Ακίνητα: Πώς δεν φορολογούνται οι ιδιοκτήτες για ανείσπρακτα ενοίκια

Εφορία: Για ποιους άνοιξε παράθυρο επανένταξης σε ρυθμίσεις 100-120 δόσεων
20 Αυγούστου, 2021
ΥΠΠΟΑ: Επιχορηγήσεις 181.000 ευρώ για δράσεις και φεστιβάλ θεάτρου και χορού
20 Αυγούστου, 2021
Δείτε τα όλα

Ακίνητα: Πώς δεν φορολογούνται οι ιδιοκτήτες για ανείσπρακτα ενοίκια

13/08/2021

Η διαδικασία για να μην συμπεριληφθούν στο εισόδημα χρήματα που δεν εισπράχθηκαν την περασμένη χρονιά. Η προθεσμία για την εξώδικη δήλωση και οι εναλλακτικές. Πώς φορολογούνται αυτοτελώς τα έσοδα από ενοίκια.

Με εξώδικη δήλωση στους ενοικιαστές μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου οι εκμισθωτές μπορούν να απαλλαγούν από την καταβολή φόρου έως 45% για τα ενοίκια που δεν εισέπραξαν το 2020.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του στην περίπτωση που μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της φορολογικής δήλωσης έως 10 Σεπτεμβρίου 2021 έχει κοινοποιηθεί στον μισθωτή εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης, λόγω μη καταβολής του μισθώματος ή εξώδικη όχληση για την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων.

Σε περίπτωση που έχει κοινοποιηθεί εξώδικο ο ιδιοκτήτης του ακινήτου οφείλει, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, να προσκομίσει διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή αντίγραφο της αγωγής αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, προκειμένου να μην φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά στο φορολογικό έτος 2020. Αν προσκομιστούν τα παραστατικά τα συγκεκριμένα εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν.

Διαφορετικά ο φορολογούμενος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει τα ενοίκια με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, η οποία υποβάλλεται χωρίς τόκους και πρόστιμα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021.

Το ποσό των ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση ακινήτων συμπληρώνεται στους κωδικούς 125-126 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης. Με βάση την ισχύουσα φορολογική κλίμακα το ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα από ενοίκια φορολογείται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ βάσει κλίμακας στην οποία ισχύουν συντελεστές:

  • 15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ του εισοδήματος
  • 35% για τα επόμενα 23.000 ευρώ, δηλαδή στο τμήμα του εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ
  • 45% για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 35.000 ευρώ.

Την ίδια ώρα οι εκμισθωτές ακινήτων που έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση και εισέπραξαν υποχρεωτικά κουρεμένα ενοίκια μέσα στο 2020 στο πλαίσιο των κυβερνητικών μέτρων για τη αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας απαλλάσσονται φέτος και από τα τεκμήρια διαβίωσης υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Έχουν υποβάλλει έστω και μία εγκεκριμένη δήλωση COVID -19.
  • Σε ένα τουλάχιστον από τα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη δεν φορολογήθηκαν με βάση τα τεκμήρια.
  • Δεν είχαν αύξηση των αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών το φορολογικό έτος 2020 σε σχέση με το φορολογικό έτος 2019.
  • Σε περίπτωση δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, η εν λόγω δαπάνη δικαιολογείται από τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά.

Πηγή: Euro2day.gr