Αναπτυξιακός: Παράταση για τις αιτήσεις υπαγωγής στη «Γενική Επιχειρηματικότητα»

Οδηγός για τη ρύθμιση οφειλών προς την εφορία
22 Μαΐου, 2019
«Χαρτογράφηση» των 12 αλλαγών στα εργασιακά με τον νέο νόμο
22 Μαΐου, 2019
Δείτε τα όλα

Αναπτυξιακός: Παράταση για τις αιτήσεις υπαγωγής στη «Γενική Επιχειρηματικότητα»

22/05/2019

Δίνεται πίστωση χρόνου έως τις 15 Ιουνίου. Στη δημοσιότητα και το σχέδιο προκήρυξης για το καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων».

Η έναρξη υποβολών αιτήσεων υπαγωγής στο νέο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» που προβλέπεται από το Κεφάλαιο ΙΑ’ (άρθρα 59, 60 και 61) του ν.4399/16, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 36 του ν.4605/19 (ΦΕΚ 52 Α’), έχει προγραμματιστεί να γίνει εντός του πρώτου 10ημέρου του Ιουνίου.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων επενδυτικών φορέων, έχει αναρτηθεί σχέδιο της προκήρυξης του καθεστώτος στο δικτυακό τόπο των αναπτυξιακών νόμων (www.ependyseis.gr), όπου περιλαμβάνονται όλες οι σχετικές πληροφορίες.

Επίσης το υπουργείο οικονομίας ότι παρατείνεται κατά δεκαπέντε (15) ημέρες η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» (3ος κύκλος) του ν.4399/16 και συνεπώς ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 15η Ιουνίου 2019, αντί της 31ης Μαΐου 2019.

Η νέα προκήρυξη για το καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» (4ος κύκλος) προγραμματίζεται να δημοσιευθεί τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου με έναρξη υποβολών την 15η Σεπτεμβρίου 2019.

Πηγή: Euro2day.gr