8 + 1 χρηματοδοτικά εργαλεία για ιδιωτικές επενδύσεις

Ερχονται οι αποδείξεις με… ονοματεπώνυμο
13 Σεπτεμβρίου, 2023
«Εξοικονομώ 2023» και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους»: Παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου η υποβολή αιτήσεων
14 Σεπτεμβρίου, 2023
Δείτε τα όλα

8 + 1 χρηματοδοτικά εργαλεία για ιδιωτικές επενδύσεις

14/09/2023

1) Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια

Το πρόγραμμα πράσινα συγχρηματοδοτούμενα δάνεια δημιουργήθηκε για να παρέχει ευνοϊκούς όρους σε δάνεια επενδυτικού σκοπού προς ΜμΕ, με διετή μερική επιδότηση επιτοκίου και άτοκο το 40% του κεφαλαίου, για την υλοποίηση επενδυτικών έργων πράσινης μετάβασης. Ενισχύονται επενδυτικά έργα στους τομείς της Πράσινγης Κινητικότητας , Εξοικονόμησης Ενέργειας / Ενεργειακής Αναβάθμισης και Παραγωγής Ενέργειας μέσω Ανανεώσιμων πηγών.

Ο αρχικός διαθέσιμος προϋπολογισμός  του ταμείου ανέρχεται στα 200 εκατ ευρώ και, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των τραπεζικών ιδρυμάτων κατά 60% σε κάθε χορήγηση, θα κινητοποιηθούν πρόσθετα κεφάλαια 300 εκατ ευρώ, διαμορφώνοντας συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 500 εκατ ευρώ.

Το ταμείο καταβάλλει για κάθε δάνειο το 40% του κεφαλαίου άτοκα, ενώ το υπόλοιπο 60% χορηγείται μέσω του τραπεζικού ιδρύματος. Επιπρόσθετα, το ταμείο επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου που εφαρμόζει το πιστωτικό ίδρυμα στα κεφάλαια του (3%) για τα δύο πρώτα έτη του δανείου.

Το ύψος του δανείου μπορεί να κυμανθεί από 80,000€ εως 8 εκατ ευρώ. Διευκρινίζεται ότι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί χρηματοδότηση στο σύνολο των υποπρογραμμάτων υποβάλλοντας τα ανάλογα business plans των επενδύσεων και τηρώντας αθροιστικά το ανώτατο ποσό των 8 εκατ ευρώ.

Η διάρκεια του δανείου μπορεί να είναι από δύο εως δέκα έτη, με δυνατότητα λήψης περιόδου χάριτος κεφαλαίου εώς 24 μήνες.

2) Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης

Το πρόγραμμα Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης  δημιουργήθηκε για να παρέχει ευνοϊκούς όρους σε δάνεια επενδυτικού σκοπού προς ΜμΕ, με διετή μερική επιδότηση επιτοκίου και άτοκο το 40% του κεφαλαίου, που θα αναλάβουν την υλοποίηση επενδυτικών έργων ψηφιοποίησης και ψηφιακής αναβάθμισης των εργασιών τους.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του ταμείου ανέρχεται στα 100 εκατ ευρώ και συμπεριλαμβανομένης τη συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων κατά 60% σε κάθε χορήγηση  θα κινητοποιηθούν πρόσθετα κεφάλαια 150 εκατ ευρώ, διαμορφώνοντας συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 9 εκατ ευρώ . Το ύψος του δανείου ανέρχεται από 25 χιλ. εως 1 εκατ ευρώ και η διάρκεια του μπορεί να είναι από δύο εως 10 έτη, με δυνατότητα λήψης περιόδου χάριτος κεφαλαίου εως 24 μήνες.

3) Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων

Το Πρόγραμμα Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων δημιουργήθηκε για να παρέχει ευνοϊκούς όρους σε δάνεια κεφαλαίου κίνησης προς ΜμΕ, με άτοκα το 40% του κεφφαλαίου και δυνατότητα διετούς μερικής επιδότησης επιτοκίου. Το ύψος του δανείοθυ ανέρχεται από 10 χιλ εώς 1,5 εκατ ευρώ.

Συγκεκριμένα το ταμείο καταβάλλει για κάθε δάνειο το 40% του κεφαλαίου άτοκα, ενώ το υπόλοιπο 60% χορηγείται μέσω το πιστωτικού ιδρύματος. Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα μερικής επιδότησης του επιτοκίου που εφαρμόζει το πιστωτικό ίδρυμα στα κεφάλαια του (3%) γι ατα δύο πρώτα έτη του δανείου και αφορά, αποκλειστικά και μόνο τις ΜμΕ που δεν έχουν λάβει επιχειρηματικό δάνειο από πρόγραμμα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του ταμείου ανέρχεται στα 240 εκατ ευρώ και συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων κατά 60%σε κάθε χορήγηση θα κινητοποιηθούν πρόσθετα κεφάλαια 360 εκατ ευρώ, διαμορφώνοντας συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων για το Ταμείο ύψους εως 600 εκατ ευρώ. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, το αρχικό ποσό των 600 εκατ ευρώ απορρήφθηκε άμεσα και για τον λόγο αυτό προστέθηκαν πρόσφατα άλλα 130 εκατ. ευρώ. Η διάρκεια του δανείου επίσης μπορεί να είναι από δύο εως δέκα έτη, με δυνατότητα λήψης περιόδοτ χάριτος κεφαλαίου εώς 24 μήνες.

4) Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας.

Το ταμείο μικρών δανείων αγροτικής επιχειρηματικότητας δημιουργήθηκε για να παρέχει σύγχρηματοδοτούμενα δάνεια επενδυτικού χαρακτήρα ή κεφαλαίου κίνησης μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών, προκειμ΄νεου να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση οι ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και μεταποιητικό κλάδο . Το ανώτατο ποσό δανείου είναι 25.000€, με ελάχιστο τις 3.000€- και το 50% αυτού είναι άτοκο. Ο αρχικός προϋπολογισμός του Ταμείου ανέρχεται σε 21.5 εκατ ευρώ, με το ύψος χαρτοφυλακίου να αγγίζει τα 40 εκατ. ευρώ. Η διάρκεια των δανείων κυμένεται από 24 εώς 60 μήνες.

5) Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας

Το Ταμείο εγγυοδοσίας καινοτομίας είναι το πρώτο χρηματοδοτικό εργαλείο που έχει στόχο να στηρίξει τις καινοτόμες νεοσύστατες και υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) οποιαδήποτε νομικής μορφής, που προάγουν την έρευνα και καινοτομία. Το χρηματοδοτικό εργαλείο στηρίζει την ανταγωνιστικότητα των καινοτόμων ΜμΕ, ενώ συνδιάζει για πρώτη φορά την παροχή εγγύησης σε δάνειο και επιχορήγησης σε ποσοστό 20% του δανειακού κεφαλαίου, προσφέροντας επενδυτικά δάνεια και κεφάλαια κίνησης, μέσω των τραπεζών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Το ανώτερο ποσό δανείου είναι οι 400.000€, με ελάχιστο τις 25.000€. Η διάρκεια του δανείου ορίζεται εώς και 10έτηξ και συμπεριλαμβάνεται τυχόν περίοδος χάριτος από ένα έως τρία έτη. Συνολικά, τα πιστωτικά ιδρύματα θα διαθέσουν 140.7 εκατ ευρώ για τη στήριξη των καινοτόμων επιχειρήσεων.

6) Επιχειρηματική Χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Με το υποπρόγραμμα επενδυτικών δανείων της δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ προωθεόται η διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜμΕ σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι ενισχύουν την επενδυτική δραστηριότητα της χώρας. Οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους, αφού το 40% του κεφαλαίου κάθε δανείου είναι άτοκο, καθώς χρηματοδοτείται από το Ταμείο, το οποίο τελεί υπό διαχείρηση της HdB. Συνολικά , στο πλαίσιο του συγκεκριμένου ταμείου θα διατεθούν 375 εκατ ευρώ.

Επιλέξιμες για τη συγκεκριμένη δράση είναι οι υπό σύσταση , νεοσύστατες και νέες υφιστάμενες ΜμΕ των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων που αναπτύσουν βιςώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτια. Το πρόγραμμα παρέχει δάνεια επενδυτικού σκοπού από 25 χιλ εώς 1.5 εκατ ευρώ και η διάρκεια αποπληρωμής τους ορίζεται από πέντε εώς δέκα έτη , με δυνατότητα περιόδου χάριτος εώς 36 μήνες. Τα δάνεια αφορούν τός σε ανεξάρτητα όσο και σε επενδυτικά σχέδια που εντάχθηκαν σε πρόγραμμα κρατικής σνίσχυσης και δεν έχουν υλοποιηθεί.

7) Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Εργων.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Εργων δημιουργήθηκε για να παρέχει εγγύηση 80% σε δάνεια μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών , προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση οι ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των οτπικοακουστικών έργων. Μέσω του συγκεκριμένου ταμείου θα χορηγηθούν δάνεια ύψους 62.5 εκατ ευρώ. Το ποσό δανείου, είτε είναι επενδυτικού σκοπού είτε κεφάλαιο κίνσησης, μπορεί να κυμανθεί από 25.000€ εώς 900.000€ Η μέγιστη διάρκεια για τα δάνεια επενδυτικού σκοπού είναι τα δέκα έτη και τα πένετ έτη γι αυτά του κεφαλαίου κίνησης

8) Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ δημιπυργήθηκε για να παρέχει εγγύηση 80% σε δάνεια μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών , προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε δανεισμό χιλιάδες ΜμΕ και επιστήμονες ελεύθεροι επαγγελματίες του κλάδου των μηχανικών, μελετητών και κατασκευαστών εργοληπτών δημοσίων έργων. Το ποσό του αρχικοπύ κεφαλαίου του δανείου δεν υπερβαίνει τις 200.000€ και το ένα από τα παρακάτω όρια , όποιο είναι μικρότερο: 2 x ετήσιο μισθολογικό κόστος 2019 ή το 25%  του κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 ή για νεοϊδρυθείσες, το 100% των τεκμηριωμένων αναγκών ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες, οι οποίες πρέπει να τεκμηριώνονται.

+1) Στεγαστικό πρόγραμμα νέων «Σπίτι μου»

Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε για να παρέχει συγχρηματοδοτούμενα στεγαστικά δάνεια προς ιδιώτες, οι οποίοι θα ικανοποιούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του προγράμματος, μέσω των συνεργαζόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων. Μέσω του νέου προγράμματος και σε συνεργασία με τη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης , οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες ηλικίας 25-39 ετών θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση σε χαμηλότοκη χρηματοδότηση γι ατην απόκτηση πρώτης κατοικίας. Η αγορά ακινήτου θα συχγρηματοδοτείται κατά 75% από το χρηματοδοτικό μέσο , που θα είναι άτοκο και 25% από τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Η επιδότηση επιτοκίου θα πραγματοποιείται κατά 100% αποκλειστικά προς τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Παράλληλα από τους πόρους του ταμείου καλύπτεται 100% το κόστος διαχείρησης των δανειακών φακέλων που χρεώνεται από τα συνεργαζόμενα τραπεζικά ιδρύματα στους δανειολήπτες.

Το ανώτατο ποσό δανείου θα ανέρχεται σε 90% του ποσού του συμβολαίου αγοροπωλησίας και σε κάθε περίπτωση δεν ξεπερνά τις 150,000€.

Η διάρκεια δανείου είναι 3 εώς 30έτη.

ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ