Κόκκινα δάνεια: Οι επιδόσεις του 2017 και το φετινό… μαξιλάρι


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Δημοσιεύτηκε το έντυπο για τη δήλωση φορολογίας επιχειρήσεων 2017
29 Μαρτίου, 2018
Με χρήμα από στρατηγικούς κακοπληρωτές γεμίζουν τα ταμεία τραπεζών
3 Απριλίου, 2018
Δείτε τα όλα

Κόκκινα δάνεια: Οι επιδόσεις του 2017 και το φετινό… μαξιλάρι


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

30/03/2018_x000D_
_x000D_
Πώς μειώθηκαν στα 94,5 δισ. τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Οι υψηλές διαγραφές, οι προβλεπόμενες πωλήσεις και η επακόλουθη υποχώρηση του δείκτη κάλυψης από προβλέψεις. Για πρώτη φορά τα «θεραπευμένα» δάνεια ξεπέρασαν τις νέες καθυστερήσεις. Πονοκέφαλος τα στεγαστικά._x000D_
_x000D_
Με «μαξιλάρι» 1,6 δισ. θα επιδιώξουν οι τράπεζες να πετύχουν τους φιλόδοξους στόχους μείωσης των «κόκκινων» δανείων κατά τη διετία 2018-19, καθώς πέρυσι έριξαν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα κατά 1,6 δισ. ευρώ χαμηλότερα από τον στόχο._x000D_
_x000D_
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Δεκεμβρίου του 2017, τα εντός ισολογισμού μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα αγγίζουν τα 94,45 δισ. ευρώ ή 1,6 δισ. ευρώ χαμηλότερα από το ποσό-στόχο. Το σύνολο των NPEs αντιστοιχούσε στις 31.12.2017 στο 48,6% των συνολικών ανοιγμάτων._x000D_
_x000D_
Ο δείκτης κάλυψης από συσσωρευμένες προβλέψεις υποχώρησε στο 47,4% από 48% τον Σεπτέμβριο και 49,7% τον Δεκέμβριο του 2016, ως αποτέλεσμα των υψηλών διαγραφών και των πωλήσεων χαρτοφυλακίων μη εξασφαλισμένων δανείων με ιδιαίτερα υψηλές προβλέψεις._x000D_
_x000D_
Οι συγκριτικά καλύτερες από το αναμενόμενο επιδόσεις των τραπεζών οφείλονται κατά κύριο λόγο στην υψηλή θεραπεία δανείων (curing), καθώς και στις υψηλότερες από το αναμενόμενο διαγραφές και εισπράξεις, ενώ οι πωλήσεις κινήθηκαν στα αναμενόμενα επίπεδα, με βάση τον σχεδιασμό των τραπεζών. Στον αντίποδα, οι ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων είχαν μειωμένη συμβολή, καθώς βρίσκονταν χαμηλότερα από το αναμενόμενο επίπεδο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους._x000D_
_x000D_
Ειδικότερα, οι λογιστικές διαγραφές δανείων ανήλθαν στα 6,5 δισ. ευρώ και αφορούν κυρίως σε καταγγελμένα επιχειρηματικά δάνεια, ενώ οι πωλήσεις ανήλθαν σε 3,6 δισ. (συμπεριλαμβανομένου του Venus)._x000D_
_x000D_
Για πρώτη φορά από τον Ιούνιο του 2016, όταν και τα πλάνα τέθηκαν σε εφαρμογή, o ρυθμός αποκατάστασης της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (cure rate) ξεπέρασε, κατά το τέταρτο τρίμηνο, τον ρυθμό αθέτησης στην εξυπηρέτηση δανείων (default rate), ανερχόμενος στο 1,8% έναντι 1,7% του default rate. Σημειώνεται ότι στο 9μηνο, ο δείκτης αθέτησης άγγιζε το 2%, ξεπερνώντας τον ρυθμό αποκατάστασης (1,6%)._x000D_
_x000D_
Επίσης, το τέταρτο τρίμηνο του 2017, οι εισπράξεις από μη εξυπηρετούμενα δάνεια ως προς το υπόλοιπο της κατηγορίας κινήθηκαν υψηλότερα σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα του έτους, ενώ διαμορφώθηκαν σε υψηλότερο επίπεδο και σε σχέση με τον στόχο που είχε τεθεί για την περίοδο (0,9% έναντι του στόχου 0,6%)._x000D_
_x000D_
Καλύτερες επιδόσεις παρατηρούνται στο καταναλωτικό και επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο, όπου η τριμηνιαία μείωση άγγιξε τo 14,8% και 4,4% αντίστοιχα. Oι επιδόσεις στο στεγαστικό χαρτοφυλάκιο εμφανίζονται χαμηλές, καθώς σημειώθηκε τριμηνιαία μείωση μόλις 0,6%. Σε ετήσια βάση, η μείωση στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο άγγιξε το 12,3%, στο καταναλωτικό το 19,7%._x000D_
_x000D_
Στον αντίποδα, στο στεγαστικό χαρτοφυλάκιο σημειώθηκε αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά 0,4%. Αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων που τελεί σε καθεστώς αίτησης για υπαγωγή σε νομική προστασία. Στο σύνολο των χαρτοφυλακίων, το 13,9% των NPEs τελεί υπό καθεστώς αίτησης για υπαγωγή σε νομική προστασία, ενώ στο στεγαστικό το ποσοστό ξεπερνά το 30%._x000D_
_x000D_
Οι τράπεζες υπέβαλαν τον περασμένο Σεπτέμβριο επικαιροποιημένα πλάνα, τα οποία προβλέπουν περισσότερα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και λιγότερο αποτελεσματικές ρυθμίσεις, λόγω των χειρότερων μακροοικονομικών υποθέσεων (ρυθμός αύξησης ΑΕΠ, διαθέσιμο εισόδημα), οι οποίες επηρέασαν τον ρυθμό εκ νέου αθέτησης (re-default rate)._x000D_
_x000D_
Το ύψος των νέων προβληματικών δανείων, που αναμένεται να προκύψουν ως το τέλος του 2019 αυξάνεται κατά 1,2 δισ. ευρώ και φθάνει στα 20,1 δισ. ευρώ. Επιπρόσθετα, περιμένουν να εισπράξουν ως το τέλος του 2019 από ρυθμίσεις δανείων 2,5 δισ. ευρώ λιγότερα από όσα προέβλεπε το αρχικό πλάνο._x000D_
_x000D_
Τα δάνεια, που προβλέπεται να επαναταξινομηθούν σε ενήμερα, κατά την επόμενη διετία, ανέρχονται σε 21,1 δισ. ευρώ και θα αντισταθμίσουν, πρακτικά, τη δημιουργία νέων δανείων σε καθυστέρηση._x000D_
_x000D_
Υπό το παραπάνω πρίσμα, η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων προβλέπεται να επέλθει από πωλήσεις δανείων (κυρίως επιχειρηματικών και δευτερευόντως καταναλωτικών) και ρευστοποιήσεις._x000D_
_x000D_
Συγκεκριμένα, οι τράπεζες στοχεύουν σε επιπλέον πωλήσεις ύψους 4,7 δισ. ευρώ. Το ύψος των συνολικών πωλήσεων, για την περίοδο Ιουνίου 2017 – Δεκεμβρίου 2019, αγγίζει πλέον τα 11,6 δισ. ευρώ._x000D_
_x000D_
Οι επιμέρους στόχοι για εκποιήσεις καλύψεων και διαγραφές παρέμειναν αμετάβλητοι. Ειδικότερα, οι τράπεζες επιδιώκουν τη ρευστοποίηση εξασφαλίσεων για δάνεια ονομαστικής αξίας 10,6 δισ. ευρώ, ενώ προβλέπεται να προχωρήσουν σε διαγραφές δανείων 10,6 δισ. ευρώ._x000D_
_x000D_
Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, ως ποσοστό των συνολικών χορηγήσεων, αναμένεται να μειωθούν σταδιακά και να αγγίξουν το 35,2% το 2019. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό είναι λίγο υψηλότερο από τον προηγούμενο στόχο του 33,9%, εξαιτίας των διαφορετικών παραγόντων μείωσης αλλά και της χαμηλότερης εκτιμώμενης πιστωτικής επέκτασης._x000D_
_x000D_
Για την ίδια περίοδο, τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια -Non Performing Loans – NPLs) αναμένεται να μειωθούν κατά 47%, δηλαδή από 72,8 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2017 σε 38,6 δισ. ευρώ το 2019. Ο σχετικός δείκτης αναμένεται να μειωθεί από 36,1% σε 21,1% την ίδια χρονική περίοδο._x000D_
_x000D_
Πηγή: Euro2day.gr