Αυξάνεται το ύψος στο ακατάσχετο όριο

Στις 120 δόσεις και οι οφειλές στα Ταμεία πριν από το 2002
17 Μαΐου, 2019
Νέο εργαλείο ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών
17 Μαΐου, 2019
Δείτε τα όλα

Αυξάνεται το ύψος στο ακατάσχετο όριο

17/05/2019

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί θα αποδεσμεύονται σταδιακά ανάλογα με τις πληρωμές των οφειλών

Την αποδέσμευση ποσών μεγαλύτερων του ισχύοντος σήμερα ακατάσχετου ορίου των 1.250 ευρώ ανά μήνα από κατασχεθέντες τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκουν σε περίπου 1.200.000 οφειλέτες του Δημοσίου προβλέπει τροπολογία, η οποία έγινε δεκτή από την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και ενσωματώθηκε ήδη στο ψηφισθέν νομοσχέδιο για τις ρυθμίσεων των χρεών προς Δημόσιο και Ταμεία σε έως 120 δόσεις.

Η τροπολογία που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Γερ. Μπαλαούρας και Χρ. Μαντάς προβλέπει ότι η αποδέσμευση θα γίνεται ανάλογα με την πρόοδο που σημειώνουν οι οφειλέτες στην τμηματική εξόφληση των ληξιπρόθεσμων χρεών τους, δηλαδή θα εξαρτάται από τη συνέπειά τους στην αποπληρωμή των μηνιαίων δόσεων των ρυθμίσεων στις οποίες θα πρέπει να έχουν εντάξει τις οφειλές τους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της τροπολογίας, κατάσχεση που έχει επιβληθεί από τη Φορολογική Διοίκηση στα χέρια τρίτων κατά τις διατάξεις των άρθρων 30Α και 30Β του ν.δ. 356/1974 σε καταθέσεις τραπεζικού λογαριασμού ή τοποθετήσεις λογαριασμών πληρωμών, κοινών ή ατομικών, περιορίζεται για έναν μοναδικό λογαριασμό, εφόσον:

α) έχουν τακτοποιηθεί στο σύνολό τους με ρύθμιση ή με αναστολή πληρωμής οι ατομικές ληξιπρόθεσμες οφειλές του καθ’ ού η κατάσχεση προς τη Φορολογική Διοίκηση καθώς και αυτές για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής και τηρούνται οι όροι των ρυθμίσεων αυτών,

β) έχει εξοφληθεί εμπρόθεσμα η δόση της ρύθμισης του δεύτερου ημερολογιακού μήνα που προηγείται του μήνα χορήγησης του περιορισμού της κατάσχεσης και

γ) προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά δήλωση «μοναδικού ακατάσχετου λογαριασμού».

Σε περίπτωση απώλειας ρύθμισης για την οποία έχει χορηγηθεί ο περιορισμός του παρόντος άρθρου, ο περιορισμός παύει οριστικά να ισχύει και δεν χορηγείται εκ νέου σε περίπτωση υπαγωγής των ίδιων οφειλών σε νέα ρύθμιση. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, δεν θεωρείται απώλεια ρύθμισης η υπαγωγή στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων οφειλών που είχαν ρυθμιστεί με άλλες διατάξεις και επιτρέπεται να υπαχθούν στη νέα αυτή ρύθμιση.

Πώς θα υπολογίζεται ο περιορισμός της κατάσχεσης

Με την έναρξη της διαδικασίας το ποσό της μηνιαίας δόσης της ρύθμισης, το οποίο έχει εξοφληθεί εμπρόθεσμα κατά τον προηγούμενο μήνα, θα πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 3 και το ποσό που θα προκύπτει θα αποτελεί το ακατάσχετο όριο που θα ισχύει για ένα μήνα. Για παράδειγμα, φορολογούμενους ο οποίος έχει υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση και πληρώνει 500 ευρώ μηνιαία δόση από τον πρώτο μήνα, θα δει το ακατάσχετο όριο του λογαριασμού του να αυξάνεται σε 1.500 ευρώ (500Χ3=1.500 ευρώ). Στη συνέχεια και όσο είναι συνεπής στη ρύθμιση θα εφαρμόζονται μεγαλύτεροι συντελεστές που θα αυξάνουν σταδιακά το ύψος τους ακατάσχετου ορίου με ανώτατο συντελεστή το 4,5. Δηλαδή στο παραπάνω παράδειγμα ο φορολογούμενος με την προτελευταία μηνιαία δόση θα δει το ακατάσχετο όριο στον λογαριασμό του να φθάνει στο ποσό των 2.250 ευρώ. Με την πλήρη εξόφληση της οφειλής αποδεσμεύεται πλήρως και ο τραπεζικός λογαριασμός.

Για τους φορολογούμενους που έχουν ενταχθεί σε περισσότερες από μία ρυθμίσεις, το ακατάσχετο ποσό θα υπολογίζεται για κάθε ρύθμιση ξεχωριστά.

Η κλίμακα με τους συντελεστές που θα προσδιορίζουν το μηνιαίο ακατάσχετο όριο θα διαφέρει ανάλογα με τη ρύθμιση. Για παράδειγμα, στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων το ακατάσχετο όριο θα αυξάνεται κάθε μήνα, ενώ για τους οφειλέτες που θα ρυθμίσουν τα χρέη τους σε 120 δόσεις το ακατάσχετο όριο θα αυξάνεται κατά 5 ή 6 μήνες. Το μέτρο θα ευνοήσει όπως λένε οι ειδικοί τους οφειλέτες με μεγάλες οφειλές, κυρίως τις επιχειρήσεις, που θα ενταχθούν στη νέα ρύθμιση οφειλών και θα επιλέξουν να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους σε μικρό αριθμό δόσεων, κερδίζοντας ταυτόχρονα και μεγαλύτερη έκπτωση στις προσαυξήσεις.

Σε περίπτωση που έχει επιβληθεί κατάσχεση σε δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό ή λογαριασμό πληρωμών, το ποσό περιορισμού που προκύπτει θα προστίθεται στο όριο του ακατάσχετου των 1.250 ευρώ αποκλειστικά κατά το μέρος που υπερβαίνει το όριο αυτό και αποκλείεται ο σωρευτικός υπολογισμός αυτού σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του μήνα.

Με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του διοικητή της ΑΑΔΕ, δύνανται να ορίζονται περαιτέρω προϋποθέσεις, ο συντελεστής και τα κριτήρια προσδιορισμού του ποσού του περιορισμού, και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Οι νέες διατάξεις θα εφαρμόζονται και για τις κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί για την είσπραξη οφειλών που έχουν ήδη υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Και χρέη του 2018 στον εξωδικαστικό

Την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό και των οφειλών του 2018 προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Η ρύθμιση αυτή, η οποία -σύμφωνα με στελέχη του οικονομικού επιτελείου φέρει και τη σύμφωνη γνώμη των θεσμών- αναμενόταν από τις αρχές του έτους.

Πλέον οι οφειλέτες προς τράπεζες, Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, εργαζόμενους και λοιπούς πιστωτές θα μπορούν να ρυθμίσουν και τις οφειλές που βεβαιώθηκαν ή γεννήθηκαν και το περασμένο έτος, αντί για τις 3/12/2017 που ίσχυε έως σήμερα.

Σύμφωνα με την τροπολογία, η ρύθμιση αυτή δεν θα καταλαμβάνει μόνο τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από εδώ και στο εξής, αλλά και αυτές που είναι εκκρεμείς, δηλαδή δεν έχουν εξεταστεί ακόμα.

Πηγή: Ναυτεμπορική