Ποια είναι τα νέα επενδυτικά κίνητρα για όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων

Τα ξενοδοχεία 4 αστέρων στον αναπτυξιακό νόμο
11 Φεβρουαρίου, 2022
350 εκατ. για τις επιχειρήσεις μέσω του Μηχανισμού Εμπορικής Χρηματοδότησης
11 Φεβρουαρίου, 2022
Δείτε τα όλα

Ποια είναι τα νέα επενδυτικά κίνητρα για όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων

11/02/2022

Την άνοιξη προβλέπεται ότι θα αρχίσουν να δημοσιεύονται οι πρώτες προσκλήσεις προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 συνολικού ύψους 26,18 δισ. ευρώ. Τα κίνητρα που δίνονται στις επιχειρήσεις.

Το 2022 ξεκινά με νέα και σημαντικά επενδυτικά κίνητρα, με κύριο στόχο την επανεκκίνηση της οικονομίας μέσω της  χρηματοδότησης των εταιρειών.  Παρέχεται  ένα σύνολο χρηματοδοτικών εργαλείων με τελικό αποδέκτη τις επιχειρήσεις, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην υποστήριξη των οικονομικών δραστηριοτήτων τους και την ανάπτυξη τους. 

Η χρηματοδότηση της ΕΕ μπορεί να λάβει πολλές διαφορετικές μορφές: επιχορηγήση – χρηματοδότηση, επιδοτήσεις τις οποίες διαχειρίζονται οι εθνικές και περιφερειακές αρχές, δάνεια, εγγυήσεις και ίδια κεφάλαια για τη στήριξη των  επενδυτικών προγραμμάτων των επιχειρήσεων.

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022,  προβλέπει σημαντικά κίνητρα για τον τεχνολογικό μετασχηματισμό, την πράσινη μετάβαση, τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, τον Τουρισμό, τη στήριξη καινοτόμων επενδύσεων, την ενίσχυση της απασχόλησης αλλά και των λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας και περιοχών που εντάσσονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Τα είδη των ενισχύσεων είναι: 

  • Επιχορήγηση, η οποία αφορά τη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του σχεδίου, 
  • Φορολογική απαλλαγή, η οποία συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιουμένων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν, με βάση την οικεία φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, 
  • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) η οποία συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, η επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης καθώς και χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου. Οι νέες περιφερειακές ενισχύσεις, έχουν αυξηθεί από 5% έως 25% για κάθε περιφέρεια, ενώ το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης, μπορεί να φτάσει ακόμα και στο 75% του κόστους της επένδυσης. 

Παράλληλα με τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο, παρέχεται συμπληρωματικά ή αυτοτελώς, η δυνατότητα χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – ΤΑΑ. Σε επενδύσεις με χαρακτήρα εξωστρέφειας, ψηφιοποίησης, καινοτομίας, προστασίας του περιβάλλοντος ή σύγχρονων πρακτικών τουρισμού, παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης από το ΤΑΑ σε ποσοστό έως και 50% των συνολικών κεφαλαίων και με σταθερό  επιτόκιο από 0,35%.

Στη λογική αυτή, τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης «παντρεύονται» με το Αναπτυξιακό Νόμο, δίνοντας τη δυνατότητα στον επενδυτή να δημιουργήσει μια χρηματοδοτική φαρέτρα, από δύο διαφορετικές πηγές ταυτόχρονα. 

Πιο ευέλικτο επίσης καθίσταται το πλαίσιο για την προσέλκυση και την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων με το Νόμο 4864/2021,  καθώς πέρα από τη μείωση των ανωτάτων ποσών για χαρακτηρισθεί μια επένδυση ως «στρατηγική», επιταχύνονται οι χρόνοι αδειοδότησης και εισάγεται η ωφέλεια  της κεφαλαιακής ενίσχυσης προς αυτές, δηλαδή της επιχορήγησης, της επιδότησης του κόστους χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.  

Την άνοιξη του 2022 προβλέπεται ότι θα αρχίσουν να δημοσιεύονται οι πρώτες προσκλήσεις προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 συνολικού ύψους 26,18 δισ. ευρώ. Οι δράσεις θα είναι εμβληματικές και θα εστιάζουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην πράσινη μετάβαση των επιχειρήσεων. Οι δράσεις δεν θα είναι κλαδικές, δηλαδή ανά κλάδο επιχειρήσεων, αλλά θεματικές, ώστε όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη αυτού του είδους τις επενδύσεις, να μπορούν να ενταχθούν στα νέα προγράμματα

Πηγή: Euro2day.gr