Πράσινο φως για πάνω από 500 επενδυτικά σχέδια Μικρομεσαίων


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Νομοσχέδιο – σκούπα με διατάξεις για εξωδικαστική επίλυση φορολογικών διαφορών
21 Φεβρουαρίου, 2020
Λιγότερα «εμπόδια» για κονδύλια ΕΣΠΑ
21 Φεβρουαρίου, 2020
Δείτε τα όλα

Πράσινο φως για πάνω από 500 επενδυτικά σχέδια Μικρομεσαίων


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

21/02/2020

Στις 2.339 ανέρχεται ο συνολικός αριθμός επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί έως τώρα στη δράση. Στα 164,3 εκατ. ευρώ το ύψος της δημόσιας δαπάνης. Οι προθεσμίες, οι όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος.

Ένα ακόμη «πακέτο» 542 επενδυτικών σχεδίων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στη δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). Η σχετική απόφαση υπογράφηκε την περασμένη Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου από την ειδική γραμματέα διαχείρισης προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ, Νίκη Δανδόλου.

Με τις νέες εντάξεις, ο συνολικός αριθμός των επενδυτικών σχεδίων που έχει υπαχθεί στη δράση, ανέρχεται στα 2.339, ενώ το ποσό της αιτούμενης δημόσιας δαπάνης, φθάνει τα 164,3 εκατ. ευρώ. Κάτι που σημαίνει ότι το μέσο ύψος επιδότησης ανά επιχείρηση, κινείται οριακά πάνω από τις 70.000 ευρώ.

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η συγκεκριμένη δράση είναι από τις πιο «ταχυκίνητες» καθώς και μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει αλλά και οι εντάξεις γίνονται άμεσα, αφού η αξιολόγηση γίνεται με βάση το χρόνο υποβολής της αίτησης και όσα επενδυτικά σχέδια πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται, εντάσσονται προς χρηματοδότηση.

Τα ίδια στελέχη, αναφέρουν ότι στο επόμενο διάστημα θα υπάρξουν και νέα «πακέτα» εντάξεων, καθώς η υποβολή αιτήσεων συνεχίζεται αδιάκοπα.

Μάλιστα εκτιμάται ότι ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν θα προσεγγίσει ή και ακόμα θα ξεπεράσει τις 5.500, δεδομένου ότι απομένουν ακόμη προς διάθεση 235,7 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζουμε ότι ο προϋπολογισμός της δράσης (δημόσια δαπάνη) είναι 400 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, η συγκεκριμένη δράση που βγήκε στον «αέρα» στα τέλη Φεβρουαρίου 2019, θα δέχεται αιτήσεις έως τα τέλη Αυγούστου 2020, εκτός και αν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός εξαντληθεί νωρίτερα, κάτι που ωστόσο δε διαφαίνεται μέχρι στιγμής.

Το πρόγραμμα

Μέσω του προγράμματος, οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν επιδότηση έως το 65% του επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου που θα υποβάλουν και το οποίο θα πρέπει να αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της επένδυσης θα πρέπει να κυμαίνεται από 20.000 έως 200.000 ευρώ. Επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό μικρότερο των 20.000 ευρώ κρίνονται μη επιλέξιμα και δεν μπορούν να υποβληθούν. Στην περίπτωση που η επένδυση θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 200.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή 100% για την υλοποίηση του σχεδίου.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Επιλέξιμες δαπάνες

Στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

  1. Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της.
  2. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τυποποίηση ή συμμόρφωση της παραγωγικής διαδικασίας / προϊόντων με εθνικά, εναρμονισμένα και προαιρετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα.
  3. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης – εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος.
  4. Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή/και χωρών εκτός Ε.Ε. (πρότυπα χωρών προορισμού).

Συμπληρωματικά, ενισχύονται δαπάνες για α) μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, β) τεχνικές μελέτες μηχανικού, γ) συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικές με σχεδιασμό συσκευασίας, ετικέτας, δ) ψηφιακή προβολή, ε) μεταφορικά μέσα και στ) υπηρεσίες συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου.

Πηγή: Euro2day.gr