ΕΣΠΑ: Έτοιμη η πρόσκληση για τα «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου», ύψους 50 εκατ. ευρώ – Συνέργειες Δήμων με Εμπορικούς Συλλόγους – Οι επιλέξιμες δαπάνες

Ποιες εισφορές εκπίπτουν από τα έσοδα προσωπικής εταιρείας
23 Μαΐου, 2018
Έρχεται νέο «κύμα» απλοποιήσεων στις αδειοδοτήσεις
30 Μαΐου, 2018
Δείτε τα όλα

ΕΣΠΑ: Έτοιμη η πρόσκληση για τα «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου», ύψους 50 εκατ. ευρώ – Συνέργειες Δήμων με Εμπορικούς Συλλόγους – Οι επιλέξιμες δαπάνες

25/05/2018_x000D_
_x000D_
Είναι έτοιμη σύμφωνα με πληροφορίες του myota.gr και σε λίγες ημέρες βγαίνει στον αέρα η πολυαναμενόμενη Πρόσκληση για τα Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατομμύρια ευρώ με την οποία επιδιώκεται η ενίσχυση και η τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές_x000D_
_x000D_
Είναι ίσως η σημαντικότερη πρόσκληση που βγάζει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία” αλλά και όλες οι μέχρι τώρα προσκλήσεις για τους Δήμους._x000D_
Είναι η μοναδική ευκαιρία για την τόνωση των τοπικών αγορών και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας._x000D_
Κάθε αίτηση χρηματοδότησης θα αποτελείται υποχρεωτικά από δικαιούχο τον Δήμο και συνδικαιούχο τον Εμπορικό Σύλλογο ή τα Επιμελητήρια_x000D_
_x000D_
Σύμφωνα με τις πληροφορίες επιλέξιμος προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης του δικαιούχου ΟΤΑ ‘A βαθμού θα έχει μέγιστο όριο 1,5 εκατομμύριο ευρώ_x000D_
και επιλέξιμος προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης του συνδικαιούχου (Εμπορικός Σύλλογος ή Επιμελητήριο) ανέρχεται κατά μέγιστο στις 400.000 ευρώ_x000D_
Ο συνολικός δηλαδή προϋπολογισμός για κάθε πρόταση θα ανέρχεται 1,9 εκατομμύρια ευρώ._x000D_
_x000D_
Οι προτάσεις θα πρέπει να υλοποιούν ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων με στόχο_x000D_
α)  την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής παρέμβασης_x000D_
β)  την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών_x000D_
_x000D_
Κάθε πρόταση χρηματοδότησης θα περιγράφει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης μίας ή δύο κατά μέγιστο εμπορικών περιοχών παρέμβασης εντός της ίδιας δημοτικής ενότητας_x000D_
Η περιοχή παρέμβασης θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 200 μέτρα υφιστάμενο ή κατασκευασμένο πεζόδρομο ή οδό ήπιας κυκλοφορίας ή συνδυασμό και των δύο._x000D_
Επίσης η πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει πολιτιστικούς ή και φυσικούς πόρους με  συμμετοχή κατ ελάχιστο του 70% των εγκατεστημένων εμπορικών επιχειρήσεων ισόγεια καταστήματα με πρόσοψη στις οδούς της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης ή συμμετοχή 50 τέτοιων επιχειρήσεων._x000D_
_x000D_
Θα πρέπει να υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ δικαιούχου και συνδικαιούχου και ο δικαιούχος ΟΤΑ θα πρέπει να υλοποιήσει υποχρεωτικά ενέργειες στην κατηγορία 1) αναβάθμιση δημόσιου χώρου και τουλάχιστον σε μία εκ των κατηγοριών: 2) προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων έξυπνης πόλης και 3) προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας_x000D_
_x000D_
Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:_x000D_
Δαπάνες εκσυγχρονισμού Υποδομών, βελτίωσης κινητικότητας, βελτίωσης μικροκλίματος, αισθητικής αναβάθμισης, διαχείρισης αστικών αποβλήτων, βελτίωσης προσβασιμότητας._x000D_
Επιλέξιμες θα είναι και οι ενέργειες ωρίμανσης._x000D_
_x000D_
Πηγή: myOta.gr