Προ των πυλών νέο χρηματοδοτικό εργαλείο 800 εκατ.


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Τιτλοποίηση επιχειρηματικών δανείων από τις συστημικές τράπεζες
12 Αυγούστου, 2022
Χωρίς «καμπάνα» εκπρόθεσμες τροποποιητικές
12 Αυγούστου, 2022
Δείτε τα όλα

Προ των πυλών νέο χρηματοδοτικό εργαλείο 800 εκατ.


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

12/08/2022

Πώς το Q-equity της ΕΑΤΕ θα ενισχύσει ΜμΕ και μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης

Κεφάλαια 800 εκατ. για τις κεφαλαιουχικές ΜμΕ, καθώς και τις μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, στοχεύει να ενεργοποιήσει το νέο εργαλείο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΑΤΕ – πρώην ΤΑΝΕΟ).

Οι πόροι για την ενίσχυση των επιχειρήσεων θα διατεθούν από το πρόγραμμα «Q-equity», το οποίο ήδη έχει «προικοδοτηθεί» με 400 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Σταθερότητας.

Ωστόσο, στο ποσό αυτό θα προστεθούν και άλλα 400 εκατ. ευρώ ιδιωτικών κεφαλαίων από τα επενδυτικά σχήματα που θα δημιουργηθούν για την υλοποίηση του προγράμματος.

Επισημαίνεται ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός που έχει προκηρύξει η ΕΑΤΕ για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από ιδιώτες που θα συμμετέχουν στα επενδυτικά σχήματα.

Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, η ΕΑΤΕ θα συμμετέχει στα επενδυτικά σχήματα με ποσοστό έως 50%, πάντοτε με τους ίδιους όρους, και θα κατατάσσεται συμμέτρως με τους λοιπούς επενδυτές. Επίσης, η ΕΑΤΕ δεν μπορεί να συμμετέχει σε κάθε επιλεγμένο επενδυτικό σχήμα με κεφάλαιο μεγαλύτερο των 100 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι τα επενδυτικά σχήματα που θα δημιουργηθούν θα είναι τουλάχιστον τέσσερα.

Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή της ΕΑΤΕ θα γίνει σε νεοϊδρυθέντα σχήματα παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου (venture capital funds/ private equity funds) που θα επενδύουν μέσω equity / quasi equity εργαλείων σε επιχειρήσεις που διατηρούν εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια τη στιγμή πραγματοποίησης της επένδυσης. Τα εν λόγω επενδυτικά σχήματα θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης φορέων του ιδιωτικού τομέα και να επενδύουν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.

Η συνολική διάρκεια του κάθε επενδυτικού σχήματος προβλέπεται να είναι δέκα έτη, με δυνατότητα δύο διαδοχικών ετήσιων παρατάσεων (10+1+1 έτη), ενώ η διάρκεια της επενδυτικής περιόδου μπορεί να είναι από τρία έως πέντε έτη.

Το ανώτατο όριο επένδυσης ανά επιχείρηση θα πρέπει να είναι μικρότερο του 20% των συνολικών υπό διαχείριση κεφαλαίων του επενδυτικού σχήματος. Σε ό,τι αφορά το είδος της χρηματοδότησης, όπως προαναφέρθηκε, αυτή πρέπει να έχει τη μορφή Equity – Quasi Εquity (ενδεικτικά, απόκτηση κοινών ή προνομιούχων μετοχών/μεριδίων ή και μετατρέψιμων ομολογιών σε μετοχές, ή και ομολογιών που παρέχουν πρόσθετα δικαιώματα προς απόληψη πέραν του τόκου).

Δικαίωμα χρηματοδότησης από το πρόγραμμα έχουν κεφαλαιουχικές, μη εισηγμένες, μη προβληματικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) ή Small Midcaps, που διατηρούν εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια κατά τη στιγμή πραγματοποίησης της επένδυσης και σέβονται πλήρως τα κλιματικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και προτεραιότητες της Ένωσης και την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης».

Εξαιρέσεις

Αντίθετα, δεν επιτρέπεται η χρηματοδότηση σε:

  1. Επιχειρήσεις, οι οποίες ασκούν οποιαδήποτε παράνομη οικονομική δραστηριότητα, οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία έχει ως συνέπεια τον περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών ή την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οποιαδήποτε μη αποδεκτή με περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς όρους δραστηριότητα, δραστηριότητα με αμφιλεγόμενο ηθικό και δεοντολογικό περιεχόμενο.
  2. Προβληματικές επιχειρήσεις.
  3. Επιχειρήσεις τις οποίες αφορά ο κανόνας Deggendorf, ήτοι επιχειρήσεις για τις οποίες εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία οι ενισχύσεις αυτές έχουν κηρυχθεί παράνομες και ασυμβίβαστες προς την εσωτερική αγορά.
  4. Επιχειρήσεις:

α) που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης,

β) στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της Ε.Ε. (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς,

γ) που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας

και

δ) που η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον.

Πηγή: Ναυτεμπορική