Πώς θα εκδίδεται η ασφαλιστική ενημερότητα

ΕΦΚΑ: Σε 24 δόσεις η ρύθμιση οφειλών – Σε 10 χρόνια η παραγραφή
5 Αυγούστου, 2022
Ετοιμάζεται νέος κύκλος παροχών ύψους 2 δισ. ευρώ
5 Αυγούστου, 2022
Δείτε τα όλα

Πώς θα εκδίδεται η ασφαλιστική ενημερότητα

05/08/2022

Τακτοποιημένες – πληρωμένες εισφορές σε ΕΦΚΑ και ΤΕΚΑ θα πρέπει να έχουν όσοι εργοδότες θέλουν ασφαλιστική ενημερότητα. Τι αποκαλύπτει η Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη διαχείριση των οφειλών στο νεοσύστατο Ταμείο Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης. Τι ισχύει σε περίπτωση καταβολής μέρους της οφειλής.

Σε ένα κοινό έντυπο, θα αποτυπώνονται οι πληρωμές των εισφορών στον ΕΦΚΑ και το νεοσύστατο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ), με αποτέλεσμα, οι εργοδότες που θέλουν ασφαλιστική ενημερότητα να πρέπει να μην έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε κανένα από τα δύο ταμεία, όπως ισχύει άλλωστε και σήμερα για το παλαιό επικουρικό.

Το ενιαίο αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας που θα λαμβάνουν από τον ΕΦΚΑ οι εργοδότες που απασχολούν νέους και κατά συνέπεια οφείλουν να τους ασφαλίζουν για επικουρική ασφάλιση στο ΤΕΚΑ ορίζεται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Η νέα αυτή ΚΥΑ ξεκαθαρίζει ότι τις εισφορές, τουλάχιστον για τα επόμενα έτη θα τις εισπράττει ο e-ΕΦΚΑ και στη συνέχεια θα τις αποδίδει στο ΤΕΚΑ. Όταν δε, ο εργοδότης ζητεί ασφαλιστική ενημερότητα, θα του εκδίδουν και θα του χορηγούν ενιαίο αποδεικτικό ενημερότητας τόσο ως προς τις εισφορές προς τον e-ΕΦΚΑ όσο και ως προς το ΤΕΚΑ. Σε περίπτωση μάλιστα, ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, θα διευκρινίζεται στο σώμα του σχετικού ενημερωτικού σημειώματος ή της σχετικής βεβαίωσης οφειλής ο φορέας έναντι του οποίου υφίσταται η ληξιπρόθεσμη οφειλή. Κι όταν θα υπάρχει κάποια καταβολή προς το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, τότε οι οφειλές του ΤΕΚΑ θα εισπράττονται κατά προτεραιότητα.

Σύμφωνα με την Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Παυλίνα Καρασιώτου, ο τρόπος δήλωσης και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών είναι σε αυτό το πρώτο στάδιο λειτουργίας του ΤΕΚΑ, το πιο σημαντικό ίσως κομμάτι της δουλειάς του υπουργείου Εργασίας. Βάσει του νόμου, ο e-ΕΦΚΑ διαχειρίζεται ουσιαστικά τον εισπρακτικό μηχανισμό για λογαριασμό του ΤΕΚΑ.

Με την εν λόγω υπουργική απόφαση, επισημαίνει η κ. Καρασιώτη, καθορίζονται και οριοθετούνται μια σειρά από ζητήματα ιδιαίτερης σημασίας για ασφαλισμένους και εργοδότες: «κάποια από αυτά αφορούν σε εφαρμογές που ήδη είναι σε παραγωγική λειτουργία, όπως η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), τα εκκαθαριστικά μη μισθωτών και το Μητρώο ασφαλισμένων» επισημαίνει. Και συμπληρώνει πως «η ΚΥΑ καλύπτει σημαντικά ζητήματα για τα οποία οι εφαρμογές είναι σε στάδιο παραγωγής και σταδιακά θα εφαρμόζονται, όπως το ενιαίο πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, η διαχείριση των ληξιπρόθεσμων εισφορών, αλλά και η διαχείριση των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών».

Ειδικά για το τελευταίο, σημειώνει η Γενική Γραμματέας του υπουργείου, πολύ σύντομα, εργοδότες που κατέβαλαν εκ παραδρομής εισφορές στο ΤΕΚΑ αντί για τον ΕΦΚΑ, θα μπορούν σε ένα πρώτο στάδιο, να συμψηφίσουν με υποχρεώσεις καταβολής εισφορών που έχουν στον e-ΕΦΚΑ, καθώς η σχετική εφαρμογή αναμένεται να δοθεί σε λειτουργία εντός των επόμενων εβδομάδων».

Να σημειωθεί ότι, οι εγγραφές των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, στο ΤΕΚΑ ξεπέρασαν και τις πλέον αισιόδοξες προβλέψεις, καθώς άγγιξαν τις 51.000, από συνολικά 31.000 εργοδότες, κατά το πρώτο 6μηνο του έτους. Έτσι, ο στόχος που είχε τεθεί στο τέλος του 2022, να έχουν ασφαλιστεί έως 60.000 στο Ταμείο, φαίνεται πως θα ξεπεραστεί, και πλέον, εκτιμάται ότι θα φθάσουν τις 80.000, έως το τέλος του 2022. Μάλιστα, οι μαζικές εγγραφές παρουσιάστηκαν το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου, κυρίως λόγω αύξησης των προσλήψεων νέων σε ηλικία εργαζόμενων, στους κλάδους του επισιτισμού και τουρισμού. Αυτό άλλωστε, φαίνεται και από τις ΑΠΔ που υποβάλλονται σε μηνιαία βάση, ξεχωριστά για τον καινούργιο Φορέα.

Το ΤΕΚΑ, δέχεται μόνο νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, από την 1.1.2022 και μετά. Ακόμα και αν κάποιοι εξ αυτών μετά από κάποιους μήνες, μείνουν άνεργοι, λόγω λήξης της εποχικής εργασίας τους, θα παραμείνουν ασφαλισμένοι στο Ταμείο. Όταν δηλαδή θα επιστρέψουν στην αγορά εργασίας, στην ίδια ή σε κάποια άλλη δουλειά, η ασφάλισή τους στο ΤΕΚΑ θα συνεχιστεί κανονικά.

Το 95% των ασφαλισμένων του ΤΕΚΑ είναι μισθωτοί εργαζόμενοι. Άρα, καταβάλλουν εισφορά 6% τον μήνα υπέρ επικουρικής ασφάλισης (3% από τον εργοδότη και 3% από τον εργαζόμενο), ενώ το υπόλοιπο 5%, που θεωρούνται μη μισθωτοί ελεύθεροι επαγγελματίες, κυρίως μηχανικοί και δικηγόροι καταβάλλουν στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία 42 ευρώ.

Με την πρόσφατη ΚΥΑ, μεταξύ άλλων ορίζεται ότι στο πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ θα αποτυπώνονται διακριτά οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΤΕΚΑ σε σχέση με τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του e-ΕΦΚΑ. Άλλωστε, οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΤΕΚΑ εισπράττονται διακριτά μέσω διαφορετικών ταυτοτήτων πληρωμής (RF).

Σε περίπτωση μερικής εξόφλησης ΑΠΔ-ΤΕΚΑ, οι εισπραχθείσες ασφαλιστικές εισφορές επιμερίζονται στους ασφαλισμένους του ΤΕΚΑ κατ’ αναλογία των καταβλητέων εισφορών. Το ΤΕΚΑ ενημερώνει με ψηφιακό τρόπο το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ) μέσω των συστημάτων του e-ΕΦΚΑ για τη βεβαίωση και τον καταλογισμό ανά υπόχρεο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που υπάρχουν και αφορούν το επικουρικό.

Τέλος, η ΚΥΑ ορίζει ρητά ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των υπόχρεων προς το ΤΕΚΑ εισπράττονται από το ΚΕΑΟ κατά προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων οφειλών του ίδιου υπόχρεου προς τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία ανεξάρτητα από την ημερομηνία βεβαίωσης της οφειλής και τον τρόπο είσπραξης (εφάπαξ καταβολή, ρύθμιση, αναγκαστική εκτέλεση κ.λπ.) και αποδίδονται στο ΤΕΚ

Πηγή: Euro2day.gr