Όλα τα βήματα για την υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Ποιες τράπεζες θα δίνουν δάνεια για το «Εξοικονομώ ΙΙ»
8 Νοεμβρίου, 2017
Προκηρύχθηκε η δράση για την Ίδρυση και Λειτουργία Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων
8 Νοεμβρίου, 2017
Δείτε τα όλα

Όλα τα βήματα για την υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

[:el]08/11/2017

ΚΥΑ: Αναλυτικά η διαδικασία με όρους – προϋποθέσεις, καθώς και τα δικαιολογητικά οφειλετών – συνοφειλετών που απαιτούνται

Η αναλυτική διαδικασία για την υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό καταγράφεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ τεύχος Β’ Αρ. Φύλλου 3909) των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών Δημήτρη Παπαδημητρίου και Ευκλείδη Τσακαλώτου. Η ΚΥΑ καθοδηγεί βήμα προς βήμα τους οφειλέτες που μπορούν να υπαχθούν στον μηχανισμό, τους όρους και τις προϋποθέσεις, ενώ παρατίθενται όλα τα δικαιολογητικά των οφειλετών και των συνοφειλετών που θα πρέπει να καταχωρηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Μεταξύ άλλων, στην ΚΥΑ αναφέρονται τα εξής:

Υποβολή Αίτησης
1 Η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών υποβάλλεται από τον οφειλέτη ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της ΕΓΔΙΧ και την επιλογή της ένδειξης του συστήματος, με τη σήμανση «Ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017».

2 Με την επιτυχή εισαγωγή στο σύστημα, αυτό εμφανίζει σχετική ένδειξη για την εισαγωγή των προσωπικών του διαπιστευτηρίων του TAXISnet (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης), φυσικού ή νομικού προσώπου, επιλέγοντας τον αντίστοιχο ρόλο. Ταυτόχρονα, γίνεται αυτομάτως έλεγχος σχετικά με το εάν ο συγκεκριμένος οφειλέτης έχει υποβάλει ξανά αίτηση, η οποία είτε περαιώθηκε επιτυχώς είτε κατέληξε σε πρακτικό αποτυχίας. Σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία διακόπτεται με την εμφάνιση της αντίστοιχης ένδειξης.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αίτηση, ήτοι δεν έχει υποβληθεί ή δεν έχει διαπιστωθεί η εκπλήρωση των κριτηρίων υπαγωγής/ επιλεξιμότητας, το σύστημα ελέγχει αυτόματα εάν ο οφειλέτης δικαιούται να εκκινήσει ο ίδιος τη διαδικασία υπαγωγής στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών.

Ειδικότερα:

α) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσκληση πιστωτή προς τον οφειλέτη, το σύστημα επιτρέπει στον οφειλέτη να ξεκινήσει την υποβολή αίτησης.

β) Σε περίπτωση που υπάρχει πρόσκληση πιστωτή προς τον οφειλέτη, εφόσον ο τελευταίος έχει ανταποκριθεί εντός δύο μηνών, το σύστημα του επιτρέπει να ξεκινήσει την υποβολή αίτησης, ενώ, εφόσον αυτός δεν έχει ανταποκριθεί μέσα σε δύο μήνες, η διαδικασία διακόπτεται.

Για την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου ελέγχου, το ελληνικό Δημόσιο, οι φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τα ΝΠΔΔ, οι ΟΤΑ και οι χρηματοδοτικοί φορείς αποστέλλουν κατ’ ελάχιστον μια φορά τον μήνα τυποποιημένα αρχεία, τα οποία φορτώνονται στο σύστημα από την ΕΓΔΙΧ. Τα αρχεία αυτά περιέχουν κατ’ ελάχιστο, α/α πρόσκλησης, ΑΦΜ του πιστωτή, επωνυμία του πιστωτή, ΑΦΜ του οφειλέτη, επωνυμία του οφειλέτη (για νομικά πρόσωπα) ή ονοματεπώνυμο/ πατρώνυμο (για φυσικά πρόσωπα) και ημερομηνία επίδοσης της πρόσκλησης.

Η διορία των δύο μηνών ξεκινάει από την ημερομηνία επίδοσης της τελευταίας πρόσκλησης προς τον οφειλέτη μέχρι την είσοδο αυτού στην εφαρμογή και την εκπλήρωση των κριτηρίων υπαγωγής / επιλεξιμότητας.

3 Σε περίπτωση που υπάρχει αίτηση σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, ήτοι αίτηση για την οποία έχει διαπιστωθεί η εκπλήρωση των κριτηρίων υπαγωγής / επιλεξιμότητας και εκκρεμεί η εισαγωγή στοιχείων και δικαιολογητικών, το σύστημα μεταφέρει τον οφειλέτη στα στάδια επεξεργασίας και εισαγωγής στοιχείων.

4 Σε περίπτωση που υπάρχει αίτηση σε κατάσταση οριστικής υποβολής, το σύστημα επιτρέπει στον οφειλέτη την επισκόπηση της αίτησης, όχι όμως και τη μεταβολή στοιχείων αυτής. Επίσης επιτρέπονται ενέργειες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης.

5 Ο οφειλέτης επιβεβαιώνει ότι ενημερώθηκε για το εξής: «Για την υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού θα λάβει χώρα αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δεδομένων του οφειλέτη, από τις βάσεις δεδομένων της φορολογικής διοίκησης, των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και των τραπεζών, στο πλαίσιο της παρεχόμενης άδειας του οφειλέτη για την επεξεργασία και κοινοποίηση των δεδομένων του, την άρση απορρήτου τραπεζικών καταθέσεων του αρθ. 1 ν.δ. 1059/1971 (Α’ 270) και φορολογικού απορρήτου του αρθ. 17 ν. 4174/2013 (Α’ 170) που συνεπάγεται η κατάθεση της αίτησης, όπως ρητώς αναφέρεται στο αρθ. 5 παρ. 6 ν. 4469/2017 (Α’ 62)».

6 Σε περίπτωση ύπαρξης νομικών ή φυσικών προσώπων που προήλθαν από διαδοχή επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα, ο Οφειλέτης συμπληρώνει στο σύστημα πίνακα με τα στοιχεία των εταιρειών που έχει διαδεχθεί και φορτώνει τα σχετικά παραστατικά ή έγγραφα τεκμηρίωσης. Ο πίνακας περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον α/α, ΑΦΜ παλαιάς επιχείρησης, Επωνυμία (για νομικά πρόσωπα) ή ονοματεπώνυμο / πατρώνυμο (για φυσικά πρόσωπα) και την ημερομηνία διαδοχής.

Έλεγχος κριτηρίων υπαγωγής στον νόμο και επιλεξιμότητα 
1 Με την εισαγωγή των στοιχείων έναρξης της αίτησης, το σύστημα ανακτά στοιχεία από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης – Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τον έλεγχο της υπαγωγής στο πεδίο εφαρμογής του νόμου και της επιλεξιμότητας. Τα στοιχεία αυτά είναι:

α) Βασικά στοιχεία της επιχείρησης: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου οφειλέτη, Τύπος οφειλέτη (ΦΠ ή ΝΠ), Επωνυμία (για ΝΠ) ή Ονοματεπώνυμο / Πατρώνυμο (για ΦΠ), ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας / Περιγραφή, Ημ/νια έναρξης επιχείρησης, Λογιστικό σύστημα το οποίο τηρεί η επιχείρηση.

β) Στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης: Διεύθυνση έδρας (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια), τηλέφωνο, και ηλεκτρονική διεύθυνση, θα παρέχεται η δυνατότητα αλλαγών στον οφειλέτη αλλά μόνον για τα συγκεκριμένα στοιχεία.

γ) Τα στοιχεία της επιχείρησης από όπου συνάγεται ότι ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα ή νομικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

δ) Τα στοιχεία της επιχείρησης από όπου συνάγεται ότι ο οφειλέτης έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.

ε) Η ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, συμπεριλαμβανομένων τυχόν οφειλών υπέρ τρίτων πιστωτών (π.χ. ΝΠΔΔ, ΟΤΑ), οι οποίες βεβαιώνονται και εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση.

στ) Οι δραστηριότητες (δηλαδή Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας – ΚΑΔ) της επιχείρησης για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων που ευρίσκονται εκτός του πεδίου εφαρμογής του ν. 4469/2017, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 αυτού.

ζ) Η κατάσταση της επιχείρησης προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ευρίσκεται σε λειτουργία, ήτοι δεν έχει διακόψει τη δραστηριότητά της και δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση.

η) Το λογιστικό σύστημα το οποίο τηρεί η επιχείρηση (απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία), προκειμένου να διαπιστωθούν κατά περίπτωση τα εξής:
i) Για τους υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων, ότι έχουν θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία (1) τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις (3) χρήσεις και
ii) Για τους υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, ότι έχουν θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, ή θετική καθαρή θέση σε μία (1) τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις (3) χρήσεις.

2 Όσα από τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου δεν είναι εφικτό να αντληθούν αυτόματα από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης (είτε εξαιτίας έλλειψης διεπαφής είτε εξαιτίας μη καταχώρησης των στοιχείων στη βάση δεδομένων) θα καταχωρούνται στο σύστημα ή θα δηλώνονται από τον οφειλέτη.

3 Στη συνέχεια, το σύστημα ανακτά στοιχεία από τη βάση δεδομένων της ασφαλιστικής διοίκησης (ΚΕΑΟ) για τον έλεγχο της υπαγωγής στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, αναφορικά με την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016.

4 Επιπλέον, το σύστημα ανακτά στοιχεία από τη βάση δεδομένων των χρηματοδοτικών φορέων (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ) για τον έλεγχο της υπαγωγής στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, αναφορικά με (διαζευκτικώς):
α) Την ύπαρξη οφειλής προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 ή οφειλής που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016.
β) Την ύπαρξη επιταγών εκδόσεως του οφειλέτη που δεν πληρώθηκαν, λόγω μη επαρκούς υπολοίπου (άρθρο 40 του ν. 5960/33).
γ) Την ύπαρξη διαταγών πληρωμής ή δικαστικών αποφάσεων που έχουν στη διάθεσή τους οι χρηματοδοτικοί φορείς.

5 Όσα από τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου δεν είναι εφικτό να αντληθούν αυτόματα από τη βάση δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, είτε εξαιτίας έλλειψης διεπαφής είτε εξαιτίας μη καταχώρησης των στοιχείων στη βάση δεδομένων, θα δηλώνονται από τον οφειλέτη. Στην περίπτωση αυτή ο τελευταίος έχει την υποχρέωση να φορτώσει στο σύστημα τα σχετικά παραστατικά τεκμηρίωσης.

240 επιχειρήσεις έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία
Διακόσιες σαράντα επιχειρήσεις έχουν μέχρι στιγμής ολοκληρώσει τη διαδικασία υπαγωγής τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων προκειμένου να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση, ενώ οι αιτήσεις επτακοσίων εταιρειών βρίσκονται στο προτελευταίο στάδιο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Παράλληλα 7.700 επιχειρήσεις μπήκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού και συμπλήρωσαν τη φόρμα, υποβάλλοντας και τα ερωτήματά τους. Τα παραπάνω στοιχεία ανακοίνωσε ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτης Κουρμούσης, σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και τον Οργανισμό Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών, με θέμα: «Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις».

Ερωτηθείς για το πώς θα αντιμετωπίζονται οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, ο κ. Κουρμούσης απάντησε πως μετά και τη σύμφωνη γνώμη των θεσμών, το αργότερο στις αρχές του επόμενου μήνα θα αρχίσει να τρέχει μία αυτοματοποιημένη διαδικασία, στη βάση χρηματοοικονομικών δεικτών, την οποία τράπεζες και Δημόσιο θα μπορούν να αξιοποιήσουν για να καταλήξουν σύντομα σε λύσεις.

Ο ειδικός γραμματέας επισήμανε ότι στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού δεν είναι εφικτό να βρουν «καταφύγιο» στρατηγικοί κακοπληρωτές και κάλεσε τους οφειλέτες να καταθέτουν αιτήσεις που θα είναι ολοκληρωμένες και να προσφέρουν με ακρίβεια και ειλικρίνεια όλα τα στοιχεία που απαιτούνται.

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]