Χωρίς ρήτρα απασχόλησης τα δάνεια με κρατική εγγύηση


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Παράθυρο για πολλαπλές αιτήσεις στα δάνεια με εγγύηση δημοσίου
29 Μαΐου, 2020
Τι επιδότηση κερδίζει η αγορά οχήματος με ηλεκτροκίνηση
29 Μαΐου, 2020
Δείτε τα όλα

Χωρίς ρήτρα απασχόλησης τα δάνεια με κρατική εγγύηση


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

29/05/2020

Όσες επιχειρήσεις λάβουν κεφάλαιο κίνησης από τις τράπεζες με κρατική εγγύηση δεν θα δεσμευτούν για διατήρηση όλου του προσωπικού τους. Αίρεται βασικό αντικίνητρο, σύμφωνα με την αγορά. Στο 32% για ΜμΕ και στο 24% για μεγάλες επιχειρήσεις το πλαφόν κάλυψης ζημιάς από την κρατική εγγύηση.

Ένα από τα σημαντικότερα αντικίνητρα για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα χορήγησης κεφαλαίου κίνησης από τις τράπεζες με κρατική εγγύηση ήρε η κυβέρνηση, καθώς απαλείφθηκε ο όρος διατήρησης του συνόλου του προσωπικού ως την αποπληρωμή του δανείου.

Όπως προκύπτει από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) και τις διευκρινίσεις που ζήτησαν οι τράπεζες, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση των επιχειρήσεων, που θα λάβουν δάνειο με κρατική εγγύηση, να διατηρήσουν το σύνολο των θέσεων εργασίας έως την αποπληρωμή του.

Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, με δεδομένο ότι στην πλειονότητα των επιχειρήσεων, στα τραπεζικά στελέχη και στις συμβουλευτικές εταιρείες έχει εγκαθιδρυθεί η αντίληψη ότι υπάρχει ρήτρα διατήρησης της απασχόλησης.

Αντίληψη, που ξεκίνησε από τους όρους του προσχεδίου και εμπεδώθηκε από τις τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών, τα οποία τόνιζαν, στις δημόσιες παρεμβάσεις τους, ότι όσες επιχειρήσεις κάνουν χρήση μέτρων ενίσχυσης κεφαλαίου κίνησης (επιστρεπτέα προκαταβολή, επιδότηση επιτοκίου, δάνεια με κρατική εγγύηση) θα δεσμευτούν να μην προχωρήσουν σε απολύσεις.

H πρόθεση να μπει ρήτρα απασχόλησης λειτουργούσε ως αντικίνητρο για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από σειρά επιχειρήσεων. Σύμφωνα με στελέχη συμβουλευτικών εταιρειών, επτά στους δέκα πελάτες τους εξέφραζαν επιφυλάξεις για το αν θα υποβάλουν αίτηση ένταξης λόγω της αντίληψης ότι θα απαγορεύονται οι απολύσεις, ως την εξόφληση του δανείου.

Η άρση του παραπάνω αντικινήτρου, σε συνδυασμό με τη χορήγηση δυνατότητας υποβολής πολλαπλών αιτήσεων από την ίδια επιχείρηση διευκολύνει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τη σημαντική αύξηση του αριθμού των αιτήσεων.

Σημειώνεται ότι βάσει των όρων της προκήρυξης, η κρατική εγγύηση θα καλύπτει μεν το 80% των απαιτήσεων σε καθυστέρηση για κάθε δάνειο, τίθενται, όμως, ανώτατα όρια κάλυψης επί του συνόλου του χαρτοφυλακίου της δράσης.

Ειδικότερα, η εγγύηση θα καλύπτει κατ’ ανώτατο όριο το 32% του χαρτοφυλακίου εγγυημένων δανείων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους και ως το 24% του χαρτοφυλακίου εγγυημένων δανείων προς μεγάλες επιχειρήσεις. Αντίστοιχα, οι ζημίες του χαρτοφυλακίου δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό της εγγύησης.

Ως χαρτοφυλάκιο εγγυημένων δανείων νοείται το σύνολο των νέων δανείων, ανά τράπεζα, που έχουν εκταμιευθεί στο πλαίσιο της δράσης και πληρούν τις προϋποθέσεις για λήψη εγγύησης από το Ταμείο Εγγυοδοσίας της ΕΑΤ. Η κάθε τράπεζα, η οποία θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα, υποχρεούται να παρακολουθεί τα παραπάνω δάνεια διακριτά από τις υπόλοιπες πιστώσεις της.

Η εγγύηση καταπίπτει, εφόσον υπάρξει καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών ή επέλθει γεγονός καταγγελίας της δανειακής σύμβασης από άλλη αιτία. Επίσης η εγγύηση καταπίπτει, μερικώς ή ολικώς, αν συναφθεί συμφωνία αναδιάρθρωσης του δανείου ή οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων περί εξόφλησης οφειλόμενου κεφαλαίου και τόκων.

Πηγή: Euro2day.gr