Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ

Πώς θα υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ από το 2019
21 Σεπτεμβρίου, 2018
2η Τροποποίηση και παράταση υποβολών στις Δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα»
28 Σεπτεμβρίου, 2018
Δείτε τα όλα

Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ

Σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 17227/32/22.8.2012 και οίκ. 25932/12.10.2012 τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα έντυπα είναι:_x000D_
_x000D_
α) Ε3. Αναγγελία πρόσληψης_x000D_
_x000D_
β) Ε4. Πίνακας προσωπικού_x000D_
_x000D_
γ) Ε5. Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού_x000D_
_x000D_
δ) Ε6. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου_x000D_
_x000D_
ε) Ε7. Βεβαίωση – Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου_x000D_
_x000D_
στ) Ε8. Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης και_x000D_
_x000D_
ζ) Ε9. Αίτηση για την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης.