Νέο Ταμείο για φθηνά δάνεια σε κεφάλαιο κίνησης και επενδύσεις


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Τον Φεβρουάριο θα γίνει η εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών βάσει των κερδών του 2016
18 Ιανουαρίου, 2018
Ανάσα για τους εγγυητές στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων
22 Ιανουαρίου, 2018
Δείτε τα όλα

Νέο Ταμείο για φθηνά δάνεια σε κεφάλαιο κίνησης και επενδύσεις


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

[:el]19/01/2018

Με αρχικό ποσό της τάξεως των €200 εκατ. θα κάνει την εμφάνισή του την επόμενη εβδομάδα το «Ενδιάμεσο Ταμείο Επιχειρηματικότητας». Δάνεια και εγγυήσεις με ευνοϊκούς όρους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ποια χρηματοδοτικά εργαλεία θα ενεργοποιηθούν.

Την επόμενη εβδομάδα «τοποθετεί» το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης την ενεργοποίηση του «ενδιάμεσου» Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ).

Μέσω της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας που αποτελεί «γέφυρα» μεταξύ του ΤΕΠΙΧ Ι (σ.σ. έκλεισε από την 1/2/2017) και του ΤΕΠΙΧ ΙΙ και εκτιμάται ότι θα ενεργοποιηθεί το αργότερο έως τα τέλη Ιουνίου 2018, θα χορηγηθούν δάνεια κεφαλαίου κίνησης και επενδυτικού σκοπού σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και εγγυήσεις έναντι των τραπεζών.

Το αρχικό ποσό που θα διατεθεί στο ενδιάμεσο ΤΕΠΙΧ ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ, με την προοπτική, αν οι πόροι αυτοί εξαντληθούν πριν την προκήρυξη του ΤΕΠΙΧ ΙΙ κάτι που θεωρείται σχεδόν βέβαιο, να αυξηθούν στα 400 εκατ. ευρώ.

Στην πρώτη φάση πάντως, το ΕΤΕΑΝ θα παραχωρήσει 100 εκατ. ευρώ τα οποία έχουν προκύψει από «επιστροφές» προηγούμενων δανείων, ενώ άλλα 100 εκατ. ευρώ θα διατεθούν από τις τράπεζες, στο πλαίσιο της συνεπένδυσης με το ΕΤΕΑΝ στη βάση του 1:1.

Σημειώνεται ότι στα ταμεία του ΕΤΕΑΝ έχουν εισρεύσει έως αυτή τη στιγμή περισσότερα από 200 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, εάν απαιτηθεί, υπάρχουν άλλα 100 εκατ. ευρώ που μπορούν να διατεθούν για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών του ΕΤΕΑΝ, το αρχικό ποσό των 200 εκατ. ευρώ αναμένεται να εξαντληθεί άμεσα, διότι οι συνθήκες πλέον στο τραπεζικό σύστημα, είναι σαφώς καλύτερες. Πέραν αυτού, σε περίπτωση κατάπτωσης των δανείων, οι τράπεζες είναι πλήρως διασφαλισμένες από το ΕΤΕΑΝ, οπότε τα συγκεκριμένα δάνεια, δεν φέρουν ρίσκο.

Στο πλαίσιο του ενδιάμεσου ΤΕΠΙΧ Ι, θα ενεργοποιηθούν τα εξής χρηματοδοτικά εργαλεία: η «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» και το «Ταμείο Εγγυδοσίας». Επισημαίνεται ότι τα δάνεια με συμμετοχή του ΕΤΕΑΝ δίνονται με ιδιαίτερα ευνοϊκό, καθώς το μέρος του δανείου που συμβάλλει το Ταμείο (50%) είναι άτοκο.

Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

Η δράση έχει στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, την ενίσχυση των επενδύσεων μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους. Τα δάνεια αυτά, που ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες (κεφαλαίου κίνησης και επενδυτικού σκοπού), απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο λειτουργίας (υπό σύσταση, νεοσύστατες ή και υφιστάμενες) και οι οποίες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  1. 1. Είναι και θα παραμείνουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
  2. 2. Έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας.
  3. 3. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες επιχειρήσεις.
  4. 4. Αν έχουν λάβει την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ σε προγράμματα που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ, τηρούν ενήμερες οφειλές εγγυημένων δανείων.
  5. 5. Δραστηριοποιούνται σε όλους τους οικονομικούς κλάδους της ελληνικής επικράτειας -πλην εξαιρέσεων-, εφόσον διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).
  6. 6. Ισχύει ο κανόνας De Minimis (όριο στις συνολικές ενισχύσεις) «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας».

Μέσω της συγκεκριμένης δράσης επιχειρείται η τόνωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, ώστε να ξεπεράσουν τα προβλήματα ρευστότητας κατά την επιχειρηματική ανάπτυξή τους, είτε με την υλοποίηση επιδοτούμενων επενδυτικών προγραμμάτων είτε με δικά τους αποκλειστικά κεφάλαια. Το κόστος των δανείων από τη συγκεκριμένη δράση είναι ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις, καθώς η επιτοκιακή επιβάρυνση είναι το 50% του εκάστοτε ισχύοντος τραπεζικού επιτοκίου.

– Για τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης, το ύψος χρηματοδότησης κυμαίνεται από 10.000 έως 300.000 ευρώ, με διάρκεια έως 48 μήνες και αφορά την κάλυψη αναγκών αναπτυξιακού χαρακτήρα, καθώς και αυτοτελών επιχειρηματικών αναγκών που σχετίζονται με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης.

– Για δάνεια επενδυτικού σκοπού (ενίσχυση επιχειρηματικών επενδυτικών σχεδίων), το ύψος χρηματοδότησης κυμαίνεται από 10.000 έως 800.000 ευρώ με διάρκεια 5-12 έτη και αφορά επιχειρήσεις που εντάχθηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί, αλλά και επιχειρήσεις που δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και που δεν έχουν υλοποιηθεί.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕ-ΤΕΠΙΧ) αποσκοπεί στην παροχή εγγυήσεων σε επιχειρηματικά δάνεια βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων και ώριμων σχεδίων επιχειρηματικής ανάπτυξης, στα οποία περιλαμβάνονται κεφάλαια κίνησης και προκαταβολές έναντι επιχορήγησης εγκεκριμένων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Επιλέξιμες για την παροχή εγγυήσεων του Ταμείου Εγγυοδοσίας είναι οι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.

Τα χαρακτηριστικά των δανείων και των εγγυήσεων της συγκεκριμένης δράσης είναι τα εξής:

  1. 1. Δάνεια για επενδυτικά σχέδια: Το ύψος του δανείου μπορεί να είναι από 10.000 έως 800.000 ευρώ, η διάρκεια της εγγύησης από 5 έως 10 έτη με περίοδο χάριτος από 6 έως 24 μήνες και το ποσοστό εγγύησης ανέρχεται στο 70% του δανείου.
  2. 2. Δάνεια έναντι επιχορήγησης εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων (ΕΣΠΑ και Επενδυτικό Νόμο): Το ύψος του δανείου μπορεί να είναι από 10.000 έως 500.000 ευρώ, η διάρκεια της εγγύησης από 2 έως 3 έτη, η περίοδος χάριτος στους έξι μήνες και το ποσοστό της εγγύησης στο 80%.
  3. 3. Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ή και δάνεια χρηματοδότησης ώριμων επενδυτικών σχεδίων: Tο ύψος του δανείου μπορεί να κυμαίνεται από 10.000 έως 800.000 ευρώ, η διάρκεια της εγγύησης από 2 έως 10 έτη, η περίοδος χάριτος από 6 έως 24 μήνες και το ποσοστό της εγγύησης στο 70%.

 

Πηγή: Euro2day.gr[:]