Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Ιουλίου 2018


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Horizon Europe: 100 δισ. ευρώ για έρευνα και καινοτομία στο νέο φιλόδοξο πρόγραμμα της ΕΕ
29 Ιουνίου, 2018
Σε ψηφιακή μορφή οι ισολογισμοί στο ΓΕΜΗ
6 Ιουλίου, 2018
Δείτε τα όλα

Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Ιουλίου 2018


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

02/07/2018_x000D_
_x000D_
Παραθέτουμε τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Ιουλίου 2018 προς ενημέρωσή σας._x000D_
_x000D_
Επισημάνσεις:_x000D_
_x000D_
Στον συγκεκριμένο μήνα εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις, υπάρχουν και οι παρακάτω για τις οποίες πρέπει να δοθεί προσοχή: _x000D_
_x000D_
α) από την 1.7.2018 καταργείται η έκπτωση κατά 30% των συντελεστών Φ.Π.Α. στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο (Δείτε σχετικά το άρθρο του κόμβου «Οδηγίες για την από 1.7.2018 κατάργηση της μείωσης του ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο»)_x000D_
_x000D_
Δείτε σχετικά: «Παγώνει» η αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α. στα πέντε νησιά, – Έως 31.12.2018 παραμένει ο μειωμένος ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο,_x000D_
_x000D_
β) έως τις 16.7.2018 πρέπει να πραγματοποιηθεί η απόδοση οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου επί δανείων κινούμενων ως τρεχούμενων δοσοληπτικών λογαριασμών για φορολογικό έτος που έληξε στις 31.12.2017,_x000D_
_x000D_
γ) έως τις 20.7.2018 πρέπει να πραγματοποιηθεί η υποβολή στο σύστημα taxisnet των συμφωνητικών που υπογράφηκαν το προηγούμενο τρίμηνο,_x000D_
_x000D_
δ) έως τις 26.7.2018 πρέπει να πραγματοποιηθεί η κατάρτιση φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και η υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών, για το φορολογικό έτος 2017 (για τα νομικά πρόσωπα και οντότητες στα οποία ισχύει η παράταση βάσει της ΠΟΛ.1121/2018),_x000D_
_x000D_
ε) έως τις 26.7.2018  πρέπει να πραγματοποιηθεί η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθ. 67 του Κ.Φ.Ε. (εκτός αυτών που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία), για το φορολογικό έτος 2017 (μετά την παράταση που δόθηκε με την ΠΟΛ.1121/2018),_x000D_
_x000D_
στ) έως τις 26.7.2018  πρέπει να πραγματοποιηθεί η υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. φορολογικού έτους 2017 (μετά την παράταση που δόθηκε με την ΠΟΛ.1121/2018). Δείτε σχετικά το άρθρο του κόμβου «Καταληκτικές προθεσμίες για όλες τις δηλώσεις και δόσεις καταβολής φόρου μετά την παράταση»,_x000D_
_x000D_
ζ) έως τις 31.7.2018 πρέπει να πραγματοποιηθεί η απόσυρση ορισμένων μοντέλων Φ.Η.Μ. των οποίων η διάθεση, η μεταβίβαση μεταχειρισμένων, η χρηματοδοτική μίσθωση καθώς και η τοποθέτηση φορολογικών μνημών λόγω πλήρωσης των παλαιών έχει ρητά απαγορευτεί από 1.10.2008 (βάσει της ΠΟΛ.1196/2017 όπως τροποποιήθηκε από την ΠΟΛ.1104/2018),_x000D_
_x000D_
η) έως τις 31.7.2018 πρέπει να πραγματοποιηθεί η υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και η καταβολή του φόρου για τους εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας, μήκους μέχρι δώδεκα (12) μέτρων μεταξύ καθέτων, τους σπογγαλιείς, τους εκμεταλλευτές σκαφών στη λίμνη των Ιωαννίνων και τους εκμεταλλευτές ιππήλατων οχημάτων, για το πρώτο εξάμηνο του 2018 και_x000D_
_x000D_
θ) έως τις 31.7.2018 πρέπει να πραγματοποιηθεί η υποβολή στην Α.Α.Δ.Ε. δήλωσης απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικών σακουλών μεταφοράς, για το τρίμηνο Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος 2018._x000D_
_x000D_
Υποχρεώσεις Ιουλίου 2018_x000D_
_x000D_
 _x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

2 Ιουλίου 2018 Παρακρατούμενοι φόροι _x000D_

  _x000D_

 1. 2 Ιουλίου 2018 Δήλωση και καταβολή φόρου ασφαλίστρων που αναλογεί στα ακαθάριστα έσοδα του 1ου τριμήνου (Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου)
 2. _x000D_

 3. 2 Ιουλίου 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Απριλίου)
 4. _x000D_

 5. 2 Ιουλίου 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (Φ.Μ.Υ.), συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα (Περιόδου Απριλίου)
 6. _x000D_

 7. 2 Ιουλίου 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Απριλίου)
 8. _x000D_

 9. 2 Ιουλίου 2018 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Απριλίου)
 10. _x000D_

 11. 2 Ιουλίου 2018 Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’) (Περιόδου Απριλίου)
 12. _x000D_

_x000D_
Λοιπές υποχρεώσεις_x000D_

  _x000D_

 1. 2 Ιουλίου 2018 Τέλος συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας (Αφορά στο μήνα Απρίλιο)
 2. _x000D_

 3. 2 Ιουλίου 2018 Απόδοση φόρου διαμονής (άρθ. 53 ν.4389/2016) μηνός Μαΐου
 4. _x000D_

 5. 2 Ιουλίου 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης (Αφορά στο μήνα Απρίλιο)
 6. _x000D_

 7. 2 Ιουλίου 2018 Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (Περίοδος έκδοσης λογαριασμού – Απρίλιος)
 8. _x000D_

_x000D_
Μισθωτήρια στο taxisnet_x000D_

  _x000D_

 1. 2 Ιουλίου 2018 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου (Περιόδου Μαΐου)
 2. _x000D_

_x000D_
Α.Π.Δ.  Ε.Φ.Κ.Α._x000D_

  _x000D_

 1. 2 Ιουλίου 2018 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. για εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων μηνός Μαΐου, ηλεκτρονικά ή σε υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.
 2. _x000D_

 3. 2 Ιουλίου 2018 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. μηνός Μαΐου – Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.
 4. _x000D_

_x000D_
Φόροι – εισφορές πλοίων_x000D_

  _x000D_

 1. 2 Ιουλίου 2018 Δήλωση απόδοσης οικειοθελούς παροχής ναυτιλιακής κοινότητας (ν.4031/2014)
 2. _x000D_

 3. 2 Ιουλίου 2018 Καταβολή του 1/4 του οφειλόμενου φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας
 4. _x000D_

 5. 2 Ιουλίου 2018 Καταβολή του 1/4 εισφοράς επί του συναλλάγματος εταιρειών του άρθρου 25 του Ν.27/1975 (ετών 2012 – 2019)
 6. _x000D_

_x000D_

_x000D_
 _x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

10 Ιουλίου 2018 Λοιπές υποχρεώσεις_x000D_

  _x000D_

 1. 10 Ιουλίου 2018 Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Ιουνίου
 2. _x000D_

_x000D_
Φ.Π.Α._x000D_

  _x000D_

 1. 10 Ιουλίου 2018 Υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου
 2. _x000D_

_x000D_

13 Ιουλίου 2018 Φ.Π.Α._x000D_

  _x000D_

 1. 13 Ιουλίου 2018 Υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου μηνός Ιουνίου
 2. _x000D_

_x000D_

16 Ιουλίου 2018 Λοιπές υποχρεώσεις_x000D_

  _x000D_

 1. 16 Ιουλίου 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών μηνός Ιουνίου
 2. _x000D_

 3. 16 Ιουλίου 2018 Υποβολή δήλωσης καταβολής φόρου εισοδήματος αμοιβαίων κεφαλαίων προηγούμενου εξαμήνου
 4. _x000D_

 5. 16 Ιουλίου 2018 Υποβολή δήλωσης καταβολής φόρου εισοδήματος εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου προηγούμε-νου εξαμήνου
 6. _x000D_

 7. 16 Ιουλίου 2018 Υποβολή δήλωσης καταβολής φόρου εισοδήματος αμοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων προηγούμενου εξαμήνου
 8. _x000D_

 9. 16 Ιουλίου 2018 Απόδοση οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου επί δανείων κινούμενων ως τρεχούμενων δοσοληπτικών λογαριασμών για φορολογικό έτος που έληξε στις 31.12 του προηγούμενου έτους
 10. _x000D_

 11. 16 Ιουλίου 2018 Υποβολή και πληρωμή χρηματικού ποσού 35% επί του μικτού κέρδους εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. μηνός Ιουνίου
 12. _x000D_

_x000D_

20 Ιουλίου 2018 Διαβίβαση στοιχείων στην Α.Α.Δ.Ε._x000D_

  _x000D_

 1. 20 Ιουλίου 2018 Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου μηνός από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία
 2. _x000D_

_x000D_
Φ.Π.Α._x000D_

  _x000D_

 1. 20 Ιουλίου 2018 Δήλωση Φ.Π.Α. και καταβολή του φόρου προηγούμενου τριμήνου για την παροχή των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς εγκατεστημένους εντός της Ευρ. Ένωσης μη υποκείμενους στο φόρο (άρθρα 47α, 47β, 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α)
 2. _x000D_

_x000D_
Λοιπές υποχρεώσεις_x000D_

  _x000D_

 1. 20 Ιουλίου 2018 Υποβολή συμφωνητικών στο Taxisnet που υπογράφηκαν το προηγούμενο τρίμηνο
 2. _x000D_

 3. 20 Ιουλίου 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων μηνός Ιουνίου
 4. _x000D_

 5. 20 Ιουλίου 2018 Αποστολή από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, στοιχείων συναλλαγών που έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για το μήνα Ιούνιο
 6. _x000D_

_x000D_

26 Ιουλίου 2018 Φορολογία εισοδήματος_x000D_

  _x000D_

 1. 26 Ιουλίου 2018 Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθ. 67 του Κ.Φ.Ε. (εκτός αυτών που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία), φορολογικού έτους 2017
 2. _x000D_

 3. 26 Ιουλίου 2018 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. φορολογικού έτους 2017
 4. _x000D_

_x000D_
Παρακρατούμενοι φόροι_x000D_

  _x000D_

 1. 26 Ιουλίου 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας
 2. _x000D_

_x000D_
Φ.Π.Α._x000D_

  _x000D_

 1. 26 Ιουλίου 2018 Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα
 2. _x000D_

_x000D_
Λοιπές υποχρεώσεις_x000D_

  _x000D_

 1. 26 Ιουλίου 2018 Υποχρέωση κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών
 2. _x000D_

_x000D_

30 Ιουλίου 2018 Λοιπές υποχρεώσεις_x000D_

  _x000D_

 1. 30 Ιουλίου 2018 Υποβολή εντύπου εφαρμογής άρθ. 63 ν.4172/2013, για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα ενδοομιλικά μερίσματα, καθώς και στους τόκους και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, μηνός Μαΐου
 2. _x000D_

_x000D_
Παρακρατούμενοι φόροι_x000D_

  _x000D_

 1. 30 Ιουλίου 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα μηνός Μαΐου
 2. _x000D_

_x000D_

31 Ιουλίου 2018 Φ.Π.Α._x000D_

  _x000D_

 1. 31 Ιουλίου 2018 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (χρεωστικής – μηδενικής – πιστωτικής) για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία, μηνός Ιουνίου
 2. _x000D_

 3. 31 Ιουλίου 2018 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (χρεωστικής – μηδενικής – πιστωτικής) για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία ημερολογιακού τριμήνου Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου
 4. _x000D_

 5. 31 Ιουλίου 2018 Υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου, για τους εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας, μήκους μέχρι δώδεκα (12) μέτρων μεταξύ καθέτων, τους σπογγαλιείς, τους εκμεταλλευτές σκαφών στη λίμνη των Ιωαννίνων και τους εκμεταλλευτές ιππήλατων οχημάτων
 6. _x000D_

_x000D_
Δήλωση Intrastat_x000D_

  _x000D_

 1. 31 Ιουλίου 2018 Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat μηνός Ιουνίου
 2. _x000D_

_x000D_
Παρακρατούμενοι φόροι_x000D_

  _x000D_

 1. 31 Ιουλίου 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (Φ.Μ.Υ.), συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα (Περιόδου Μαΐου)
 2. _x000D_

 3. 31 Ιουλίου 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Μαΐου)
 4. _x000D_

 5. 31 Ιουλίου 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Μαΐου)
 6. _x000D_

 7. 31 Ιουλίου 2018 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Μαΐου)
 8. _x000D_

 9. 31 Ιουλίου 2018 Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’) (Περιόδου Μαΐου)
 10. _x000D_

_x000D_
Λοιπές υποχρεώσεις_x000D_

  _x000D_

 1. 31 Ιουλίου 2018 Απόσυρση ορισμένων μοντέλων Φ.Η.Μ. των οποίων η διάθεση, η μεταβίβαση μεταχειρισμένων, η χρηματοδοτική μίσθωση καθώς και η τοποθέτηση φορολογικών μνημών λόγω πλήρωσης των παλαιών έχει ρητά απαγορευτεί από 1.10.2008
 2. _x000D_

 3. 31 Ιουλίου 2018 Τέλος συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας μηνός Μαΐου
 4. _x000D_

 5. 31 Ιουλίου 2018 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου (περιόδου Ιουνίου)
 6. _x000D_

 7. 31 Ιουλίου 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης (Αφορά στο μήνα Μάιο)
 8. _x000D_

 9. 31 Ιουλίου 2018 Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (Περίοδος έκδοσης λογαριασμού – Μάιος)
 10. _x000D_

 11. 31 Ιουλίου 2018 Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων με στοιχεία πράξεων επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων για το προηγούμενο τρίμηνο
 12. _x000D_

 13. 31 Ιουλίου 2018 Απόδοση φόρου διαμονής (άρθ. 53 ν.4389/2016) μηνός Ιουνίου
 14. _x000D_

 15. 31 Ιουλίου 2018 Υποβολή στην Α.Α.Δ.Ε. δήλωσης απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικών σακουλών μεταφοράς, για το τρίμηνο Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος
 16. _x000D_

_x000D_
Α.Π.Δ. Ε.Φ.Κ.Α._x000D_

  _x000D_

 1. 31 Ιουλίου 2018 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. για εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων μηνός Ιουνίου, ηλεκτρονικά ή σε υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.
 2. _x000D_

 3. 31 Ιουλίου 2018 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ Ιουνίου – Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου
 4. _x000D_

_x000D_

_x000D_
Πηγή: Taxheaven_x000D_
_x000D_
 [:]