Ποιες οφειλές προς τα Ταμεία εντάσσονται στον εξωδικαστικό


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
«Χρυσή βίζα» για όσους επενδύσουν 400 χιλ. στην Ελλάδα
19 Ιουλίου, 2018
Παράταση έως 30 Ιουλίου για τις φορολογικές δηλώσεις
24 Ιουλίου, 2018
Δείτε τα όλα

Ποιες οφειλές προς τα Ταμεία εντάσσονται στον εξωδικαστικό


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

20/07/2018_x000D_
_x000D_
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ: Χρέη έως 31/12/17 μαζί με προσαυξήσεις, τόκους_x000D_
_x000D_
Οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία οι οποίες βεβαιώθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2017 μαζί με τις προσαυξήσεις ή τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής τους κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης του υπόχρεου εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, σύμφωνα με νέα εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, η οποία περιέχει όλες τις αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη ρύθμιση. Υπενθυμίζεται ότι ο προηγούμενος νόμος του 2017 ενέτασσε στον εξωδικαστικό μηχανισμό οφειλές που είχαν βεβαιωθεί μέχρι 31/12/2016. Αυτό προβλέπει, μεταξύ άλλων, η νέα εγκύκλιος του ΕΦΚΑ, που υπογράφει η συντονίστρια του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) κ. Χατζηευσταθιάδου, η οποία περιέχει όλες τις αλλαγές που επέφερε στη ρύθμιση οφειλών προς το ΚΕΑΟ ο νόμος που ψηφίστηκε φέτος (4549/2018) σε σύγκριση με τις προϊσχύουσες διατάξεις του νόμου 4469/2017._x000D_
_x000D_
Οι βασικές αλλαγές στη ρύθμιση οφειλών είναι οι εξής:_x000D_

  _x000D_

 1. 1. Στις αιτήσεις εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών όπου εντάσσονται οφειλές πέραν του ενός πιστωτή και ορίζεται συντονιστής, από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης συμμετοχής από τον συντονιστή της διαπραγμάτευσης στους πιστωτές αναστέλλονται αυτοδίκαια, για χρονικό διάστημα 90 ημερών -από 70 ημέρες που ίσχυε πριν- τα μέτρα ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας του οφειλέτη, εκκρεμή ή μη, που αφορούν απαιτήσεις για τις οποίες αιτείται εξωδικαστική ρύθμιση.
 2. _x000D_

_x000D_
 _x000D_
_x000D_
Επίσης επεκτείνεται η αυτοδίκαιη αναστολή και σε διοικητικά μέτρα, τα οποία επιβάλλονται αυτοδικαίως ή με πράξη της διοίκησης, ως συνέπεια της μη εξόφλησης υποχρεώσεων για τις οποίες ζητείται η ρύθμιση και τα οποία συνεπάγονται την αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης. Σκοπός των διατάξεων είναι να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της επιχείρησης κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης. Η εν λόγω προσθήκη έχει εφαρμογή και σε τυχόν εκκρεμείς, κατά την ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου, υποθέσεις. Διευκρινίζεται ότι τυχόν πρόωρη παύση της συγκεκριμένης αναστολής δεν απαιτεί δικαστική απόφαση, αλλά πράξη της διοίκησης από την οποία να προκύπτει πως η παύση υπαγορεύεται από πιθανολογούμενη ανεπανόρθωτη προσβολή του δημοσίου συμφέροντος._x000D_

  _x000D_

 1. 2. Για σύνολο βασικής οφειλής που είναι μικρότερο των 20.000 ευρώ το ΚΕΑΟ δεν συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις, ούτε υποβάλλει πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών και οι οφειλές προς αυτό προσμετρώνται στις θετικές ψήφους των συμμετεχόντων πιστωτών, με την προϋπόθεση ότι στις διαπραγματεύσεις συμμετέχουν ιδιώτες πιστωτές (πιστωτικά ιδρύματα, προμηθευτές κ.λπ.) Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή στην περίπτωση που συμμετέχουν μόνο το Δημόσιο και το ΚΕΑΟ, η υπηρεσία συμμετέχει κανονικά στη διαπραγμάτευση.
 2. _x000D_

_x000D_
 _x000D_

  _x000D_

 1. 3. Με τη νέα ρύθμιση ο πιστωτής ενημερώνει την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) μέσα σε χρονικό διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία προώθησης της αίτησης για την ολοκλήρωση ή μη της διαπραγμάτευσης.
 2. _x000D_

_x000D_
 _x000D_
_x000D_
Αν η διαπραγμάτευση ολοκληρωθεί μετά την αρχική ενημέρωση της ΕΓΔΙΧ, ο πιστωτής θα ενημερώσει την ΕΓΔΙΧ για την επίτευξη ή μη συμφωνίας μέσα σε έναν μήνα από την τελική ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης (λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τις απαιτούμενες ενέργειες των αρμόδιων οργάνων θα χορηγηθούν μετά τη σχετική προσαρμογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας). Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις του παρόντος έχουν άμεση εφαρμογή και σε υποθέσεις που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του._x000D_

  _x000D_

 1. 4. Στην περίπτωση που δύο ή περισσότεροι πιστωτές έχουν από τον οφειλέτη ακριβώς ίσες απαιτήσεις με ποσοστό μικρότερο του 1,5% της συνολικής οφειλής έκαστος και αθροιζόμενες υπερβαίνουν το 15% του συνολικού χρέους ή το ποσό των 20 εκατ. ευρώ, τότε οι εν λόγω πιστωτές συμμετέχουν στη, διαδικασία και δεσμεύονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης.
 2. _x000D_

_x000D_
 _x000D_

  _x000D_

 1. 5. Στη διαδικασία διαπραγμάτευσης προστίθεται νέα ρύθμιση προκειμένου να ρυθμιστούν λεπτομερειακά θέματα της διαδικασίας ώστε να αντιμετωπίζονται με ευελιξία πρακτικές ανάγκες που προκύπτουν κατά τη διαπραγμάτευση.
 2. _x000D_

_x000D_
 _x000D_
_x000D_
Ως εκ τούτου, προβλέπεται ότι με απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών δύνανται να ρυθμίζονται λεπτομερειακά θέματα της διαδικασίας ελέγχου πληρότητας της αίτησης ή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, καθώς και να τροποποιούνται οι προθεσμίες που προβλέπονται. Η εγκύκλιος του ΚΕΑΟ αναφέρει ότι για το ζήτημα αυτό θα δοθούν αναλυτικές σχετικές οδηγίες με μεταγενέστερο έγγραφο της υπηρεσίας, μετά την δόση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων._x000D_
_x000D_
 _x000D_
_x000D_
Πηγή: Ναυτεμπορική_x000D_
_x000D_