ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

Πώς θα υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ από το 2019
21 Σεπτεμβρίου, 2018
2η Τροποποίηση και παράταση υποβολών στις Δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα»
28 Σεπτεμβρίου, 2018
Δείτε τα όλα

ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

Η Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) ξεκίνησε τη λειτουργία της με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και την ενίσχυση των επενδύσεων μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους._x000D_
_x000D_
Η Δράση διαθέτει συνολικά κεφάλαια ύψους €550 εκατ., τα οποία προέρχονται κατά 50% από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) της ΕΤΕΑΝ και κατά 50% από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες._x000D_
_x000D_
Επιλέξιμες για να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη δράση είναι οι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια._x000D_
_x000D_
Χαρακτηριστικά Δανείων_x000D_
_x000D_
Τα προσφερόμενα δάνεια είναι δύο κατηγοριών:_x000D_
_x000D_
1) Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης)_x000D_
_x000D_

  _x000D_

 • ύψος δανείου: €10.000 έως €300.000 ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχειρήσεως
 • _x000D_
  _x000D_
  _x000D_

 • διάρκεια αποπληρωμής: έως 48 μήνες

_x000D_

_x000D_
2) Δάνεια επενδυτικού σκοπού_x000D_
_x000D_

  _x000D_

 • ύψος δανείου: €10.000 έως €800.000
 • _x000D_
  _x000D_
  _x000D_

 • διάρκεια αποπληρωμής: 5-12 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη, ανάλογα με το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης

_x000D_

_x000D_
Συγκεκριμένα τα δάνεια αφορούν σε επενδυτικά σχέδια που:_x000D_
_x000D_

  _x000D_

 • υπάχθηκαν στον Ν.3299/2004,
 • _x000D_
  _x000D_
  _x000D_

 • εντάχθηκαν σε άλλα προγράμματα κρατικής ενίσχυσης,
 • _x000D_
  _x000D_
  _x000D_

 • δεν εντάχθηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιηθεί.
 • _x000D_

_x000D_

_x000D_
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα καταστήματα των συνεργαζόμενων Τραπεζών:_x000D_
_x000D_

  _x000D_

 • Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
 • _x000D_
  _x000D_

 • Alpha Τράπεζα
 • _x000D_
  _x000D_

 • Eurobank
 • _x000D_
  _x000D_

 • Νέα Proton Τράπεζα
 • _x000D_
  _x000D_

 • Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου
 • _x000D_
  _x000D_

 • Παγκρήτια Συνεταιριστική
 • _x000D_
  _x000D_

 • Συνεταιριστική Τράπεζα Kαρδίτσας
 • _x000D_
  _x000D_

 • Τράπεζα Aττικής
 • _x000D_
  _x000D_

 • Τράπεζα Πειραιώς
 • _x000D_
  _x000D_

 • Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
 • _x000D_
  _x000D_

 • Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
 • _x000D_

_x000D_
_x000D_