Χρηματοδοτικά κίνητρα για στήριξη των επιχειρήσεων μέσω ΠΕΠ


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Σχέδιο νέας μείωσης εργοδοτικών εισφορών στο 4,5%
7 Φεβρουαρίου, 2020
ΕΣΠΑ: Τρία νέα προγράμματα για ΜμΕ
14 Φεβρουαρίου, 2020
Δείτε τα όλα

Χρηματοδοτικά κίνητρα για στήριξη των επιχειρήσεων μέσω ΠΕΠ


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

07/02/2020

Σε εξέλιξη οι δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Έμφαση στους τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης. Ποιες δράσεις είναι ανοικτές για υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους.

Οκτώ χρηματοδοτικά προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 37 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) που αποσκοπούν είτε στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων μέσω επιχορήγησης για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και πρόσληψης προσωπικού, είτε στη δημιουργία νέων μικρών επιχειρήσεων, είναι αυτή τη στιγμή ενεργά σε διάφορες Περιφέρειες της χώρας στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ).

Η υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών, συνδέεται ανά Περιφέρεια με την αξιοποίηση των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων, όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί από τις κατά τόπους Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης (Περιφερειακής RIS3). Δηλαδή δίνεται έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει η κάθε περιφέρεια ώστε οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις θα ξεκινούν ή να αναπτύσσουν περαιτέρω τη δραστηριότητά τους, σε τομείς που θεωρείται ότι έχουν ιδιαίτερες προοπτικές.

Αν και οι προϋπολογισμοί των επιμέρους δράσεων, είναι σχετικά μικροί σε όρους δημόσιας δαπάνης, εντούτοις το ύψος της επιδότησης ανά επενδυτικό σχέδιο, είναι ιδιαίτερα γενναιόδωρο, καθώς γενικά κινείται σε ποσοστά άνω του 50%, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνει και στο 100% όπως για παράδειγμα για τα κουπόνια καινοτομίας» για τις επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας, ή την πρόσληψη προσωπικού στην περιφέρεια της Ηπείρου.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, οι δράσεις αυτές καταγράφουν μεγάλο ενδιαφέρον από το επενδυτικό κοινό, για αυτό και στο επόμενο διάστημα αναμένεται η προκήρυξη και νέων κύκλων, είτε των ίδιων προγραμμάτων, είτε παρεμφερών, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Σημειώνεται ότι ανάλογα προγράμματα, υλοποιούνται και σε άλλες Περιφέρειες και στις ίδιες που στη συνέχεια αναφέρονται, ωστόσο ο κύκλος υποβολής των αιτήσεων, έχει ήδη ολοκληρωθεί. Δηλαδή έχουν «κλείσει» και γίνεται η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων.

Τα ενεργά προγράμματα ανά Περιφέρεια:

Δυτική Ελλάδα

  1. Ενίσχυση των Πράσινων Επιχειρήσεων και Ανακύκλωσης στη Δυτική Ελλάδα

Τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ώστε με παρεμβάσεις στην παραγωγική τους διαδικασία να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητά τους αλλά και την ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου της ανακύκλωσης, προβλέπει το πρόγραμμα “Ενίσχυση των Πράσινων Επιχειρήσεων και Ανακύκλωσης στη Δυτική Ελλάδα”.

Στο πλαίσιο του προγράμματος η δημόσια δαπάνη του οποίου ανέρχεται στα 4,6 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτηθούν επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 25.000 έως και 300.000 ευρώ, με το ποσοστό επιδότησης να ανέρχεται έως 55% για τις μεσαίες και έως 65% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Οι στόχοι της δράσης είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητάς τους δια μέσου της μείωσης του ενεργειακού και κυρίως του περιβαλλοντικού αποτυπώματός τους και αυτοί μπορούν να επιτευχθούν με την εισαγωγή οικο-καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία, αλλά και την ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά “πράσινων” προϊόντων και υπηρεσιών (Eco Design – Eco Label κ.ο.κ).

Κεντρική Μακεδονία

  1. Κουπόνια Καινοτομίας

Από 1.000 έως και 10.000 ευρώ μπορούν να λάβουν οι μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κεντρική Μακεδονία, μέσω του ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματος που επονομάζεται “Κουπόνια Καινοτομίας”. Στόχος του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων για να αγοράσουν υπηρεσίες καινοτομίας από πιστοποιημένους φορείς, ώστε να βελτιώσουν τις παραγωγικές τους ή οργανωτικές τους διαδικασίες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας.

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν σε αυτό, μπορούν να εξαγοράσουν ένα σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας το οποίο θα αφορά στη διάχυση επιστημονικής ή και τεχνολογικής γνώσης ή και εμπειρογνωμοσύνης από έναν φορέα καινοτομίας προς κάποια επιχείρηση, με τρόπο ο οποίος θα είναι άμεσα αξιοποιήσιμος από αυτήν. Δηλαδή, θα ανταποκρίνεται πλήρως στα προβλήματα που έχει θέσει η επιχείρηση στην αίτηση που υπέβαλε και θα συμβάλει στην επίλυσή τους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης του προγράμματος ανέρχεται στα 4 εκατ. ευρώ, ενώ επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 1.000 έως 10.000 ευρώ. Το ποσό της σύμβασης μεταξύ της επιχείρησης και του φορέα καινοτομίας πρέπει να αντιστοιχεί με το κόστος των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τον φορέα καινοτομίας. Εάν το κόστος του σχεδίου υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ, η επιπλέον δαπάνη θα καταβάλλεται από την επιχείρηση. Εάν το κόστος του σχεδίου είναι μικρότερο των 10.000 ευρώ, θα επιχορηγείται το σύνολο του ποσού που αναγράφεται στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που έχει εκδώσει ο φορέας προς την επιχείρηση, μείον τον ΦΠΑ.

Βόρειο Αιγαίο

  1. Ενίσχυση των συμφωνητικών συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων έρευνας και καινοτομίας

Χρηματοδότηση για την αγορά τεχνογνωσίας από Πανεπιστήμια και Ερευνητικούς Φορείς παρέχει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το πρόγραμμα “Ενίσχυση των συμφωνητικών συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων έρευνας και καινοτομίας”, προϋπολογισμού 4,7 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη).

Με το ποσοστό της επιδότησης να ανέρχεται ακόμα και στο 80% για συγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες, το πρόγραμμα εστιάζει στην υποστήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύουν στην έρευνα και την καινοτομία, για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων ή και υπηρεσιών τα οποία προγραμματίζουν να διαθέσουν στην αγορά, καθώς και σε καινοτόμες διεργασίες και διαδικασίες στην παραγωγή των προϊόντων τους.

Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχυθούν μπορούν να κυμαίνονται από 30.000 έως 200.000 ευρώ, ενώ στην περίπτωση σύμπραξης δύο ή περισσότερων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ο ανώτατος προϋπολογισμός ορίζεται στις 300.000 ευρώ.

  1. Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων του Βορ. Αιγαίου, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3

Την προώθηση καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, τη δημιουργία κινήτρων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας καθώς και τη βελτίωση του βαθμού οικονομικής εκμετάλλευσης καινοτόμων ιδεών μέσω της μετατροπής τους σε εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες, αφορά η δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων του Βορ. Αιγαίου, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3»

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 20.000 έως 300.000 ευρώ, ενώ το ύψος της επιδότησης, μπορεί να ανέλθει έως και το 70%. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος, ανέρχεται στα 2,5 εκατ. ευρώ.

Ήπειρος

  1. Επιχορήγηση επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα.

Την επιδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με το 100% του μισθολογικού κόστους των ανέργων που θα απασχολήσουν για χρονικό διάστημα 18 μηνών, προβλέπει το πρόγραμμα «Επιχορήγηση επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα» προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα, χρηματοδοτεί το μισθολογικό κόστος του ωφελούμενου ανέργου για 18 μήνες πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβάνοντας τις μηνιαίες μικτές αποδοχές, τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας, με τον κατώτερο μικτό μισθό, να ξεκινάει από τα 824 ευρώ. Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να δεσμευθούν για τη διατήρηση των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας για 4 μήνες μετά την παρέλευση του 18μηνου.

Στερεά Ελλάδα

  1. Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και συστημάτων αυτοματισμού.

Την ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και συστημάτων αυτοματισμού (άμεσα συνδεδεμένων με τις ΤΠΕ) στην παραγωγική τους διαδικασία προβλέπει η ομώνυμη δράση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανέρχεται τα 4 εκατ. ευρώ, ενώ το ύψος του επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται ανάλογα με τη δραστηριότητα και την “ηλικία” των επιχειρήσεων.

Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα, ο ελάχιστος προϋπολογισμός είναι οι 7.000 ευρώ και ο μέγιστος οι 200.000 ευρώ. Για τις νέες επιχειρήσεις της μεταποίησης, ο ελάχιστος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου είναι οι 7.000 ευρώ και ο μέγιστος οι 150.000 ευρώ.

Για τις υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις, ο ελάχιστος προϋπολογισμός είναι 3.000 ευρώ και ο μέγιστος 80.000 ευρώ, ενώ για τις νέες επιχειρήσεις το “κατώφλι” παραμένει στις 3.000 ευρώ και ο μέγιστος προϋπολογισμός στις 70.00 ευρώ.

Για τις λοιπές δραστηριότητες, για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις ο ελάχιστος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου είναι οι 3.000 ευρώ και ο μέγιστος στις 50.000, ενώ για τις νέες επιχειρήσεις των λοιπών δραστηριοτήτων, ο ελάχιστος προϋπολογισμός είναι οι 3.000 και ο μέγιστος οι 40.000 ευρώ.

Το μέγιστο ύψος της επιδότησης μπορεί να ανέλθει στο 65% για τις υφιστάμενες και στο 70% για τις νέες επιχειρήσεις.

Ανατολική Μακεδονία Θράκη

  1. «Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό – αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη».

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) ενισχύονται υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της συγκεκριμένης Περιφέρειας για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου για να είναι επιλέξιμο προς χρηματοδότηση, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 60.000 ευρώ και ο μέγιστος, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 800.000 ευρώ. Το ύψος της επιδότησης κυμαίνεται από 45% έως 55% και καθορίζεται από τις κατηγορίες των επιλέξιμων ενεργειών και το μέγεθος της επιχείρησης.

  1. «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη».

Τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων υπό ίδρυση επιχειρήσεων προβλέπει η δράση «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη». Δηλαδή θα χρηματοδοτηθούν υπό σύσταση επιχειρήσεις (σ.σ. όπως και οι υφιστάμενες) που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς της αγροδιατροφής, τουρισμού – πολιτισμού, των υλικών (πλαστικών- ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και καινοτόμων υλικών, χημικών, φαρμάκων και υγείας, περιβάλλοντος, ενέργειας και υβριδικών τεχνολογιών, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και του τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων, θα πρέπει να είναι από 20.000 έως 285.000 ευρώ, ενώ το ύψος της επιδότησης ανέρχεται στο 70%.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 5 εκατ. ευρώ με την πρόβλεψη, αν υπάρξει ενδιαφέρον να αυξηθεί στα 7 εκατ. ευρώ.

Πηγή: Euro2day.gr