Αναπτυξιακός νόμος: Ποια είναι τα 4 καθεστώτα που ανοίγουν για την υποβολή αιτήσεων

Αγρότες: Παράταση έξι μηνών σε 2 δράσεις για την ολοκλήρωση επενδύσεων
17 Μαρτίου, 2023
Αποδείξεις και φοροδιαφυγή στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ
17 Μαρτίου, 2023
Δείτε τα όλα

Αναπτυξιακός νόμος: Ποια είναι τα 4 καθεστώτα που ανοίγουν για την υποβολή αιτήσεων

17/03/2023

Τέσσερα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου (4887/2022), με συνολικό προϋπολογισμό 830 εκατ. ευρώ, αναμένεται να ανοίξουν, σταδιακά, για υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Κατ’ αρχάς, δρομολογείται ο δεύτερος κύκλος για τα εξής: «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» (150 εκατ. ευρώ), «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» (150 εκατ. ευρώ) και «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία» (150 εκατ. ευρώ). Επιπλέον, προ ημερών (13/2), προκηρύχθηκε η «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» (380 εκατ. ευρώ) και προσεχώς θα προσδιοριστεί η ημερομηνία… εκκίνησης του καθεστώτος. Στη δε «Επιχειρηματικότητα 360Ο», προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ, που «τρέχει» ήδη, θα υποβάλλονται αιτήσεις έως τις 10 Απριλίου.

Υπενθυμίζεται πως ο αναπτυξιακός νόμος απαρτίζεται από 13 καθεστώτα. Στα πέντε που προαναφέρθηκαν, προστίθενται τα παρακάτω: «Πράσινη Μετάβαση – Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Επιχειρήσεων», «Νέο Επιχειρείν», «Ερευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία», «Επιχειρηματική Εξωστρέφεια», «Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού», «Μεγάλες Επενδύσεις», «Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Αξίας» και «Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων».

«Fast track» διαδικασίες

Advertisement

Το αρμόδιο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΥΠΑΝ) έχει προβεί σε μια σειρά από πρωτοβουλίες, με σκοπό να επισπευσθεί η διαδικασία ένταξης στον αναπτυξιακό νόμο. Ειδικότερα, οι αιτήσεις υποβάλλονται στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα Αναπτυξιακού Νόμου (https://opsan.mindev.gov.gr), ενώ αυξήθηκαν οι αξιολογητές των επενδυτικών σχεδίων που κατατίθενται στον ν. 4887/2022. Μάλιστα, ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, έχει υπογράψει τον οδηγό αξιολόγησης για το καθεστώς «Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα», ενώ θα ακολουθήσουν αντίστοιχοι οδηγοί για τα υπόλοιπα καθεστώτα. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπονται η εκπαίδευση και η εξέταση των μελών του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ), επί της διαδικασίας (αξιολόγηση της νομιμότητας για κάθε επενδυτικό σχέδιο, της επιλεξιμότητας δαπανών και του εύλογου κόστους επένδυσης, της βιωσιμότητας του επενδυτικού σχεδίου, αλλά και έλεγχος των δεικτών βαθμολογίας του επενδυτικού σχεδίου), καθώς και η πιστοποίησή τους.

Α’ κύκλος

Σημειώνεται πως στον πρώτο κύκλο του καθεστώτος «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» κατατέθηκαν, συνολικά, 401 επενδυτικά σχέδια προς υπαγωγή, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1 δισ. ευρώ. Αντιστοίχως, στην «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» υποβλήθηκαν 562 επενδυτικά σχέδια, ύψους 1,62 δισ. ευρώ και στην «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» 330 προτάσεις, με προϋπολογισμό 483,6 εκατ. ευρώ.

Τα βασικά χαρακτηριστικά

  • Τα 13 καθεστώτα του ν. 4887/2022 είναι διαρθρωμένα με θεματικά κριτήρια, τα οποία καλύπτουν όλους τους κλάδους της οικονομίας και της σύγχρονης επιχειρηματικής δραστηριότητας.
  • Παρέχει τα εξής κίνητρα: Φορολογική απαλλαγή, επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης. Στο καθεστώς «Νέο Επιχειρείν» προβλέπεται και χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου.
  • Απευθύνεται σε ημεδαπούς, αλλά και σε αλλοδαπούς επενδυτές.
  • Προβλέπει ενίσχυση, επιπρόσθετα του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, κατά 20% για τις μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις και κατά 10% για τις μεσαίες επιχειρήσεις.
  • Για πρώτη φορά καλύπτονται δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων, π.χ. για συμβουλευτικές υπηρεσίες, συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, επαγγελματική κατάρτιση, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων, καθώς και επιπρόσθετη στήριξη για κατάρτιση ΑμεΑ.
  • Το ελάχιστο ποσό επένδυσης είναι στις 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ). Για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις διαμορφώνεται στις 150.000 ευρώ, για τις μικρές στις 250.000 ευρώ, για τις μεσαίες στις 500.000 ευρώ και για τις μεγάλες στο 1 εκατ. ευρώ.
  • Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων λαμβάνουν οι ορεινές και οι παραμεθόριες περιοχές, όπως αυτές ορίζονται από την ΕΛΣΤΑΤ, τα μικρά νησιά έως 3.100 κατοίκους και οι δραστηριότητες εντός βιομηχανικών πάρκων.
  • Παρέχονται κίνητρα επαναλειτουργίας των εγκαταλελειμμένων επιχειρήσεων, δηλαδή των λεγόμενων «κουφαριών», που υπάρχουν σε βιομηχανικές περιοχές της χώρας.

ΠΗΓΗ: Ελεύθερος τύπος