Ενισχύσεις 750 εκατ. για επενδύσεις


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Αυτή είναι η ρύθμιση για τους μικροοφειλέτες
30 Νοεμβρίου, 2017
Παραγράφονται και υποθέσεις φοροδιαφυγής
4 Δεκεμβρίου, 2017
Δείτε τα όλα

Ενισχύσεις 750 εκατ. για επενδύσεις


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

[:el]01/12/2017

Νέος κύκλος με 490 εκατ. ευρώ για φοροαπαλλαγές και 260 εκατ. για επιχορηγήσεις προς επιχειρήσεις

Με 750 εκατ. ευρώ θα κάνει την εκκίνησή του ο νέος κύκλος του αναπτυξιακού νόμου (ν. 4399/2016). Η έναρξη της διαδικασίας για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται από στιyμή σε στιyμή και θα ολοκληρωθεί στις 15 Φεβρουαρίου 2018. Και σε αυτή τη φάση θα προκηρυχτούν τέσσερα καθεστώτα- προγράμματα και συγκεκριμένα η «Γενική Επιχειρηματικότητα», οι «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ», οι «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και οι «0Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους». Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τα 750 εκατ. ευρώ που θα διατεθούν για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων, τα 490 εκατ. ευρώ αφορούν ενισχύσεις μέσω φορολογικών απαλλαγών και τα υπόλοιπα 260 εκατ. ευρώ θα δοθούν ως επιχορηγήσεις, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνολικού ύψους 490 εκατ. ευρώ των καθεστώτων που προκηρύσσονται φέτος καθορίζεται ως εξής: για το καθεστώς των ενισχύσεων μηχανολογικού εξοπλισμού στα 150 εκατ. ευρώ, της γενικής επιχειρηματικότητας στα 250 εκατ. ευρώ και των νέων ανεξάρτητων μμε στα 30 εκατ. ευρώ. Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής και του οφέλους από τη σταθεροποίηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος που αφορά τις επενδύσεις μείζονος μεγέθους καθορίζεται στα 60 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή. το συνολικό ποσό της επιχορήγησης. της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης αγγίζει τα 260 εκατ. ευρώ. Για το καθεστώς της γενικής επιχειρηματικότητας ανέρχεται στα 140 εκατ. ευρώ και των νέων ανεξάρτητων μμε στα 120 εκατ. ευρώ.

Μέρος από τα παραπάνω ποσά αφορά τις ενισχύσεις της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης για τα επενδυτικά σχέδια που θα υπαχθούν στα καθεστώτα της γενικής επιχειρηματικότητας και των νέων ανεξάρτητων μμε.

Σε ό,τι αφορά τώρα τις πηγές χρηματοδότησης, τα ποσά των επιχορηγήσεων της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης καλύπτονται από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων στον οποίο εγγράφεται η δαπάνη των 260 εκατ. ευρώ και δύναται να προέλθουν από εθνικούς πόρους ή τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία.

Εκτιμάται, πάντως, πως για φέτος δεν θα προκύψει δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσιών επενδύσεων και απώλεια φορολογικών εσόδων. Για το 2018 θα προκύψει δαπάνη 80 εκατ. ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων και δεν θα προκύψει απώλεια φορολογικών εσόδων, ενώ για τα επόμενα τρία έτη (2019, 2020, 2021) θα προκύψει δαπάνη 180 εκατ. ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων. Για τα έτη αυτά θα προκύψει απώλεια φορολογικών εσόδων 80 εκατ. ευρώ.

Η διαδικασία υποβολής και οι προδιαγραφές βασίζονται στα ίδια δεδομένα με αυτές του προηγούμενου κύκλου, με κάποιες τεχνικές βελτιώσεις, ενώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι στον νέο κύκλο συγχωνεύονται οι πρώτες δύο φάσεις υποβολής αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων. Ειδικότερα. η υποβολή της αίτησης και η υποβολή του οικείου φακέλου τεκμηρίωσης θα πραγματοποιούνται σε ένα και μόνο στάδιο.

Σύμφωνα με τον νόμο, το ελάχιστο ύψος για να υπαχθεί μια επένδυση στις διατάξεις του ορίζεται στις 50.000 ευρώ για τις ΚΟΙΝΣΕΠ, στις 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στις 150.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις, στις 250.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster και στις 500.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις.

Τα καθεστώτα

«Γενική Επιχειρηματικότητα»: Σκοπός του καθεστώτος είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους και την υποστήριξη λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας, η αύξηση της απασχόλησης, η βελτίωση της συνεργασίας και η αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων. Το συγκεκριμένο καθεστώς απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων, καθώς είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών (ατομικές, εμπορικές, αλλά και συνεταιριστικές επιχειρήσεις), υφιστάμενες ή υπό σύσταση. Στις μορφές ενίσχυσης περιλαμβάνονται η επιχορήγηση, η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η επιδότηση του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης και η φορολογική απαλλαγή.

«Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ»: Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες μμε που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου. Το καθεστώς Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ παρέχει στις επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής αυξημένα κίνητρα σε σχέση με τα υπόλοιπα καθεστώτα γενικών ενισχύσεων, όπως επιχορήγηση των επενδυτικών δαπανών από 70% έως 100%, αλλά και ενισχύσεις έως 100.000 ευρώ για τις δαπάνες εκκίνησης. Ομοίως, στις μορφές ενίσχυσης περιλαμβάνονται η επιχορήγηση, η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η επιδότηση του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης και η φορολογική απαλλαγή.

«Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»: Στόχος του καθεστώτος είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ενισχύσεων περιορισμένου εύρους με ιδιαίτερα απλοποιημένες διαδικασίες. Μέσω του συγκεκριμένου καθεστώτος θα ενισχυθούν με φορολογικές απαλλαγές δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν αρχική επένδυση.

«Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους»: Στόχος του καθεστώτος είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο θα διευκολύνει την υλοποίηση πολύ μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, τόσο από ελληνικές όσο και από ξένες επιχειρήσεις. Μέσω του καθεστώτος ενισχύονται επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια άνω των 20.000.000 ευρώ και δημιουργούν δύο τουλάχιστον θέσεις εργασίας ανά ένα εκατομμύριο επιλέξιμης επένδυσης. Η μορφή ενίσχυσης για το συγκεκριμένο καθεστώς είναι η φορολογική απαλλαγή και η σταθεροποίηση του φορολογικού συντελεστή για 12 έτη.

Οι μορφές χρηματοδότησης

Στα προγράμματα που θα προκηρυχτούν στο πλαίσιο του νέου κύκλου του αναπτυξιακού νόμου περιλαμβάνονται τα παρακάτω είδη ενίσχυσης:

Φορολογική απαλλαγή: Το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής θεμελιώνεται με την πιστοποίηση της υλoποίησης του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου από το αρμόδιο όργανο ελέγχου. Ο φορέας μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής εντός 15 φορολογικών ετών από τo έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης της ωφέλειας υnό τους περιορισμού πoυ τίθενται από τον νόμο.

Επιχορήγηση: Ποσό που ανέρχεται μέχρι το 50% της εγκεκριμένης επιχορήγησης μπορεί κατόπιν σχετικού αιτήματος να καταβάλλεται στο δικαιούχο μετά τη ν πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου της υλοποίησης του 50% του συνολικού κόστους και επενδυτικού σχεδίου. Το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης ή το σύνολό της σε περίπτωση μη εφαρμογής της ρύθμισης της προηγούμενης περίπτωσης καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγής και λειτουργίας της επένδυσης.

Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης: Η έναρξη της καταβολής της χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορεί να πραγματοποιείται μετά την πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου της εyκατάστασης στη μονάδα του συνόλου του μισθωμένου εξοπλισμού, σύμφωνα με τη σύμβαση της χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης: Η έναρξη της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης μπορεί να πραγματοποιείται μετά την πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου της δημιουργίας των συνδεόμενων με το επενδυτικό σχέδιο θέσεων εργασίας.

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]