Εγκύκλιος της ΓΓΔΕ με αλλαγές στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Από Δευτέρα ανοιχτή η εφαρμογή στο taxisnet.

Πώς θα υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ από το 2019
21 Σεπτεμβρίου, 2018
2η Τροποποίηση και παράταση υποβολών στις Δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα»
28 Σεπτεμβρίου, 2018
Δείτε τα όλα

Εγκύκλιος της ΓΓΔΕ με αλλαγές στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Από Δευτέρα ανοιχτή η εφαρμογή στο taxisnet.

Δημοσιεύτηκε στο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η εγκύκλιος για τη ρύθμιση με τις 100 δόσεις και πλέον, από τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, οι οφειλέτες θα μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Taxis και να ρυθμίσουν τα χρέη τους._x000D_
_x000D_
Οι αλλαγές που επιφέρει η Εγκύκλιος της ΓΓΔΕ είναι οι παρακάτω:_x000D_

  _x000D_

   _x000D_

  • Εξαιρούνται από τη ρύθμιση όλες οι οφειλές οι οποίες είναι βεβαιωμένες αλλά δεν είναι ληξιπρόθεσμες καθώς και όσες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η Οκτωβρίου. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση των 100 δόσεων οι δόσεις του ΕΝΦΙΑ και η τρίτη δόση του φόρου εισοδήματος.
  • _x000D_
   _x000D_

  • Η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή δεν μπορεί να ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000,00 €).
  • _x000D_
   _x000D_

  • Η ρύθμιση δεν χάνεται, στην περίπτωση που, μετά την πάροδο εξαμήνου από την υπαγωγή σε αυτήν, ο οφειλέτης δεν καταβάλει εμπρόθεσμα δυο δόσεις ανά έτος του προγράμματος ρύθμισης. Επίσης η ρύθμιση δεν χάνεται μετά την πάροδο εξαμήνου, εφόσον ο οφειλέτης δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα για χρονικό διάστημα δυο μηνών μια δόση της ρύθμισης ανά έτος.
  • _x000D_
   _x000D_

  • Οι οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση «τελευταίας ευκαιρίας» και τηρούν τους όρους της, τυγχάνουν αναδρομικά των εκπτώσεων και των πρόσθετων ευεργετημάτων της νέας ρύθμισης. Όσοι επιλέξουν να υπαγάγουν την εναπομένουσα ρυθμισμένη οφειλή τους στη νέα ρύθμιση, θα επωφεληθούν αυτών των εκπτώσεων, μετά την καταβολή της πρώτης δόσης αυτής. Όσοι δεν υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής μέχρι 31 Μαρτίου 2015 θεωρείται ότι συνεχίζουν την ρύθμιση «τελευταίας ευκαιρίας» και θα θα λάβουν την έκπτωση του 20% των προσαυξήσεων αναδρομικά, μετά την 1 Απριλίου 2015.
  • _x000D_
   _x000D_

  • Όσοι υπαχθούν στη νέα ρύθμιση, μπορούν να επιλέξουν την υπαγωγής του σε άλλο πρόγραμμα ρύθμισης της ίδιας περίπτωσης με μικρότερο αριθμό δόσεων για το υπόλοιπο προς καταβολή ποσό και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή δικαιούνται απαλλαγή από τις προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής για το εναπομείναν ποσό σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα ρύθμισης και ο συνολικός αριθμός των μηνιαίων δόσεων υπολογίζεται από το μήνα της αίτησης του αρχικού προγράμματος ρύθμισης.
  • _x000D_
   _x000D_

  • Για να ενταχθεί οφειλέτης στη ρύθμιση, πρέπει την ημερομηνία υπαγωγής να μην έχει ανεξόφλητες ή αρρύθμιστες οφειλές, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί μετά την 1 Οκτωβρίου.
  • _x000D_

  _x000D_

_x000D_
Αναλυτικά όλη η Εγκύκλιος εδώ.