Η ευθύνη της αιτιολόγησης των μη εκπιπτόμενων δαπανών βαρύνει τον ελεγκτή

«Οδικός χάρτης» για τις κατασχέσεις από την εφορία
3 Σεπτεμβρίου, 2018
Ξεκαθάρισμα των αιτήσεων για υπαγωγή στον νόμο Κατσέλη
10 Σεπτεμβρίου, 2018
Δείτε τα όλα

Η ευθύνη της αιτιολόγησης των μη εκπιπτόμενων δαπανών βαρύνει τον ελεγκτή

07/09/2018_x000D_
_x000D_
Σε ενδικοφανή προσφυγή που άσκησε επιχείρηση και ζητούσε την ακύρωση πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος με την οποία μειώθηκε το πιστωτικό υπόλοιπο φόρου εισοδήματος προς επιστροφή στην εταιρεία κατόπιν προσθήκης λογιστικών διαφορών στα καθαρά κέρδη, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έκρινε θετικά και ακύρωσε την συγκεκριμένη πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου λόγω ελαττωματικής αιτιολογίας (ελλιπούς, πλημμελούς και αντιφατικής)._x000D_
_x000D_
Στο άρθρο 28 του Ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «1. Η Φορολογική Διοίκηση κοινοποιεί εγγράφως στο φορολογούμενο σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ο οποίος πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένος. Ο φορολογούμενος δύναται να ζητά να λαμβάνει αντίγραφα των εγγράφων στα οποία βασίζεται ο διορθωτικός προσδιορισμός φόρου. … Η έκθεση ελέγχου περιλαμβάνει εμπεριστατωμένα και αιτιολογημένα τα γεγονότα, τα στοιχεία και τις διατάξεις τις οποίες έλαβε υπόψη της η Φορολογική Διοίκηση νια τον προσδιορισμό του φόρου. Η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου μαζί με την έκθεση ελέγχου κοινοποιούνται στον φορολογούμενο»._x000D_
_x000D_
Πηγή: e-forologia.gr