Τρία νέα Προγράμματα Κατάρτισης για ΜμΕ.

Πώς θα υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ από το 2019
21 Σεπτεμβρίου, 2018
2η Τροποποίηση και παράταση υποβολών στις Δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα»
28 Σεπτεμβρίου, 2018
Δείτε τα όλα

Τρία νέα Προγράμματα Κατάρτισης για ΜμΕ.

Δημοσιεύτηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας τρεις νέες προσκλήσεις για Προγράμματα που αφορούν την κατάρτιση Ανθρώπινου Δυναμικού. Αυτοαπασχολούμενοι σε Μικρές και Πολύ μικρές επιχειρήσεις, αλλά και εργαζόμενοι σε αυτές έχουν την ευκαιρία να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους, να πιστοποιήσουν τις ικανότητές τους, να εκσυγχρονίσουν τις μεθόδους τους ή να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους σε θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις τους._x000D_
_x000D_
Αναλυτικότερα:_x000D_
_x000D_
Απόκτηση- εκσυγχρονισμός επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων αυτοαπασχολούμενων και επιχειρηματιών πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων._x000D_
_x000D_
Κατάρτιση Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜΜΕ σε θέματα Εξωστρέφειας._x000D_
_x000D_
Kατάρτιση αυτοαπασχολούμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού σε θέματα εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών.