Στα 80.100 ευρώ η μέση αξία της προστατευόμενης α΄κατοικίας

Νέα δάνεια για διακανονισμούς «κόκκινων» στεγαστικών
13 Μαρτίου, 2020
Υπογράφηκε η συμφωνία για τη σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων
13 Μαρτίου, 2020
Δείτε τα όλα

Στα 80.100 ευρώ η μέση αξία της προστατευόμενης α΄κατοικίας

13/03/2020

Στις 80.100 ευρώ κινείται η μέση αξία της πρώτης κατοικίας που προστατεύεται από τον νόμο 4605/2019, όπως προκύπτει από τις ρυθμίσεις που πραγματοποιούν οι τράπεζες μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Όσο για το μέσο ποσό της ρύθμισης, ανέρχεται σε 45.400 ευρώ.

Μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, τα δάνεια με υποθήκη ή προσημείωση στην κύρια κατοικία που είχαν ρυθμιστεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανέρχονταν σε 19,1 εκατ. ευρώ. Στις ρυθμίσεις αυτές υπήρξε διαγραφή οφειλών, ύψους 5,2 εκατ. ευρώ, ενώ στα 7 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι κρατικές επιδοτήσεις που εγκρίθηκαν, μέχρι τη συνολική εξόφληση των δόσεων αποπληρωμής των δανείων που ρυθμίστηκαν.

Το μέσο ποσοστό της κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται στο  36,7% της μηνιαίας δόσης, ενώ το μέσο ποσοστό “κουρέματος” που έλαβαν οι οφειλέτες ανέρχεται στο 21,3% των δανειακών απαιτήσεων που ρυθμίστηκαν.

Σύμφωνα με την Έκθεση Προόδου των ρυθμίσεων που πραγματοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΓΔΙΧ, τα οποία παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα το Υπουργείο Οικονομικών: 

– 2.509 αιτήσεις έχουν υποβληθεί και διαβιβαστεί στις τράπεζες. Η αύξηση των αιτήσεων την τελευταία εβδομάδα ήταν της τάξεως του 5,64%, με την υποβολή 134 νέων αιτήσεων, ενώ συγκριτικά με τις 31/12/2019 υπέβαλαν αίτηση 1.141 νέοι χρήστες, δηλ. σημειώθηκε αύξηση των αιτήσεων κατά  83,41%.

– 996 προτάσεις ρύθμισης χρέους έχουν δοθεί από τις τράπεζες και εκκρεμεί η ετοιμασία των υπολοίπων, με προθεσμία τον ένα μήνα. Συγκριτικά με μία εβδομάδα πριν, έγιναν από τις τράπεζες 72 νέες προτάσεις ρύθμισης (αύξηση κατά 7,79%), ενώ οι νέες ρυθμίσεις, μετά τις 31/12/2019, ανήλθαν σε 594, σημειώνοντας αύξηση κατά 147,76%. 

– 481 προτάσεις ρύθμισης έχουν γίνει αποδεκτές από δανειολήπτες και εκκρεμεί η αποδοχή των 515 υπολοίπων. Συγκριτικά με μία εβδομάδα πριν, 44 πολίτες δέχθηκαν την πρόταση ρύθμισης δανείου (αύξηση κατά 10%). Συγκριτικά με τις 31/12/2019, το ποσοστό αύξησης των αποδεκτών ρυθμίσεων σημειώνει αύξηση 287,90%, καθώς αποδέχθηκαν την πρόταση ρύθμισης 357 πολίτες.

Σημειώνεται ότι ο πολίτης, αφού λάβει την πρόταση ρύθμισης χρέους και τη σχετική σύμβαση από την τράπεζα, έχει προθεσμία ενός μηνός για να την εξετάσει και είτε να την αποδεχθεί είτε να την απορρίψει. Αν την απορρίψει, τότε τερματίζεται η διαδικασία. Αν την αποδεχθεί, τότε η διαδικασία προχωρά παρακάτω, στην επιδότηση.

– Κρατική επιδότηση έχει εγκριθεί σε 420 πολίτες. Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), αφού ο πολίτης αποδεχθεί τη σύμβαση ρύθμισης, εγκρίνει την επιδότηση, μέσα σε ένα μήνα, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα κριτήρια του νόμου 4605/2019. Από τις 31/12/2019 έχουν εγκριθεί 357 επιδοτήσεις, ενώ την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου εγκρίθηκαν 116 νέες επιδοτήσεις. 

Δυσκολίες στην υποβολή της αίτησης αναφέρουν οι δανειολήπτες

Τα αποτελέσματα της έρευνας του Υπουργείου Οικονομικών (με αποστολή e-mails και με ερωτηματολόγια που αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα) για τους λόγους που οι χρήστες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της κύριας κατοικίας δεν έχουν προβεί μέχρι σήμερα στην οριστική υποβολή της αίτησής τους, δείχνουν τα εξής:

Αναφορικά με τις αιτήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, δηλαδή ο δανειολήπτης έχει δεχτεί την άρση απορρήτου, αλλά δεν έχει προχωρήσει στην υποβολή της αίτησης, από τους 6.204 δανειολήπτες που ερωτήθηκαν, απάντησαν οι 847, δηλαδή ποσοστό 13,6%. Από αυτούς, το 43,6% δήλωσε ότι δεν κατανοεί τις διαδικασίες για να προχωρήσει την αίτηση και το 30,8% ότι προτίθεται να συνεχίσει τη διαδικασία στο άμεσο μέλλον.

Αναφορικά με τις αιτήσεις που ακυρώθηκαν είτε με πρωτοβουλία των δανειοληπτών είτε επειδή αυτοί δεν προέβησαν σε καμία διαδικασία στην πλατφόρμα για διάστημα άνω των τριών μηνών, από τους 30.264 δανειολήπτες που ρωτήθηκαν απάντησαν οι 911, δηλαδή ποσοστό 3%. Σε ποσοστό 35,7% αυτοί δήλωσαν ότι η αίτησή τους ακυρώθηκε αυτόματα από το σύστημα και το 35,2% είπαν ότι σκοπεύουν να υποβάλουν νέα αίτηση.

Σε ποσοστό 30,3% οι χρήστες απαντούν ότι δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία γιατί την βρήκαν περίπλοκη, 17,9% δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του νόμου και ποσοστό 14,1% αναμένουν τη βοήθεια δικηγόρου/λογιστή για να υποβάλουν την αίτηση. Ποσοστό 4,9% των ερωτώμενων αναμένει να ενταχθεί σε ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο ρύθμισης των οφειλών τους, το 4,1% απαντά ότι ρύθμισε τις οφειλές του με άλλο τρόπο, ενώ ποσοστό 2,1% δεν ενδιαφέρεται για ένταξή του στον νόμο 4605.

Πώς μπορούν να βοηθηθούν οι δανειολήπτες

Σημειώνεται ότι στα 44 Κέντρα και Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών που λειτουργούν πανελλαδικά, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και για τις δυνατότητες που παρέχει  το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, όχι μόνο για την προστασία της κύριας κατοικίας, αλλά και για ρυθμίσεις λοιπών οφειλών. Μέχρι σήμερα έχουν εξυπηρετηθεί, συνολικά, 20.240 οφειλέτες με συνεχώς αυξανόμενη τάση. Τον Φεβρουάριο του 2020 οι οφειλέτες που εξυπηρετήθηκαν από  τα ΚΕΥΔ-ΓΕΥΔ ανήλθαν σε 935.

Στην τηλεφωνική γραμμή 213 2125730 όλοι οι πολίτες μπορούν να κλείνουν ραντεβού για εξατομικευμένη συμβουλευτική ενημέρωση στα ΚΕΥΔ/ΓΕΥΔ.

Επιπλέον, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους έχει δημιουργήσει ειδικό helpdesk, το οποίο λειτουργεί μέσω της ιστοσελίδας της ΕΓΔΙΧ (www.keyd.gov.gr) και υποστηρίζει τους δανειολήπτες, απαντώντας καθημερινά στα ερωτήματά τους σχετικά με την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας (ΗΠΠΚΚ). Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας η ομάδα υποστήριξης της ΗΠΠΚΚ της ΕΓΔΙΧ έχει απαντήσει συνολικά σε περισσότερα από 8.360 ερωτήματα, ενώ τον τελευταίο μήνα σε 1.355 ερωτήματα.

Πηγή: Capital.gr