Ευκαιρίες χρηματοδότησης για επιχειρήσεις με 4 προγράμματα


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Ελεύθεροι επαγγελματίες: “Πράσινο φως” για την εκκαθάριση των εισφορών του 2018
2 Αυγούστου, 2018
ΟΑΕΔ: Ανοικτά προγράμματα απασχόλησης ανέργων
6 Αυγούστου, 2018
Δείτε τα όλα

Ευκαιρίες χρηματοδότησης για επιχειρήσεις με 4 προγράμματα


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

03-08-2018_x000D_
_x000D_
Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στις ανοικτές δράσεις «Ψηφιακό Βήμα», «Ψηφιακό Άλμα», «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» και «Επιχειρούμε Έξω». Το ύψος του επιλέξιμου προϋπολογισμού και της επιδότησης. Οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων._x000D_
_x000D_
Το ποσό των 300 εκατ. ευρώ έχουν αυτή τη στιγμή στη διάθεσή τους οι ελληνικές επιχειρήσεις ως μορφή άμεσης ενίσχυσης για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού, ή για να ενισχύσουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα. Οι ενισχύσεις αυτές, προέρχονται από πόρους τους ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χειρίζεται το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης._x000D_
_x000D_
Τα «εμβληματικά» προγράμματα του ΕΠΑνΕΚ που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη, είναι οι «δίδυμες» δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα», ο «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» και το «Επιχειρούμε Έξω»._x000D_
_x000D_
Το πρώτα και το τρίτο πρόγραμμα είναι εστιασμένο στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ το δεύτερο αφορά αποκλειστικά μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον κοινοτικό ορισμό. Δηλαδή επιχειρήσεις που απασχολούν από 50 και σε κάθε περίπτωση λιγότερους από 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ._x000D_

Οι «δίδυμες» δράσεις

_x000D_
Οι δράσεις “Ψηφιακό Βήμα” και “Ψηφιακό Άλμα”, συνολικής δημόσιας δαπάνης 100 εκατ. ευρώ (από 50 εκατ. ευρώ έκαστη), έχουν σχεδιαστεί ώστε να ενισχύσουν τις δικαιούχες επιχειρήσεις είτε να κάνουν τα πρώτα τους ψηφιακά βήματα, είτε να αναβαθμιστούν περισσότερο._x000D_
_x000D_
Το ποσοστό της επιδότησης καθορίζεται στο 50% του επενδυτικού σχεδίου που θα κατατεθεί και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αποκτήσουν καινούργιο εξοπλισμό, λογισμικό και Υπηρεσίες Τεχνολογιών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Το ύψος της επιχορήγησης, μπορεί να ανέλθει έως και τις 200.000 ευρώ. Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις έχουν οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017. Η υποβολή των αιτήσεων “κλείνει” στις 2 Οκτωβρίου 2018. Σημειώνεται ότι η αρχική προθεσμία έληγε στις 17 Σεπτεμβρίου, ωστόσο, δόθηκε ολιγοήμερη παράταση._x000D_
_x000D_
Το «Ψηφιακό Βήμα» αφορά σε ψηφιακά ανώριμες επιχειρήσεις (κατάταξη σε χαμηλή ή μέση ψηφιακή βαθμίδα), οι οποίες μπορούν να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο προϋπολογισμού από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ._x000D_
_x000D_
Αντίστοιχα το “Ψηφιακό Άλμα” αφορά σε ψηφιακά ώριμες επιχειρήσεις (κατάταξη σε Ανώτερη ή Ανώτατη ψηφιακή βαθμίδα), οι οποίες θα μπορούν να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο προϋπολογισμό από 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ._x000D_

Επιδοτούμενες Δαπάνες

_x000D_
Στο πλαίσιο των δύο δράσεων, επιδοτούμενες είναι οι εξής δαπάνες:_x000D_
_x000D_
α) Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών_x000D_
_x000D_
β) Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού._x000D_
_x000D_
γ) Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:_x000D_
_x000D_
– Δύο τουλάχιστον γλώσσες_x000D_
_x000D_
– Μobile responsive_x000D_
_x000D_
– Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών_x000D_
_x000D_
δ) Υπηρεσίες που αφορούν σε:_x000D_
_x000D_
– φιλοξενία (hosting, collocation)_x000D_
_x000D_
– σύνδεση στο διαδίκτυο_x000D_
_x000D_
– ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)_x000D_
_x000D_
– ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης_x000D_
_x000D_
– ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας,_x000D_
_x000D_
– μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού_x000D_
_x000D_
ε) Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)._x000D_

Ποιοτικός εκσυγχρονισμός

_x000D_
Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων επιχειρήσεων και κατά προτεραιότητα αυτών που δραστηριοποιούνται στους εννέα στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑνΕΚ, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους και στην ποιοτική αναβάθμισή τους._x000D_
_x000D_
Με προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 150 εκατ. ευρώ και με ποσοστό επιδότησης 50%, το πρόγραμμα επιχορηγεί επενδυτικά σχέδια ύψους από 50.000 έως 400.000 ευρώ, που θα περιλαμβάνουν την απόκτηση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της, την εισαγωγή συστημάτων πιστοποίησης- διαχείρισης ποιότητας, τον σχεδιασμό, την τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων._x000D_
_x000D_
Συμπληρωματικά ενισχύονται δαπάνες προμήθειας μεταφορικών μέσων, υπηρεσιών συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και πλήρους μισθολογικού κόστους νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού._x000D_
_x000D_
Η υποβολή των αιτήσεων έχει αρχίσει από τις 27 Ιουνίου και θα παραμείνει ανοικτή έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση της πρόσκλησης._x000D_

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας

_x000D_
Όπως προαναφέρθηκε, τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν -κατά προτεραιότητα- στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία”(ΕΠΑνΕΚ):_x000D_
_x000D_
– Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων_x000D_
_x000D_
– Ενέργεια_x000D_
_x000D_
– Εφοδιαστική Αλυσίδα_x000D_
_x000D_
– Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)_x000D_
_x000D_
– Περιβάλλον_x000D_
_x000D_
– Τουρισμός_x000D_
_x000D_
– Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ_x000D_
_x000D_
– Υγεία_x000D_
_x000D_
– Υλικά – Κατασκευές._x000D_
_x000D_
Σημειώνεται ότι αποκλείονται από τη δράση επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και έναν από τους παρακάτω μη επιλέξιμους ΚΑΔ:_x000D_

  _x000D_

 1. 01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
 2. _x000D_

 3. 02. Δασοκομία και υλοτομία
 4. _x000D_

 5. 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.
 6. _x000D_

_x000D_
Υπογραμμίζεται ότι επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό μικρότερο των 50.000 ευρώ κρίνονται μη επιλέξιμα και δεν μπορούν να υποβληθούν. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 400.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή 100% για την υλοποίηση του σχεδίου._x000D_
_x000D_
Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης – ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου, συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης._x000D_
_x000D_
Συνοπτικά, οι κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών του προγράμματος είναι οι εξής:_x000D_

  _x000D_

 1. Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 2. _x000D_

 3. Συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας,
 4. _x000D_

 5. Σχεδιασμός, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων
 6. _x000D_

 7. Μεταφορικά Μέσα
 8. _x000D_

 9. Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
 10. _x000D_

 11. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας).
 12. _x000D_

_x000D_

Επιχειρούμε Έξω

_x000D_
Με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ το πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω» στοχεύει στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις. Ειδικότερα, μέσω του προγράμματος “Επιχειρούμε Έξω” που θα ενεργοποιηθεί στις 18 Ιανουαρίου 2018, οι μικροί εξαγωγείς, θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν εντός 30 μηνών, συνολικά, έως και 50.000 για την ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους._x000D_
_x000D_
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας, διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις, παράγουν/ μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά, αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν._x000D_
_x000D_
Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει έως και τον Ιούνιο του 2018, εκτός και αν έως τότε εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός._x000D_

Όροι και προϋποθέσεις

_x000D_
Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 ευρώ._x000D_
_x000D_
Ο προϋπολογισμός ανά εμπορική έκθεση ανέρχεται στα παρακάτω ποσά:_x000D_
_x000D_
μέχρι 20.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 10.000 ευρώ_x000D_
_x000D_
μέχρι 35.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 50τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 17.500 ευρώ_x000D_
_x000D_
μέχρι 50.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω των 50 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 25.000 ευρώ._x000D_

Τι χρηματοδοτείται

_x000D_
Οι επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο του προγράμματος είναι οι εξής:_x000D_
_x000D_
– Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης_x000D_
_x000D_
– Έξοδα μετακίνησης και διαμονής έως 4 εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετάσχουν σε κάθε εμπορική έκθεση, όπως αεροπορικά εισιτήρια και επιμέρους μετακινήσεις προς και από τον χώρο της έκθεσης_x000D_
_x000D_
– Διαμονή στη χώρα όπου πραγματοποιείται η έκθεση._x000D_
_x000D_
– Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης και ενοικίαση εξοπλισμού (π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός)._x000D_
_x000D_
– Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών_x000D_
_x000D_
– Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. διερμηνέας, φύλακας περιπτέρου κλπ.)_x000D_
_x000D_
– Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/-ων_x000D_
_x000D_
Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έως και 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης των επενδυτικών σχεδίων στη δράση._x000D_
_x000D_
Πηγή: Euro2day.gr[:]