Χρήμα από ΕΣΠΑ παίρνουν 244 νέες επενδύσεις


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Πώς δίνονται φοροαπαλλαγές σε επενδυτικά σχέδια
10 Ιουλίου, 2020
Προκηρύχθηκαν τα δυο πρώτα προγράμματα του Πράσινου Ταμείου
10 Ιουλίου, 2020
Δείτε τα όλα

Χρήμα από ΕΣΠΑ παίρνουν 244 νέες επενδύσεις


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

10/07/2020

Τις 3.400 έχουν φτάσει έως τώρα οι επιχειρήσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων». Προς διάθεση ακόμη 158 εκατ. Έως τέλος Νοεμβρίου η υποβολή αιτήσεων.

Επιπλέον 244 επενδυτικά σχέδια εντάχθηκαν για χρηματοδότηση στη δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Για τα συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια θα διατεθεί ως δημόσια δαπάνη το ποσό των 18,3 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι με τις νέες εγκρίσεις ο συνολικός αριθμός των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στη δράση ανέρχεται στα περίπου 3.400, ενώ το συνολικό ποσό της αιτούμενης δημόσιας δαπάνης φθάνει τα 242,1 εκατ. ευρώ.

Με δεδομένο ότι ο αρχικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 400 εκατ. ευρώ, απομένουν ακόμα προς διάθεση ενίσχυσης νέων επενδυτικών σχεδίων 158 εκατ. ευρώ. Η ύπαρξη του συγκεκριμένου ποσού, αλλά και το αυξημένο ενδιαφέρον για την ένταξη επενδύσεων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, αποτέλεσε αφορμή για την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεις από τα τέλη Ιουνίου που είχε αρχικά προγραμματισθεί, στις 30 Νοεμβρίου 2020.

Επιχορηγήσεις

Μέσω του προγράμματος, οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν επιδότηση έως το 65% του επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου που θα υποβάλουν και το οποίο θα πρέπει να αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της επένδυσης θα πρέπει να κυμαίνεται από 20.000 έως 200.000 ευρώ. Επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό μικρότερο των 20.000 ευρώ κρίνονται μη επιλέξιμα και δεν μπορούν να υποβληθούν. Στην περίπτωση που η επένδυση θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 200.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή 100% για την υλοποίηση του σχεδίου.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Ποιες δαπάνες καλύπτονται

Στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

  1. Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της.
  2. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τυποποίηση ή συμμόρφωση της παραγωγικής διαδικασίας / προϊόντων με εθνικά, εναρμονισμένα και προαιρετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα.
  3. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος.
  4. Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή και χωρών εκτός Ε.Ε. (πρότυπα χωρών προορισμού).

Συμπληρωματικά, ενισχύονται δαπάνες για: α) μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, β) τεχνικές μελέτες μηχανικού, γ) συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικές με σχεδιασμό συσκευασίας, ετικέτας, δ) ψηφιακή προβολή, ε) μεταφορικά μέσα και στ) υπηρεσίες συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου.

Πηγή: Euro2day.gr