Αυξήθηκαν σε αξία το γ’ τρίμηνο τα κόκκινα δάνεια που διαχειρίζονται οι ΕΔΑΔΠ

Νέες αυτόματες ρυθμίσεις δανείων από τις τράπεζες
18 Δεκεμβρίου, 2020
Νέος γύρος του «Εξοικονομώ» το 1ο εξάμηνο του 2021
24 Δεκεμβρίου, 2020
Δείτε τα όλα

Αυξήθηκαν σε αξία το γ’ τρίμηνο τα κόκκινα δάνεια που διαχειρίζονται οι ΕΔΑΔΠ

18/12/2020

Αύξηση παρουσίασε, κατά το γ’ τρίμηνο του 2020, η ονομαστική αξία των δανείων κατοίκων εσωτερικού που διαχειρίζονται οι εγχώριες ΕΔΑΔΠ και τα οποία έχουν μεταβιβαστεί από εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα σε εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού. 

Πιο συγκεκριμένα, η συνολική αξία των δανείων αυτής της κατηγορίας αυξήθηκε κατά 2.114 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 32.977 εκατ. ευρώ, έναντι 30.863 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο του 2020 (βλ. σχετικό Πίνακα και Διαγράμματα).  

Δάνεια προς επιχειρήσεις
Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων ανήλθε σε 11.453 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ’ τριμήνου του 2020, από 8.953 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου. Αναλυτικότερα, η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) αυξήθηκε κατά 2.500 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 11.373 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ’ τριμήνου του 2020. Από τα υπό διαχείριση δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 5.537 εκατ. ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).  

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρέμεινε σταθερή στα 80 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ’ τριμήνου του 2020. 

Δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις
Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 386 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 5.146 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ’ τριμήνου του 2020.

Δάνεια προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα 
Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα παρέμεινε σταθερή στα 16.378 εκατ. ευρώ κατά το γ’ τρίμηνο του 2020. Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν μείωση κατά 11 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 11.910 εκατ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 11 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 4.409 εκατ. ευρώ.

Πηγή: Ναυτεμπορική