Από «κόσκινο» περνούν οι αιτήσεις επιδότησης στεγαστικών δανείων

Συν-εργασία: Συνεχίζεται έως 31 Δεκεμβρίου η ενίσχυση -Στα 257 εκατ. ευρώ το διαθέσιμο κονδύλι
16 Οκτωβρίου, 2020
Δάνεια με εγγύηση του Δημοσίου: «Δεύτερη ευκαιρία» για οφειλές από καταπτώσεις εγγυήσεων
16 Οκτωβρίου, 2020
Δείτε τα όλα

Από «κόσκινο» περνούν οι αιτήσεις επιδότησης στεγαστικών δανείων

16/10/2020

Όλο το πλέγμα των απαιτούμενων ελέγχων και διασταυρώσεων που καθόρισε το ΥΠΟΙΚ για την υπαγωγή στο πρόγραμμα «Γέφυρα»

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί ξεσκονίζονται ένας προς έναν, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληροί ο αιτών το κριτήριο των καταθέσεων -δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ σε οικογενειακό επίπεδο για τα «πράσινα» δάνεια-, ενώ τα κεντρικά των τραπεζών διασταυρώνουν και το κατά πόσο το ποσό της οφειλής του δανείου αφορά το ακίνητο που έχει δηλωθεί ως κύρια κατοικία. Οι αλλεπάλληλοι έλεγχοι περιγράφονται και σε απόφαση που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών. Η ολοκλήρωσή τους απαιτεί πολυήμερες διαδικασίες και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν έχουν εκδοθεί ακόμη πολλές οριστικές αποφάσεις ένταξης στο πρόγραμμα «Γέφυρα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι χιλιάδες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ήδη από τα τέλη Αυγούστου ή τις αρχές Σεπτεμβρίου δεν έχουν φτάσει ακόμη στο τελικό στάδιο. Άλλωστε, οι διασταυρώσεις δεν γίνονται όλες αυτόματα, καθώς ειδικά στο κομμάτι που αφορά τη συσχέτιση του δανείου με την κύρια κατοικία, υπεισέρχεται και ο ανθρώπινος παράγοντας. Πάντως, το υπουργείο Οικονομικών και η αρμόδια Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους διατηρούν το δικαίωμα να καταβάλουν την επιδότηση -που φτάνει ακόμη και στο 90% του δανείου- ακόμη και αναδρομικά. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι ο δανειολήπτης που θα πληρώσει ή έχει ήδη πληρώσει κανονικά τις δόσεις του των στεγαστικών δανείων για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο, μπορεί να εισπράξει μαζεμένα τα χρήματα της επιδότησης των τριών μηνών με κατάθεση που θα γίνει στον τραπεζικό του λογαριασμό μέχρι το τέλος του χρόνου.

Και σε ταμειακό επίπεδο, στο υπουργείο Οικονομικών υπάρχει πρόθεση το κονδύλι που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό να πέσει στην αγορά πριν από το τέλος του χρόνου, καθώς συνιστά μια ακόμη ενίσχυση ρευστότητας με ποσό της τάξεως των 300 εκατ. ευρώ. Όλοι οι έλεγχοι που πρέπει να διενεργηθούν προκειμένου να φτάσουμε στην εγκριτική απόφαση της επιδότησης, όπως περιγράφονται σε σχετική απόφαση των υπουργών Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα και Επικρατείας Κυριάκου Πιερρακάκη, είναι οι εξής:

Έλεγχοι κατά την εισαγωγή

Με την επιτυχή εισαγωγή στο σύστημα, αυτό εμφανίζει σχετική ένδειξη για την εισαγωγή των προσωπικών του κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης – ΓΓΠΣΔΔ (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης).

Το Σύστημα ελέγχει:

α) αν ο αιτών είναι Φυσικό Πρόσωπο,

β) αν ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος και

γ) αν ο αιτών έχει αποβιώσει.

Σε περίπτωση που δεν είναι φυσικό πρόσωπο, εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης, ο ΑΦΜ δεν ανήκει σε Φυσικό Πρόσωπο. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε τη συμπλήρωση της αίτησης». Αν είναι απενεργοποιημένος ΑΦΜ, εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ, είναι απενεργοποιημένος. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε τη συμπλήρωση της αίτησης», ενώ αντίστοιχο μήνυμα βγαίνει και αν επιχειρηθεί είσοδος με κωδικούς φυσικού προσώπου που έχει αποβιώσει.

Υφιστάμενη επιδότηση

Το Σύστημα διενεργεί αυτοματοποιημένο έλεγχο που αφορά τη λήψη συνεισφοράς του Δημοσίου από τον αιτούντα στο πλαίσιο του ν. 4605/2019 (Α’ 52). Σε περίπτωση που ο αιτών λαμβάνει συνεισφορά του Δημοσίου στο πλαίσιο του ν. 4605/2019, εμφανίζεται το μήνυμα «Από τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι λαμβάνετε ήδη συνεισφορά του Δημοσίου στο πλαίσιο του ν. 4605/2019, και ως εκ τούτου δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στον ν. 4714/2020» και η διαδικασία ολοκληρώνεται.

Άντληση στοιχείων

Το Σύστημα ανακτά στοιχεία από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης – ΑΑΔΕ. Τα στοιχεία αυτά είναι:

α) Βασικά στοιχεία του αιτούντος (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Ονοματεπώνυμο/Πατρώνυμο και ΚΑΔ εάν ασκεί επιτήδευμα).

β) Βασικά στοιχεία συζύγου (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Ονοματεπώνυμο/Πατρώνυμο) και εξαρτώμενων μελών (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ).

Τα στοιχεία αιτούντος, συζύγου και εξαρτώμενων μελών απεικονίζονται στην Καρτέλα «Βασικά Στοιχεία» που καταρτίζει το Σύστημα, στην οποία περιλαμβάνονται για καθένα από τα μέλη της οικογένειας τα παρακάτω πεδία:

 1. ΑΦΜ.
 2. AMKA.
 3. Όνομα.
 4. Επώνυμο.
 5. Πατρώνυμο.
 6. ΚΑΔ εάν ασκεί επιτήδευμα.
 7. Ένδειξη για άρση απορρήτου («Ναι»/«Όχι»).
 8. Ένδειξη πληττόμενου από κορονοϊό («Ναι»/«Όχι»).

Το πεδίο 7 συμπληρώνεται αυτόματα από το Σύστημα, κατόπιν δήλωσης άρσης απορρήτου από το εκάστοτε μέλος της οικογένειας. Το πεδίο 8 συμπληρώνεται επίσης αυτόματα από το Σύστημα, βάσει των ελέγχων του άρθρου 3 και της παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας, κατόπιν συναίνεσης από το εκάστοτε μέλος της οικογένειας για την άντληση των στοιχείων που αφορούν τον χαρακτηρισμό του ως πληττόμενου.

Τα πλήρη στοιχεία της καρτέλας «Βασικά Στοιχεία» που αφορούν τον/ τη σύζυγο ή/και τα εξαρτώμενα μέλη προστίθενται μετά την άρση του απορρήτου από το εκάστοτε μέλος της οικογένειας και την άντληση των στοιχείων, σε επόμενο στάδιο.

Ποια στοιχεία ανακτά η πλατφόρμα από το TAXISnet:

α) δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1),

β) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους και

γ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του τελευταίου φορολογικού έτους.

Τα στοιχεία α, β και γ αντλούνται αυτόματα εκκινώντας από την τελευταία διαθέσιμη έκδοσή τους, εφόσον δεν έχει παρέλθει η αντίστοιχη προθεσμία υποβολής τους βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Μετά την παρέλευση των προβλεπόμενων προθεσμιών η αυτόματη άντληση των εγγράφων εκκινεί από την τελευταία έκδοση για την οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής.

Τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος απεικονίζονται στην καρτέλα «Ακίνητη Περιουσία» που καταρτίζει το Σύστημα, στην οποία περιλαμβάνονται τα παρακάτω πεδία:

 1. ΑΦΜ.
 2. Φορολογικό Έτος.
 3. ΑΤΑΚ.
 4. Διεύθυνση ακινήτου.

4.1. Νομός.

4.2. Περιοχή.

4.3. Διεύθυνση.

4.4. Τ.Κ.

4.5. Χώρα.

 1. Ένδειξη ΑΠΑΑ.
 2. Κατηγορία ακινήτου.
 3. Όροφος.
 4. Κτίσμα.

8.1. Επιφάνεια.

8.1.1. Κύριοι χώροι.

8.1.2. Βοηθητικοί χώροι.

8.2. Είδος δικαιώματος.

8.3. Ποσοστό συνιδιοκτησίας.

8.4. Έτος γέννησης επικαρπωτή.

 1. Οικόπεδο.

9.1. Επιφάνεια.

9.2. Επιφάνεια κτίσματος.

9.3. Είδος δικαιώματος.

9.4. Ποσοστό συνιδιοκτησίας.

9.5. Έτος γέννησης επικαρπωτή.

 1. Φορολογητέα αξία.
 2. Αξία ακινήτου.
 3. Δήλωση κύριας κατοικίας («Ναι»/«Όχι»).

Τα στοιχεία 1 έως 10 της καρτέλας «Ακίνητη Περιουσία» ανακτώνται από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης – ΑΑΔΕ και συγκεκριμένα από τη Δήλωση ΕΝΦΙΑ – Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του ν. 4223/2013 και αφορούν τα ακίνητα του πίνακα «Στοιχεία οικοπέδων (εντός σχεδίου ή οικισμού) και κτισμάτων». Το στοιχείο 11 υπολογίζεται αυτόματα από το Σύστημα και το στοιχείο 12 δηλώνεται από τον χρήστη.

Τα στοιχεία εισοδήματος του αιτούντος απεικονίζονται στην καρτέλα «Εισόδημα» που καταρτίζει το Σύστημα, στην οποία περιλαμβάνονται τα παρακάτω πεδία:

 1. ΑΦΜ.
 2. Μέλος οικογένειας.
 3. Φορολογικό έτος.
 4. Ετήσιο καθαρό εισόδημα.

Εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που έχουν αντληθεί και αφορούν τα στοιχεία του αιτούντος περιέχουν σφάλματα, τότε ο αιτών έχει τη δυνατότητα να τα τροποποιήσει μέσω των δηλώσεων της ΑΑΔΕ και στη συνέχεια να γίνει εκ νέου η άντληση των στοιχείων του.

Στοιχεία καταθέσεων

Το πρόγραμμα «Γέφυρα» ενσωματώνει μια καινοτομία για τα ελληνικά δεδομένα. Για πρώτη φορά, ο δανειολήπτης -με «τυρί» τη γενναία επιδότηση- συναινεί στο να συγκεντρωθούν σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα όλα τα υπόλοιπα καταθέσεων απ’ όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρεί ο ίδιος ο αιτών ή τα μέλη της οικογένειάς του. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα ποτέ, δηλαδή το να συγκεντρώνονται όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί σε ένα ενιαίο αρχείο. Η εφορία μέχρι τώρα μάζευε μόνο τους τόκους, ενώ ακόμη και οι υπόχρεοι σε δήλωση «πόθεν έσχες» δηλώνουν με δική τους ευθύνη τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών.

Τα στοιχεία καταθέσεων και επενδυτικών προϊόντων απεικονίζονται στην καρτέλα «Καταθέσεις και Επενδυτικά Προϊόντα Εξωτερικού» που καταρτίζει το Σύστημα, στην οποία περιλαμβάνονται τα παρακάτω πεδία:

 1. ΑΦΜ.
 2. Μέλος Οικογένειας.
 3. Τύπος χρηματοπιστωτικού προϊόντος.
 4. Είδος κατάθεσης (εφόσον αφορά κατάθεση).
 5. Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.
 6. Κωδικός αριθμός.
 7. Αξία χρηματοοικονομικού προϊόντος.
 8. Νόμισμα.
 9. Ημερομηνία Αποτίμησης.

Σημειώνεται ότι η αξία των καταθέσεων και των επενδυτικών προϊόντων καταχωρίζεται σε ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Η αξία τυχόν καταθέσεων και επενδυτικών προϊόντων που βρίσκονται στην αλλοδαπή και αφορούν τον/τη σύζυγο ή/και τα εξαρτώμενα μέλη, επιβεβαιώνονται από το εκάστοτε μέλος της οικογένειας κατά τη διαδικασία συνυποβολής της αίτησης.

Με την οριστική υποβολή της αίτησης, το Σύστημα ελέγχει την εκπλήρωση των ανώτατων ορίων των κριτηρίων επιλεξιμότητας του άρθρου 71 του ν. 4714/2020 για τον αιτούντα. Συγκεκριμένα διενεργούνται από το Σύστημα οι ακόλουθοι έλεγχοι:

 1. Το πεδίο «Αξία ακινήτου» της δηλωθείσας κύριας κατοικίας σύμφωνα με την καρτέλα «Ακίνητη Περιουσία» δεν είναι μεγαλύτερο από το ποσό των 300.000 ευρώ.
 2. Το πεδίο «Οικογενειακό Ετήσιο Καθαρό Εισόδημα» της καρτέλας «Εισόδημα» δεν είναι μεγαλύτερο από το ποσό των 24.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 18.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος, έως και 3 εξαρτώμενα μέλη.
 3. Το πεδίο «Συνολική Αξία Καταθέσεων και Επενδυτικών Προϊόντων» της καρτέλας «Καταθέσεις και Επενδυτικά Προϊόντα Εξωτερικού» δεν είναι μεγαλύτερο από το ποσό των 40.000 ευρώ.
 4. Το άθροισμα των τιμών του πεδίου «Φορολογητέα αξία» για τα ακίνητα της καρτέλας «Ακίνητη Περιουσία» δεν είναι μεγαλύτερο από το ποσό των 600.000 ευρώ.
 5. Το άθροισμα των τιμών του πεδίου «Εγκριθέν ποσό ενίσχυσης» για τις ενισχύσεις της καρτέλας «Στοιχεία Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» δεν είναι μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο όριο της παρ. 2 του άρθρου 4 της κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου στο πλαίσιο του ν. 4714/2020 (Α’ 148) για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορονοϊού Covid-19 στο πλαίσιο των άρθρων 71- 83 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)».

Σε περίπτωση που κάποιος από τους παραπάνω ελέγχους αποβεί αρνητικός, η αίτηση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο αιτών.

Το Σύστημα ελέγχει εάν συντρέχει ανάγκη άρσης απορρήτου συζύγου ή/και εξαρτώμενων μελών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σύζυγος ή/και εξαρτώμενα μέλη, πραγματοποιούνται από το Σύστημα οι έλεγχοι που προβλέπονται στο άρθρο 3 και εφόσον ο έλεγχος αποβεί θετικός η διαδικασία συνεχίζεται με το Στάδιο «Παροχή στοιχείων από Πιστωτές».

Σε περίπτωση που υπάρχει σύζυγος ή/και εξαρτώμενα μέλη, ο αιτών ενημερώνεται με αναδυόμενο παράθυρο και μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι για τη συνέχιση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης είναι απαραίτητη η παροχή συναίνεσης στην άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου του/της συζύγου ή/και των εξαρτώμενων μελών. Η διαδικασία συνεχίζεται με το Στάδιο «Άρση Απορρήτου Συζύγου/Εξαρτώμενων Μελών».

Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης κάποιου μέλους της οικογένειας, ο αιτών ενημερώνεται αναφορικά με τη μη ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών από τον/τη σύζυγο ή/και τα εξαρτώμενα μέλη, 2 ημέρες και 5 ημέρες αντίστοιχα μετά την οριστική υποβολή της αίτησής του, καθώς και μια ημέρα πριν από την οριστική λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.

Σύνδεση με εξασφαλίσεις

Ο Καταχωρητής Πιστωτής αντιστοιχίζει μέσω του Συστήματος το ακίνητο που αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος, με τα ακίνητα που εξασφαλίζουν οφειλές βάσει στοιχείων που έχουν αποσταλεί από χρηματοδοτικούς φορείς και ταυτίζονται με την κύρια κατοικία του αιτούντος.

* Με την ολοκλήρωση της αντιστοίχισης από τον Καταχωρητή Πιστωτή, το Σύστημα ενημερώνει τον αιτούντα για την αντιστοίχιση που πραγματοποιήθηκε, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, δίνοντάς του τη δυνατότητα διόρθωσης αυτής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών.

* Σε περίπτωση που ο αιτών δεν εισέλθει στο σύστημα εντός δέκα (10) ημερών για διόρθωση/τροποποίηση, η διαδικασία συνεχίζεται στο στάδιο «Παρακολούθηση Επιδότησης».

* Σε περίπτωση που η εν λόγω αντιστοίχιση δεν είναι δυνατή από τον Καταχωρητή Πιστωτή, το Σύστημα ενημερώνει τον αιτούντα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ώστε να προβεί στη σχετική αντιστοίχιση εντός δέκα (10) ημερών.

* Ο αιτών εισέρχεται εντός δέκα (10) ημερών στο Σύστημα και αντιστοιχίζει την κύρια κατοικία του, με τα ακίνητα που εξασφαλίζουν οφειλές βάσει στοιχείων που έχουν αποσταλεί από χρηματοδοτικούς φορείς και ταυτίζονται με την κύρια κατοικία του.

Με την επιτυχή αντιστοίχιση της κύριας κατοικίας με εξασφαλίσεις, που πραγματοποιήθηκε είτε από τον Καταχωρητή Πιστωτή είτε από τον αιτούντα, οι σχετικές οφειλές λαμβάνουν από το Σύστημα την ένδειξη «Εξασφαλισμένη με κύρια κατοικία».

Για το σύνολο των οφειλών που έχουν την ένδειξη «Εξασφαλισμένη με κύρια κατοικία», το Σύστημα ελέγχει την εκπλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του άρθρου 71 του ν. 4714/2020. Συγκεκριμένα διενεργούνται από το Σύστημα οι ακόλουθοι έλεγχοι:

 1. Από τα πεδία «Ενίσχυση Ελληνικού Δημοσίου» και «Επιδότηση Ελληνικού Δημοσίου» της καρτέλας «Οφειλές», το Σύστημα ελέγχει τις οφειλές με την ένδειξη «Ναι» και τις χαρακτηρίζει ως «Μη επιδεκτική επιδότησης».
 2. Από το πεδίο «Ταυτότητα οφειλής» της καρτέλας «Οφειλές», ελέγχει εάν οι υφιστάμενες οφειλές λαμβάνουν ήδη επιδότηση Δημοσίου στο πλαίσιο του παρόντος νόμου και στην περίπτωση αυτή τις χαρακτηρίζει ως «Μη επιδεκτική επιδότησης».
 3. Από το πεδίο «Καταγγελμένη οφειλή κατά την ημερομηνία αναφοράς» της καρτέλας «Οφειλές», το Σύστημα ελέγχει τις οφειλές με την ένδειξη «Ναι» και κατηγοριοποιεί το σύνολο των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα, καθώς και τον χρηματοδοτικό φορέα ως «Με καταγγελία».
 4. Από το πεδίο «Ποσό οφειλής» της Καρτέλας «Οφειλές», το Σύστημα εντοπίζει τη μεγαλύτερη σε υπόλοιπο οφειλή ανά χρηματοδοτικό φορέα και κατηγοριοποιεί το σύνολο των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα, βάσει της τιμής του πεδίου «Ληξιπρόθεσμη οφειλή κατά την ημερομηνία αναφοράς» της καρτέλας «Οφειλές». Σε περίπτωση που το εν λόγω πεδίο έχει την ένδειξη «Όχι», το Σύστημα κατηγοριοποιεί το σύνολο των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα, καθώς και τον χρηματοδοτικό φορέα ως «Χωρίς καθυστέρηση».

Η πορεία μέχρι τώρα

Στις 142.000 έχουν φθάσει οι υποβεβλημένες και οριστικοποιημένες αιτήσεις για το πρόγραμμα «Γέφυρα» από τις 3 Αυγούστου μέχρι και σήμερα. Από τους δανειολήπτες που υπέβαλαν αίτηση, έχουν κριθεί επιλέξιμοι για επιδότηση οι 20.000, για περίπου 45.000 αναμένεται η άρση του απορρήτου ή η παροχή στοιχείων από την ΑΑΔΕ. Η συντριπτική πλειοψηφία των αιτήσεων αφορά δάνεια ενήμερα ή σε καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών. Το συνολικό ύψος αυτών των δανείων είναι 1,5 δισ. ευρώ περίπου. Από τις εγκεκριμένες αιτήσεις το 90% αφορά ενήμερες οφειλές ή οφειλές σε καθυστέρηση μέχρι 90 ημέρες. Τα δάνεια με μεγαλύτερη καθυστέρηση άνω των 90 ημερών και τα καταγγελμένα δάνεια οι δανειολήπτες των οποίων έχουν αιτηθεί την επιδότηση διαμορφώνονται σε περίπου 210 εκατ. ευρώ.

Προέγκριση συνεισφοράς Δημοσίου

Το Σύστημα του προγράμματος «Γέφυρα», για το σύνολο των οφειλών που χαρακτηρίστηκαν ως «Επιδεκτικές επιδότησης», προεγκρίνει αυτόματα τη συνεισφορά του Δημοσίου, χαρακτηρίζει τις οφειλές ως «επιδοτούμενες» και ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα με ηλεκτρονικό μήνυμα.

Οι χρηματοδοτικοί φορείς αντλούν από το Σύστημα στοιχεία οφειλών αναφορικά με τις αιτήσεις για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προέγκρισης της συνεισφοράς του Δημοσίου.

Τα στοιχεία περιλαμβάνουν τα παρακάτω πεδία: 1. Αριθμός Αίτησης. 2. ΑΦΜ χρηματοδοτικού φορέα. 3. ΕΕΣ / ΕΑΑΔΠ. 4. Αριθμός σύμβασης. 5. Αριθμός λογαριασμού. 6. Ταυτότητα οφειλής. 7. Αριθμός οφειλής. 8. Ένδειξη επιλεξιμότητας οφειλής για επιδότηση («Ναι», «Όχι»). 9. Κατηγορία επιδότησης. 10. Λόγοι μη έγκρισης επιδότησης.

Μετά την ανάκτηση των στοιχείων της παραγράφου 2, οι χρηματοδοτικοί φορείς προβαίνουν σε έλεγχο για την ύπαρξη ενεργού πλάνου δόσεων, αναφορικά με τις οφειλές που είναι επιδεκτικές προς επιδότηση.

Σε περίπτωση που για όλες τις οφειλές ανά χρηματοδοτικό φορέα υφίσταται ενεργό πλάνο δόσεων, τότε η διαδικασία συνεχίζεται με την έγκριση της συνεισφοράς του Δημοσίου.

Σε περίπτωση που υπάρχουν οφειλές ανά χρηματοδοτικό φορέα, για τις οποίες δεν υφίσταται ενεργό πλάνο δόσεων, τότε το Σύστημα αναμένει ενημέρωση έως τις 31.12.2020 αναφορικά με την επίτευξη ρύθμισης.

Εντοπισμός και διαχείριση λαθών

Σε περίπτωση αποστολής εσφαλμένων δεδομένων (οφειλών, εξασφαλίσεων, στοιχείων ακινήτων, καταθέσεων και επενδυτικών προϊόντων) από χρηματοδοτικούς φορείς, η ΕΓΔΙΧ διατηρεί τη δυνατότητα χειροκίνητης διαγραφής των εσφαλμένων δεδομένων από τον συγκεκριμένο χρηματοδοτικό φορέα, κατόπιν σχετικής επικοινωνίας μέσω της γραμμής υποστήριξης (Help Desk), για αίτημα διαγραφής των εσφαλμένων στοιχείων (οφειλών, εξασφαλίσεων, καταθέσεων ή και επενδυτικών προϊόντων) που απέστειλε στην πλατφόρμα. Ο εντοπισμός των εν λόγω σφαλμάτων δύναται να προκύψει από τον οφειλέτη και να ζητηθεί η διερεύνηση αυτού μέσω του Help Desk ή από τον πιστωτή. Η διαδικασία ενημέρωσης της ΕΓΔΙΧ για τη διερεύνηση και διόρθωση εσφαλμένων στοιχείων γίνεται αποκλειστικά μέσω του Help Desk. Σε κάθε περίπτωση, το αίτημα διαγραφής των στοιχείων προς την ΕΓΔΙΧ επιβεβαιώνεται και από τον πιστωτή, προκειμένου να έχει γίνει η απαιτούμενη διερεύνηση και διόρθωση πριν από την εκ νέου αποστολή των στοιχείων.

Η ΕΓΔΙΧ μέσω της πλατφόρμας προβαίνει στη διαγραφή των εν λόγω εγγραφών και ενημερώνει τον χρηματοδοτικό φορέα για την ολοκλήρωση της ενέργειας μέσω Help Desk. Στη συνέχεια, με τη διαγραφή των εσφαλμένων δεδομένων, είναι δυνατή η επαναληπτική αποστολή τους από τους χρηματοδοτικούς φορείς, μέσω των υφιστάμενων ηλεκτρονικών διασυνδέσεων (webservices). Κατά τη λήψη των νέων δεδομένων, το Σύστημα επαναϋπολογίζει τα κριτήρια επιλεξιμότητας των οφειλών του αιτούντος για τον εν λόγω χρηματοδοτικό φορέα.

Σε περίπτωση όπου η αίτηση έχει προχωρήσει σε στάδιο «Παρακολούθηση Επιδότησης», όπως αυτό περιγράφεται στη σχετική ενότητα της παρούσας, δεν είναι δυνατή η διόρθωση/διαγραφή ή και επαναληπτική αποστολή στοιχείων που αφορούν καταθέσεις και επενδυτικά προϊόντα του αιτούντος, του/της συζύγου ή/και των εξαρτώμενων μελών.

Πηγή: Ναυτεμπορική