Πως αμείβεται η εργασία κατά την 25η Μαρτίου


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Έως 16 Απριλίου οι αιτήσεις ένταξης στο Πρόγραμμα Νέων Αγροτών
16 Μαρτίου, 2018
Ξεκίνησαν τα LEADER
23 Μαρτίου, 2018
Δείτε τα όλα

Πως αμείβεται η εργασία κατά την 25η Μαρτίου


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

22/03/2018_x000D_
_x000D_
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΒΔ 748/1966, η ημέρα της 25ης Μαρτίου διακρίνεται ως υποχρεωτική αργία κατά την οποία απαγορεύεται κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική εργασία και κάθε επαγγελματική εν γένει δραστηριότητα. Φέτος η ημέρα της 25ης Μαρτίου συμπίπτει με ημέρα Κυριακή. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα παρακάτω:_x000D_

Για τις επιχειρήσεις που δεν θα λειτουργήσουν την Κυριακή 25 Μαρτίου:

_x000D_

  _x000D_

 • Όσοι μισθωτοί αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή δικαιούνται το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο τους, χωρίς καμία προσαύξηση.
 • _x000D_

 • Όσοι μισθωτοί αμείβονται με μηνιαίο μισθό και δεν θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή δεν δικαιούνται επιπλέον αποδοχές πέραν του μηνιαίου μισθού τους.
 • _x000D_

_x000D_

Για τις επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν την Κυριακή 25 Μαρτίου:

_x000D_

  _x000D_

 • Όσοι μισθωτοί αμείβονται με ημερομίσθιο και θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή δικαιούνται το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο, καθώς και προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου τους.
 • _x000D_

 • Όσοι μισθωτοί αμείβονται με μηνιαίο μισθό και απασχολούνται σε επιχείρηση που εξαιρείται των διατάξεων περί αργίας κατά τις ημέρες των Κυριακών και των εορτών και θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή δικαιούνται μόνο την προσαύξηση 75% επί του 1/25 του νόμιμου μηνιαίου μισθού τους. Αντίθετα σε επιχείρηση η οποία θα λειτουργήσει εξαιρετικά την ημέρα αυτή (επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις περί αργίας κατά τις ημέρες των Κυριακών και αργιών), οι μισθωτοί που αμείβονται με μηνιαίο μισθό δικαιούνται την προσαύξηση 75% επί του 1/25 του νόμιμου μηνιαίου μισθού τους και επιπλέον το 1/25 του καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθού τους.
 • _x000D_

_x000D_
Σημείωση: Όσοι μισθωτοί εργάζονται την Κυριακή πάνω από 5 ώρες, δικαιούνται αναπληρωματική ανάπαυση σε άλλη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, η οποία ξεκινά από την Κυριακή που απασχολήθηκαν._x000D_

Παράδειγμα

_x000D_
Η επιχείρηση «Χ», η οποία λειτουργεί με καθεστώς πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης και υπάγεται στις διατάξεις περί αργίας κατά τις Κυριακές και αργίες, απασχόλησε εκτάκτως κατά την 25η Μαρτίου 2018 το μισθωτό Αποστόλου κατόπιν σχετικής έγκρισης που χορηγήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9, παρ.3 του ΒΔ 748/66, από τις 09:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ. Ο Αποστόλου είναι υπάλληλος και έχει πραγματικό μηνιαίο μισθό 800,00 €, ενώ ο νόμιμος μηνιαίος μισθός ανέρχεται στα 586,08 €._x000D_
_x000D_
Πώς υπολογίζεται η αμοιβή του παραπάνω μισθωτού που απασχολήθηκε κατά την Κυριακή 25 Μαρτίου 2018;_x000D_
_x000D_
Σημειώνεται ότι οι διατάξεις περί υποχρεωτικής αναπαύσεως κατά την ημέρα Κυριακή και τις ημέρες αργίας δεν εφαρμόζεται επί μισθωτών απασχολούμενων της παρ.1 του άρθρου 7 του ΒΔ 748/1966._x000D_
_x000D_
Απάντηση_x000D_
_x000D_
Ο μισθωτός Αποστόλου για την απασχόληση των 8 ωρών δικαιούται την προσαύξηση 75% επί του 1/25 του νόμιμου μηνιαίου μισθού του και επιπλέον το 1/25 του καταβαλλόμενου μισθού του. Πιο αναλυτικά:_x000D_
_x000D_
Νόμιμο ωρομίσθιο = (586,08/25) x 6/40 = 23,44 x 0,15 = 3,52 €_x000D_
_x000D_
Προσαύξηση = Νόμιμο ωρομίσθιο x ώρες εργασίας x 75% = 3,52 x 8 x 0,75 = 21,12 €_x000D_
_x000D_
Ο μισθωτός Αποστόλου δικαιούται πέραν της αμοιβής αυτής και επιπλέον το 1/25 του καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθού του. Πιο συγκεκριμένα:_x000D_
_x000D_
800,00 x (1/25) = 32,00 €_x000D_
_x000D_
Συνολική αμοιβή = 21,12 + 32,00 = 53,12 €_x000D_
_x000D_
Ο συγκεκριμένος μισθωτός εφόσον απασχολήθηκε την ημέρα αυτή πέραν των 5 ωρών δικαιούται και αναπληρωματική ανάπαυση σε άλλη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, η οποία ξεκινά από την Κυριακή που απασχολήθηκε._x000D_
_x000D_
Πηγή: e-forologia.gr