Ανοίγουν οι προκηρύξεις για χρηματοδότηση ΜμΕ μέσω RIS3


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Μετατίθεται η εκκίνηση του «Εξοικονομώ κατ' Οίκον»
27 Φεβρουαρίου, 2018
Επιδότηση ως 100.000 ευρώ για ψηφιακή ενίσχυση επιχειρήσεων
5 Μαρτίου, 2018
Δείτε τα όλα

Ανοίγουν οι προκηρύξεις για χρηματοδότηση ΜμΕ μέσω RIS3


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

02/03/2018_x000D_
_x000D_
Στις πρώτες προσκλήσεις στο πλαίσιο της «Έξυπνης Εξειδίκευσης» προχωρούν οι Περιφέρειες. Ποιες προηγούνται στο σχεδιασμό. Ποιες επενδύσεις χρηματοδοτούνται και ποιοι τομείς είναι επιλέγονται._x000D_
_x000D_
Περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ πρόκειται να διατεθούν στο επόμενο διάστημα από τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) για «έξυπνες επενδύσεις» στις τοπικές επιχειρήσεις._x000D_
_x000D_
Οι πρώτες προκηρύξεις οι οποίες εντάσσονται το πλαίσιο της «Στρατηγικής Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation – RIS3) έχουν «ωριμάσει», ενώ ήδη ορισμένες περιφέρειες έχουν προχωρήσει και στη δημοσίευση σχετικών προκλήσεων. Σταδιακά, έως τις αρχές του καλοκαιριού, εκτιμάται ότι και οι 13 Περιφέρειες θα βγάλουν στον «αέρα» σχετικές προκηρύξεις._x000D_
_x000D_
Αν και οι δράσεις θα υλοποιηθούν σε τοπικό – περιφερειακό επίπεδο, ο σχεδιασμός είναι κεντρικός και συντονίζεται από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξη, καθώς αποτελούν υποσύνολο του ΕΣΠΑ και οι πόροι θα διατεθούν για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν σε ένα από τους οκτώ στρατηγικούς τομείς που έχουν αναδεχθεί στο πλαίσιο αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου._x000D_
_x000D_
Άλλωστε, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020, οι Περιφέρειες έχουν αναβαθμισμένο ρόλο, αφού θα διαχειριστούν το 20% των κονδυλίων, δηλαδή περίπου 5,2 δισ. ευρώ._x000D_

Οι 14 RIS3

_x000D_
Υπενθυμίζουμε ότι στην Ελλάδα εκπονήθηκαν μία εθνική και 13 περιφερειακές στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3). Η εθνική εκπονήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας, ενώ κάθε Περιφέρεια ήταν υπεύθυνη για την εκπόνηση της δικής της στρατηγικής._x000D_
_x000D_
Στο πλαίσιο της εκπόνησης των στρατηγικών αυτών, η χώρα και οι Περιφέρειές της κλήθηκαν να εντοπίσουν τις δραστηριότητες εκείνες στις οποίες παρουσιάζουν ή είναι σε θέση να οικοδομήσουν, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και σε αυτές να επικεντρώσουν τους διαθέσιμους πόρους και τις προσπάθειες, ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη σημαντικών αναπτυξιακών αποτελεσμάτων._x000D_
_x000D_
Η διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκπόνησης της Εθνικής Στρατηγικής οδήγησε στον εντοπισμό οκτώ κλάδων στους οποίους η έρευνα και η καινοτομία μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη σημαντικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, ενώ συνυπολογίσθηκε η κρίσιμη μάζα και η αριστεία του ερευνητικού δυναμικού._x000D_
_x000D_
Οι κλάδοι αυτοί είναι οι εξής:_x000D_

  _x000D_

 • Αγρο-διατροφή
 • _x000D_

 • Υγεία – φάρμακα
 • _x000D_

 • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
 • _x000D_

 • Ενέργεια
 • _x000D_

 • Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη
 • _x000D_

 • Μεταφορές
 • _x000D_

 • Υλικά – κατασκευές
 • _x000D_

 • Τουρισμός – Πολιτισμός – Δημιουργικές βιομηχανίες
 • _x000D_

_x000D_
Σημειώνεται ότι η στρατηγική δομείται στη βάση τριών επιλογών και τεσσάρων αξόνων προτεραιότητας όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. Συνεπώς, η κάθε δράση θα πρέπει κινείται στους συγκεκριμένους άξονες._x000D_
_x000D_
_x000D_

Οι δράσεις

_x000D_
Οι δράσεις επιχειρηματικότητας και έξυπνης εξειδίκευσης που ήδη έχουν λάβει έγκριση είναι οι εξής:_x000D_

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

_x000D_
Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων του κλάδου Χημικών – Πολυμερών Υλικών_x000D_
_x000D_
Η δράση αφορά την ενίσχυση παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων, την κατασκευή προϊόντων από ελαστικό καουτσούκ και πλαστικές ίνες. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 2.000.000 ευρώ._x000D_

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

_x000D_
Έρευνα & Τεχνολογία Αγροδιατροφής ΜΜΕ_x000D_
_x000D_
Η δράση προβλέπει την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας ή και της χρήσης των αποτελεσμάτων έρευνας και καινοτομίας στην παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα ΜΜΕ στον αγροδιατροφικό και τουριστικό τομέα. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο 1.250.000 ευρώ._x000D_

Περιφέρεια Ηπείρου

_x000D_
Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών_x000D_
_x000D_
Η δράση αφορά στην ενίσχυση λειτουργικών δαπανών, αμοιβών υποστηρικτικών λειτουργιών, δαπανών προβολής και δικτύωσης ώστε οι ΜΜΕ να αναπτύξουν και να εισάγουν στην αγορά νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Η δημόσια δαπάνη είναι 4.615.000 ευρώ._x000D_

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

_x000D_
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έχει σχεδιάσει ήδη δύο δράσεις στο πλαίσιο της RIS3:_x000D_
_x000D_
Α) Ενίσχυση ΜΜΕ για ερευνητικά έργα στους τομείς Μικροηλεκτρονικής και Προηγμένων Υλικών_x000D_
_x000D_
Η δράση στοχεύει στην αξιοποίηση σημαντικών τεχνολογικών δυνατοτήτων σε τομείς που αφορούν ενσωματωμένα συστήματα – υλικό λογισμικό, έξυπνες ενεργειακές περιβαλλοντικές εφαρμογές, λειτουργικά υλικά (πχ τεχνικά υφάσματα), νανοτεχνολογία, υγεία και τρόφιμα. Η δημόσια δαπάνη της δράσης, ανέρχεται στα 2.000.000 ευρώ._x000D_
_x000D_
Β) Προώθηση Διεθνικών ερευνητικών έργων για ΜΜΕ_x000D_
_x000D_
Στόχος της συγκεκριμένης δράσης, είναι η ενσωμάτωση έρευνας και καινοτομίας διεθνούς επιπέδου στην παραγωγική διαδικασία- ενίσχυση έργων διεθνικών συνεργασιών με επιχειρήσεις ιδίως ΜΜΕ και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού Η δημόσια δαπάνη της δράσης, ανέρχεται στο 1.500.000 ευρώ_x000D_
_x000D_
Επισημαίνουμε ότι αυτές ήδη έχουν μπει στον επίσημο προγραμματισμό για υλοποίηση άρα θα αποτελέσουν υποσύνολο του συνολικού αριθμού που θα σχεδιαστούν και στη συνέχεια και από τις άλλες Περιφέρειες._x000D_
_x000D_
Πηγή: Euro2day.gr