Επέκταση παράτασης ολοκλήρωσης ενεργών έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Πώς θα υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ από το 2019
21 Σεπτεμβρίου, 2018
2η Τροποποίηση και παράταση υποβολών στις Δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα»
28 Σεπτεμβρίου, 2018
Δείτε τα όλα

Επέκταση παράτασης ολοκλήρωσης ενεργών έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αποφάσισε την παράταση κατά δύο μήνες, και συγκεκριμένα μέχρι τις 30-01-2015, της διάρκειας υλοποίησης των ενεργών έργων των προγραμμάτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013:_x000D_
_x000D_
«Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»_x000D_
«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (Ι)»_x000D_
«Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»_x000D_
_x000D_
Οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις έχουν ήδη αποσταλεί για δημοσίευση στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Σημειώνεται, ότι οι εν λόγω παρατάσεις δεν επιφέρουν καμία άλλη μεταβολή στα προγράμματα αυτά. _x000D_
_x000D_
Εδώ η σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου.