4+1 άμυνες κατά των κατασχέσεων

Στο τραπέζι μπαίνει το νέο ενιαίο πτωχευτικό πλαίσιο
20 Δεκεμβρίου, 2019
ΑΑΔΕ: Διαγράφονται προσαυξήσεις με εφάπαξ καταβολή ρυθμισμένης οφειλής
24 Δεκεμβρίου, 2019
Δείτε τα όλα

4+1 άμυνες κατά των κατασχέσεων

24/12/2019

Νέα ρύθμιση, μείωση ποσού, «έναντι», πώληση ακινήτου και ακατάσχετος

Τέσσερις «κλασικές» και μία νέα κίνηση, από την 1η Ιανουαρίου 2020, έχουν οι οφειλέτες του Δημοσίου για να «αμυνθούν» απέναντι στα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης της εφορίας, πρωτίστως κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Επισημαίνεται, άλλωστε, ότι ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων αφήνει ανοιχτά «παράθυρα», ώστε οι κατασχέσεις που επιβάλλουν οι φορολογικές αρχές για να αυξήσουν τις εισπράξεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο να προληφθούν και να αποτραπούν ή τουλάχιστον να περιοριστούν.

Διευκρινίζεται ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους οι υπόχρεοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο μπορούν να τις ρυθμίσουν σε έως και 12 μηνιαίες δόσεις ή -στην περίπτωση που προέρχονται από έκτακτη φορολογία ή πρόστιμα μη φορολογικού χαρακτήρα- σε έως και 24 μηνιαίες δόσεις, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις της πάγιας ρύθμισης.

Από την 1η Ιανουαρίου όμως και μετά, τόσο για οφειλές οι οποίες δεν θα έχουν ρυθμιστεί με την ισχύουσα σήμερα πάγια ρύθμιση ή με άλλες παλαιότερες ρυθμίσεις που ίσχυαν στις αρχές του τρέχοντος έτους, όσο και για νέες βεβαιούμενες οφειλές θα ισχύσει η δυνατότητα ρύθμισης σε έως και 24 ή 48 μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με τη νέα πάγια ρύθμιση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση θα προϋποθέτει την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης στην οποία ο οφειλέτης που επιθυμεί να ενταχθεί στη ρύθμιση θα πρέπει να επικαλεστεί τα στοιχεία για την εισοδηματική και την περιουσιακή του κατάσταση που έχει δηλώσει με τα έντυπα Ε1 και Ε9.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή της αίτησης και της απαιτούμενης υπεύθυνης δήλωσης θα γίνεται μέσω ειδικής εφαρμογής, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr., ενώ κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ο οφειλέτης υποχρεούται να συμπληρώνει τα σχετικά πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη της αίτησης.

Υπενθυμίζεται, βέβαια, ότι ο οφειλέτης που επιθυμεί να αποφύγει τον κλοιό των αναγκαστικών μέτρων, εκτός από την ανωτέρω νέα πάγια ρύθμιση, έχει πάντα στη διάθεσή τους και τις κατωτέρω δυνατότητες:

* Υποβολή αίτησης προς τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ για μείωση του ποσού που υπόκειται σε κατάσχεση.

Συγκεκριμένα, ο οφειλέτης εναντίον του οποίου έχει επιβληθεί το μέτρο της κατάσχεσης ποσοστού επί του τμήματος του μηνιαίου μισθού του άνω των 1.000 ευρώ ή επί οποιουδήποτε άλλου εισοδήματός του έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ στην οποία υπάγεται, υποβάλλοντας σχετική αίτηση, τη μείωση του ποσοστού επί του μισθού του ή επί του άλλου εισοδήματός του, το οποίο παρακρατείται για κατάσχεση έναντι χρεών του προς το Δημόσιο, εφόσον αποδείξει ότι υπάρχουν σοβαροί οικονομικοί λόγοι που υπαγορεύουν τη μείωση αυτή.

* Τμηματική αποπληρωμή του ληξιπρόθεσμου χρέους ανά μη τακτά διαστήματα με την καταβολή ποσών «έναντι», ιδίως αν το ποσό του χρέους υπερβαίνει κατά πολύ τα 500 ευρώ.

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η συγκεκριμένη λύση πρέπει να επιλέγεται εφόσον είναι αδύνατη η υπαγωγή του χρέους σε πάγια ρύθμιση και με πρωταρχικό στόχο το συνολικό ποσό της οφειλής να περιοριστεί κάτω από τα 500 ευρώ που είναι το όριο πάνω από το οποίο επιτρέπεται η επιβολή του μέτρου της κατάσχεσης ακινήτου.

Κάθε οφειλέτης που έχει ένα μη ρυθμισμένο ληξιπρόθεσμο χρέος μπορεί όποτε θέλει να πληρώνει οποιουδήποτε ύψους ποσό «έναντι» του συνολικού αυτού χρέους σε οποιοδήποτε υποκατάστημα Τράπεζας ή των ΕΛΤΑ, χρησιμοποιώντας την Ταυτότητα Οφειλής, δηλαδή τον κωδικό πληρωμής, που συνοδεύει το χρέος του.

Με τη μέθοδο της καταβολής ποσών «έναντι» επιτυγχάνεται η σταδιακή μείωση του υπολοίπου της οφειλής, καθώς μπορεί με τον τρόπο αυτό μια οφειλή της τάξεως των 1.000 ή των 2.000 ευρώ να μειωθεί σταδιακά κάτω από τα 500 ευρώ και ο οφειλέτης να πάψει να τουλάχιστον να είναι εκτεθειμένος στον κίνδυνο κατάσχεσης κάποιου ακινήτου που κατέχει.

* Πώληση ακινήτου και απόδοση μέρους ή ολοκλήρου του εισπραττόμενου τιμήματος για την αποπληρωμή της οφειλής. Σε περίπτωση ύπαρξης μεγάλου ληξιπρόθεσμου χρέους ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να πωλήσει ακίνητο περιουσιακό στοιχείο το οποίο κατέχει με την προϋπόθεση της παρακράτησης μέρους ή ολοκλήρου του τιμήματος που θα εισπραχθεί προκειμένου να αποδοθεί στο Δημόσιο για την ολοσχερή ή μερική αποπληρωμή του χρέους.

* Μια ακόμη κίνηση που μπορεί να προστατέψει τους οφειλέτες από τις κατασχέσεις είναι και η «προστασία» των τακτικά καταβαλλόμενων μέσω τραπεζικών λογαριασμών μισθών, συντάξεων και λοιπών ασφαλιστικών επιδομάτων και παροχών μέσω της δήλωσης του βασικού τραπεζικού λογαριασμού του οφειλέτη ως ακατάσχετου.

Ειδικότερα, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, για κάθε οφειλέτη του Δημοσίου ισχύει ακατάσχετο όριο 1.250 ευρώ όσον αφορά τα ποσά των καταθέσεών του σε έναν λογαριασμό που έχει ανοίξει σε ένα μόνο τραπεζικό ίδρυμα.

Πηγή: Ναυτεμπορική