ΤτΕ: Πώς κινήθηκαν τα επιτόκια δανείων τον Οκτώβριο

Πρόγραμμα Γέφυρα: Πότε ξεκινά η επιδότηση για τα «κόκκινα» δάνεια
4 Δεκεμβρίου, 2020
ΥΠΑΝ: Έως 5.000 ευρώ στους επιχειρηματίες της εστίασης για την αγορά θερμαντικών σωμάτων
4 Δεκεμβρίου, 2020
Δείτε τα όλα

ΤτΕ: Πώς κινήθηκαν τα επιτόκια δανείων τον Οκτώβριο

04/12/2020

Σχεδόν αμετάβλητο, στο 0,10%, παρέμεινε τον Οκτώβριο το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Επιπλέον, το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων αυξήθηκε και διαμορφώθηκε στο 4,10. Το περιθώριο επιτοκίου επίσης αυξήθηκε στις 4,00 εκατοστιαίες μονάδες. 

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,05%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,06%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,24%.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 18 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,10%.  Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε κατά 17 μονάδες βάσης στο 14,49% από 14,32% τον προηγούμενο μήνα.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 11,08%. Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης στο 2,49%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης στο 4,42%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 6,69%.  

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε, τον Οκτώβριο του 2020, κατά 33 μονάδες βάσης στο 2,92%, ενώ το ποσό των νέων δανείων μειώθηκε σε 1.080 εκατ. ευρώ έναντι 1.580 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, τo μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αυξήθηκε στο 3,63% από 3,11% τον προηγούμενο μήνα, ενώ το αντίστοιχο ποσό των δανείων μειώθηκε σε 265 εκατ. ευρώ από 583 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα (βλ. Διάγραμμα και Πίνακα 1).

Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 98 μονάδες βάσης στο 5,53%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 36 μονάδες βάσης στο 3,47% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 27 μονάδες βάσης στο 2,69%.

Επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων σε ευρώ 

Σχεδόν αμετάβλητα παρέμειναν, τον Οκτώβριο του 2020, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων και των δανείων. Το περιθώριο επιτοκίου παρέμεινε αμετάβλητο στις 3,67 εκατοστιαίες μονάδες. 

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,10%.

Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη από νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,23%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στο 0,18%.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,77%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε αμετάβλητο στο 2,01%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα με διάρκεια άνω των 5 ετών αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης στο 6,45%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,25%. Το επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,29% από 4,25% τον προηγούμενο μήνα.

Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ (ποσοστά % ετησίως)

 

 

Αύγουστος

2020

Σεπτέμβριος

2020

Οκτώβριος

2020

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Νοικοκυριών μίας ημέρας

0,05

0,05

0,05

Επιχειρήσεων μίας ημέρας

0,07

0,07

0,06

Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος

0,26

0,24

0,24

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων

0,11

0,11

0,10

ΔΑΝΕΙΑ

Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

14,35

14,32

14,49

Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

4,52

4,50

4,42

Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

6,71

6,73

6,69

Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο

2,47

2,43

2,49

Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο

11,26

11,05

11,08

Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο      

3,04

2,59

2,92

 -δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ

4,57

4,55

5,53

 -δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ

3,22

3,11

3,47

 -δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ

2,72

2,42

2,69

Δάνεια τακτής λήξης προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο

3,31

3,11

3,63

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων

4,11

3,92

4,10

  Περιθώριο επιτοκίου

4,00

3,81

4,00

 

Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ (ποσοστά % ετησίως)

 

 

Αύγουστος

2020

Σεπτέμβριος

2020

Οκτώβριος

2020

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,26

0,25

0,23

Επιχειρήσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,22

0,19

0,18

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων

0,11

0,11

0,10

ΔΑΝΕΙΑ

Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

2,02

2,01

2,01

Καταναλωτικά και λοιπά δάνεια προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα με διάρκεια άνω των 5 ετών

6,39

6,39

6,45

Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

3,30

3,27

3,25

Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

4,25

4,25

4,29

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων

3,80

3,78

3,77

  Περιθώριο επιτοκίου

3,69

3,67

3,67

 

Πηγή: Ναυτεμπορική