Ποιες ΔΟΥ συγχωνεύονται στην Αττική

«Οδικός χάρτης» για τις κατασχέσεις από την εφορία
3 Σεπτεμβρίου, 2018
Ξεκαθάρισμα των αιτήσεων για υπαγωγή στον νόμο Κατσέλη
10 Σεπτεμβρίου, 2018
Δείτε τα όλα

Ποιες ΔΟΥ συγχωνεύονται στην Αττική

07/09/2018_x000D_
_x000D_
Στόχος η εξοικονόμηση των δαπανών προϋπολογισμού_x000D_
_x000D_
Σ ε νέες συγχωνεύσεις ΔΟΥ στην Αττική προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο προσπαθειών για πιο αποτελεσματική λειτουργία, αλλά και εξοικονόμηση δαπανών και ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη άλλων ελεγκτικών υπηρεσιών της._x000D_
_x000D_
Από τις συγχωνεύσεις προκαλείται ετήσια εξοικονόμηση των δαπανών του προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ περίπου κατά 79.680 ευρώ, μόνο από τη μείωση των επιδομάτων θέσεων ευθύνης, λόγω της μείωσης των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης αυτής, κατά τέσσερις Διευθύνσεις και δώδεκα Τμήματα, πέραν της εξοικονόμησης δαπανών από τα λειτουργικά έξοδα των συγχωνευόμενων ΔΟΥ._x000D_
_x000D_
Ειδικότερα, από τις 8 Οκτωβρίου 2018 συγχωνεύονται:_x000D_
_x000D_
1) η ΔΟΥ Νέου Ηρακλείου, Α’-Β’ τάξεως, στη ΔΟΥ Νέας Ιωνίας, Α’ τάξεως, στην οποία μεταφέρεται η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα αυτής και ορίζεται ότι μέρος των αρμοδιοτήτων της ΔΟΥ Νέας Ιωνίας ασκείται και από Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΓΕΦ) αυτής, που λειτουργεί εκτός του κεντρικού κτηρίου στέγασής της, στην έδρα της ΔΟΥ Νέου Ηρακλείου, η οποία παύει να λειτουργεί από την προαναφερθείσα ημερομηνία, εφόσον διατεθεί ο κατάλληλος χώρος στέγασής του και αναληφθεί το πλήρες κόστος λειτουργίας του από τον Δήμο Ηρακλείου, πλην της μισθοδοσίας των υπαλλήλων της ΔΟΥ που εργάζονται σε αυτό._x000D_
_x000D_
2) η ΔΟΥ Γ’ Πειραιά, Α’-Β’ τάξεως, στη ΔΟΥ Α’ Πειραιά, Α’ τάξεως, στην οποία μεταφέρεται η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα αυτής, καθώς και το Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΓΕΦ) Μήλου (Μήλος), που λειτουργεί εκτός του κεντρικού κτηρίου στέγασης της συγχωνευόμενης ΔΟΥ, το οποίο από την ως άνω ημερομηνία αποτελεί ΓΕΦ της ΔΟΥ Α’ Πειραιά, που θα λειτουργεί εκτός του κεντρικού κτηρίου στέγασης αυτής._x000D_
_x000D_
Από 22 Οκτωβρίου 2018 συγχωνεύονται:_x000D_
_x000D_
1) η ΔΟΥ ΣΤ’ Αθηνών, Α’-Β’ τάξεως, στη ΔΟΥ Α’ Αθηνών, Α’ τάξεως, στην οποία μεταφέρεται η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα αυτής._x000D_
_x000D_
2) η ΔΟΥ Δ’ Πειραιά, Α’-Β’ τάξεως, στη ΔΟΥ Ε’ Πειραιά, Α’ τάξεως, στην οποία μεταφέρεται η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα αυτής._x000D_
_x000D_
Πηγή: Ναυτεμπορική