%.

Σύμφωνα με την τροπολογία η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Η καταβολή της πρώτης δόσης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τις 31 Μαΐου 2021. Τυχόν καθυστέρηση στην καταβολή της δόσης  συνεπάγεται επιβάρυνση 5% στη μηνιαία δόση. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 30 ευρώ. Η ρύθμιση χάνεται στην περίπτωση που καθυστερήσει η καταβολή δύο συνεχόμενων μηνιαίων δόσεων. Με την υπαγωγή στη ρύθμιση και εφόσον τηρείται, διαγράφονται τα πρόστιμα ενώ ο οφειλέτης μπορεί να πάρει φορολογική ενημερότητα. Παράλληλα αναβάλλεται η εκτέλεση των μέτρων αναγκαστικής κατάσχεσης. Η αναστολή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί σχετικά παραγγελίες πριν από την υπαγωγή στη ρύθμιση.

Μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση το δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων ή των εγγυητών εφόσον η οφειλή δεν είναι  εξασφαλισμένη.

Επανένταξη στις 120 δόσεις

Όσοι οφειλέτες – πληγέντες έχασαν κατά τη διάρκεια Μαρτίου 2020-Οκτωβρίου 2020 ρύθμιση καταβολής των 120 δόσεων μπορούν να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις , για το υπόλοιπο της οφειλής και για τον αριθμό δόσεων που απομένει κατόπιν αίτησης τους.

Η επανένταξη στη ρύθμιση πραγματοποιείται με την καταβολή της δόσης του μηνός Νοεμβρίου 2020 η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα δηλαδή  έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

Ρύθμιση οφειλών που χάθηκαν το Νοέμβριο 2019

Οφειλές που είχαν υπαχθεί σε ρύθμιση την 1η Νοεμβρίου 2019 η οποία χάθηκε μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία μπορούν να ρυθμιστούν υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια τα οποία καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του διοικητή της ΑΑΔΕ.

Ρύθμιση οφειλών δανείων με εγγύηση του δημοσίου

Οφειλές οι οποίες αφορούν επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων με υπουργικές αποφάσεις  παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου που εκδόθηκαν έως και το 2012 ή παροχής της εγγύησης της «Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε.» ή του ΤΕΜΠΜΕ τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα  στις τράπεζες έως τις 7 Οκτωβρίου 2019,  όπως αναγράφεται στο αίτημα κατάπτωσης των τραπεζών στις αρμόδιες Υπηρεσίες, δύνανται να ρυθμίζονται σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις.  Απαιτείται αίτηση του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης από την 7η Οκτωβρίου 2019 μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.

Παράλληλα,

  •          Παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της (31.10.2020) και μέχρι και τις 30.4.2021 η αναστολή καταβολής ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα της χώρας και έχουν πληγεί λόγω των συναλλαγών τους με την εταιρεία “Thomas Cook Group PLC”.
  •         Απαλλάσσονται, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομιάς, με εξαίρεση τα εισοδήματα που προέρχονται από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
  •        Αναστέλλεται, από 1.1.2020 έως και 30.6.2021, η υποχρέωση καταβολής στο ελληνικό Δημόσιο του 5% των νοσηλίων που εισπράττουν όλες οι ιδιωτικές Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (ΜΧΑ) που λειτουργούν βάσει των διατάξεων του π.δ. 225/2000. Καταβληθέντα ποσά, που αφορούν στο ως άνω χρονικό διάστημα, επιστρέφονται στις προαναφερθείσες ΜΧΑ ή συμψηφίζονται με οφειλές τους προς το Δημόσιο.
  •          Χορηγείται παράταση του ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, κατά παρέκκλιση των ειδικότερα οριζόμενων διατάξεων για τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου που επλήγησαν δραστικά από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις και προθεσμίες. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα ανωτέρω αξιόγραφα αναστέλλονται η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης έως τις προβλεπόμενες προθεσμίες.
  •         Απαλλάσσονται, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομιάς, με εξαίρεση τα εισοδήματα που προέρχονται από μισθωτή εργασία και συντάξεις.  
  •        Υπάγονται, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%, από 24% που ισχύει:
  1.        η εισαγωγή αντικειμένων τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων και
  2.        η παράδοση αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας των παραγράφων 1, 2 και 3 του Κεφαλαίου Α’ του Παραρτήματος V του ν. 2859/2000, εφόσον πραγματοποιείται από τον ίδιο τον δημιουργό τους ή τους διαδόχους του.

Πηγή: Ναυτεμπορική