Ανάρπαστο το Γέφυρα 2 για επιδότηση επιχειρηματικών δανείων

7 κίνδυνοι για τράπεζες, νοικοκυριά, επιχειρήσεις
2 Ιουλίου, 2021
Επιστρεπτέα: Παράταση στην υποβολή δικαιολογητικών από τους δικαιούχους όλων των κύκλων
9 Ιουλίου, 2021
Δείτε τα όλα

Ανάρπαστο το Γέφυρα 2 για επιδότηση επιχειρηματικών δανείων

02/07/2021

Σχεδόν τα μισά επιχειρηματικά δάνεια που ήταν σε 9μηνη αναστολή δόσεων (moratoriοm) που στη συνέχεια εντάχθηκαν σε προγράμματα σταδιακής επαναφοράς δόσεων από τις τράπεζες υπέβαλαν αιτήσεις για το Γέφυρα 2. Πρόκειται για 41.437 δάνεια, σύμφωνα με τα στατιστικά της πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, τα οποία εκτιμάται ότι αντιστοιχούν σε περίπου 8 δισ. ευρώ. Τα ακριβή στοιχεία αναμένεται να ανακοινωθούν προς τα τέλη Ιουλίου, ύστερα από την καταβολή της επιδότησης για τα δάνεια που είχαν καθυστέρηση πάνω από 90 ημέρες.

Το πρόγραμμα Γέφυρα 2 ξεκίνησε στις 5 Απριλίου και έληξε ύστερα από παράταση ενός μήνα στις 31 Μαΐου. Αφορούσε εξυπηρετούμενα και μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια. Η επιδότηση για 8 μήνες στα εξυπηρετούμενα δάνεια είναι 90% και για εκείνα σε καθυστέρηση 80%. Προϋπόθεση για να ενταχθούν τα τελευταία στο πρόγραμμα Γέφυρα 2 ήταν η προηγούμενη ρύθμιση, συμπεριλαμβανομένου του κουρέματος, από τις τράπεζες, ώστε να γίνουν εξυπηρετούμενα.

Η καταβολή της δόσης για τα εξυπηρετούμενα δάνεια γίνεται κάθε τέλος του μήνα, ξεκινώντας από την 30η Ιουνίου, ενώ για εκείνα που ήταν μη εξυπηρετούμενα στις 17 Ιουλίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπ. Οικονομικών, η πρώτη δόση, δηλαδή του Ιουνίου θα περιλαμβάνει αναδρομικά τις επιδοτήσεις για Μάιο και Ιούνιο. Έτσι, συνολικά θα καταβληθούν 75 εκατ. ευρώ. Το συνολικό πρόγραμμα είναι προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ. Με την καταβολή του ποσού αυτού, οι επιχειρήσεις θα κληθούν να εξυπηρετήσουν τις δόσεις τους.

Μαζικές ρυθμίσεις και διαγραφές επιχειρηματικών δανείων πραγματοποίησαν οι τράπεζες προκειμένου να εντάξουν ένα μεγάλο μέρος των μορατορίων στο πρόγραμμα επιδότησης δόσης δανείων Γέφυρα 2. Από τις συνολικές αναστολές ύψους 33 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ένα μέρος περίπου 6 έως 7 δισ. ευρώ είχαν την ανάγκη για κάποιου είδους βοήθειας με τη λήξη των μορατορίων στα τέλη του 2020 με αρχές του 2021. Οι τράπεζες προχώρησαν σε ταυτόχρονες ρυθμίσεις, περιλαμβανομένων διαγραφών, και ένταξη των επιχειρηματικών αυτών δανείων σε προγράμματα σταδιακής επαναφοράς δόσης. Κύριος στόχος ήταν να εξυπηρετούνται και να ενταχθούν στη συνέχεια στο πρόγραμμα επιδότησης επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες (Γέφυρα 2).

Σύμφωνα με το “Γέφυρα 2”, για τις περιπτώσεις μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων θα έπρεπε προβούν υποχρεωτικά σε μείωση του επιτοκίου κατά τουλάχιστον 10%, συγκριτικά με το επιτόκιο που ίσχυε πριν την αναδιάρθρωση του δανείου, με διάρκεια 8 μηνών (όσο διαρκεί η επιδότηση). Επιπλέον θα έπρεπε να προσφέρουν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

α. μείωση του επιτοκίου ρύθμισης, για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης   αποπληρωμής

β. διαγραφή ποσοστού τόκων υπερημερίας και εξωλογιστικών τόκων

γ. διαγραφή ποσοστού κεφαλαίου (εφόσον πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια,  όπως ότι το χρέος είναι μεγαλύτερο της εμπορικής αξίας της περιουσίας του οφειλέτη, συνοφειλετών και εγγυητών, δεν προκύπτει περίσσευμα εσόδων από τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία κλπ)

δ. επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής

Επίσης, σημειώνεται ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να αυξήσουν τη δόση του δανείου μετά τη λήξη της επιδότησης και μέχρι την οριστική αποπληρωμή του δανείου.

Στην περίπτωση εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων, οι τράπεζες δεν μπορούν να τροποποιήσουν τους όρους του δανείου (π.χ. κεφάλαιο, επιτόκιο, διάρκεια αποπληρωμής) σε σχέση με τους όρους που υπήρχαν πριν τη χορήγηση της κρατικής επιδότησης, όπως επίσης και να αυξήσουν τη δόση του δανείου μετά τη λήξη της επιδότησης και μέχρι την οριστική αποπληρωμή του.

Τόσο το πρόγραμμα Γέφυρα 1 (300 εκατ. ευρώ) για ιδιώτες όσο και το Γέφυρα 2 για επιχειρήσεις (300 εκατ. ευρώ), ύστερα από τα μορατόρια 27 δισ. ευρώ συνέβαλαν στον περιορισμό της δημιουργία κόκκινων δανείων από την πανδημία, τουλάχιστον κατά 50%, σε σχέση με τα ποσά που είχαν αρχικά εκτιμήσει οι τράπεζες. Ωστόσο, όπως επισημαίνει από την Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος, τα κόκκινα δάνεια αυξήθηκαν οριακά κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, τάση, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί καθώς θα επιδωνωθούν τα οικονομικά νοικοκυριών και επιχειρήσεων με τη λήξη των μέτρων στήριξης. Για αυτό, η ΤτΕ καλεί τις τράπεζες να αυξήσουν τις προβλέψεις τους για κινδύνους και να ενισχύσουν τα κεφάλαιά τους, ώστε να βοηθήσουν την πραγματική οικονομία κατά το μεταβατικό στάδιο μέχρι την ανάκαμψη.

Πηγή: Capital.gr