Πρόγραμμα Εγγύησης για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών

Πώς θα υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ από το 2019
21 Σεπτεμβρίου, 2018
2η Τροποποίηση και παράταση υποβολών στις Δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα»
28 Σεπτεμβρίου, 2018
Δείτε τα όλα

Πρόγραμμα Εγγύησης για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών

Παροχή εγγυήσεων της ΕΤΕΑΝ για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών που εκδιδουν οι Τράπεζες και απευθύνονται στους προμηθευτές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, χωρίς τη χρήση κεφαλαίων. _x000D_
_x000D_
Συνεργαζόμενες Τράπεζες του Προγράμματος Εγγυητικών επιστολών:_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_

  _x000D_

 • Eurobank
 • _x000D_
  _x000D_

 • Εθνική Τράπεζα
 • _x000D_
  _x000D_

 • Alpha Τράπεζα
 • _x000D_
  _x000D_

 • Τράπεζα Αττικής
 • _x000D_
  _x000D_

 • Παγκρήτια Τράπεζα
 • _x000D_
  _x000D_

 • Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
 • _x000D_
  _x000D_

 • Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου
 • _x000D_
  _x000D_

 • Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
 • _x000D_
  _x000D_

 • Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

_x000D_

_x000D_
Παρατάθηκε έως την 31.12.2014 η διάρκεια του Προγράμματος Εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών εκ μέρους των Τραπεζών υπερ των Μεσαίων, Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.