Μείωση δικαιολογητικών και απλοποιήσεις στο διαμετακομιστικό εμπόριο.

Πώς θα υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ από το 2019
21 Σεπτεμβρίου, 2018
2η Τροποποίηση και παράταση υποβολών στις Δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα»
28 Σεπτεμβρίου, 2018
Δείτε τα όλα

Μείωση δικαιολογητικών και απλοποιήσεις στο διαμετακομιστικό εμπόριο.

Την απαλλαγή των υποχρεώσεων καταβολής Φ.Π.Α. σε εισαγωγείς που είναι εγκατεστημένοι σε χώρα – μέλος της Ε.Ε. αποφάσισε η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου_x000D_
_x000D_
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ_x000D_
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ_x000D_
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ_x000D_
_x000D_
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_x000D_
_x000D_
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ Φ.Π.Α._x000D_
_x000D_
Με σκοπό τη διαμόρφωση σαφέστερου και ευνοϊκότερου για την επιχειρηματικότητα κανονιστικού πλαισίου, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου, εξέδωσε νέα απόφαση για την εφαρμογή του τελωνειακού καθεστώτος 42, με την οποία επιτρέπεται στους εγκατεστημένους εισαγωγείς στη χώρα μας ή σε άλλο Κράτος Μέλος της Κοινότητας, η θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε., με απαλλαγή από την καταβολή του Φ.Π.Α.._x000D_
_x000D_
Ειδικότερα, μειώνονται τα δικαιολογητικά που μέχρι σήμερα δημιουργούσαν γραφειοκρατικά εμπόδια, αίρονται περιορισμοί και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις περαιτέρω ανάπτυξης του διαμετακομιστικού εμπορίου._x000D_
_x000D_
Ακόμη, παρέχεται η δυνατότητα σε εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. να πραγματοποιούν τις διατυπώσεις του τελωνειακού καθεστώτος 42 με την απόκτηση ΑΦΜ /VIES στην χώρα μας, χωρίς την υποχρέωση ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου._x000D_
_x000D_
Με την νέα αυτή απόφαση, διασφαλίζονται οι εισπράξεις των εισαγωγικών δασμών, και τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες από την ενωσιακή νομοθεσία προϋποθέσεις, διατυπώσεις ή εγκρίσεις._x000D_
_x000D_
Η οριστικοποίηση της απαλλαγής συντελείται με την συσχέτιση και επαλήθευση των προσκομιζόμενων από τους εισαγωγείς δικαιολογητικών, όπως αντίγραφα των οικείων παραστατικών των τραπεζών που μεσολαβούν, αντίγραφα των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων ή των δηλώσεων INTRASTAT._x000D_
_x000D_
Τέλος σημειώνεται ότι εξαιρούνται της ανωτέρω διαδικασίας τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και οι εισαγωγείς που έχουν διαπράξει σοβαρές ή κατ’ επανάληψη παραβάσεις της τελωνειακής ή φορολογικής νομοθεσίας.