50 δραστηριότητες που επιδοτούνται από το ΕΣΠΑ.

Πώς θα υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ από το 2019
21 Σεπτεμβρίου, 2018
2η Τροποποίηση και παράταση υποβολών στις Δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα»
28 Σεπτεμβρίου, 2018
Δείτε τα όλα

50 δραστηριότητες που επιδοτούνται από το ΕΣΠΑ.

Πενήντα επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες ενισχύονται μέσα από το νέο ΕΣΠΑ. Τα ποσοστά επιδότησης για όσους ασχολούνται σε αυτούς τους κλάδους ή θέλουν να ανοίξουν επιχείρηση κυμαίνονται από 40% έως και 100% επί των επενδυτικών τους σχεδίων._x000D_
_x000D_
Την κοινοτική χρηματοδότηση μπορούν να τη διεκδικήσουν μέσα από δύο προγράμματα, την «Επιχειρηματική Ευκαιρία» και το «Επιχειρούμε Δυναμικά». Αυτά εντάσσονται στην κατηγορία προγραμμάτων του ΕΣΠΑ «Επανεκκίνηση ΕΠΑνΕΚ» και σύμφωνα με πληροφορίες το «Επιχειρηματική Ευκαιρία» θα είναι το πρώτο πρόγραμμα που θα προκηρυχθεί μέσα στον Ιανουάριο._x000D_
_x000D_
Το «Επιχειρηματική Ευκαιρία» απευθύνεται σε άνεργους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ, για ενίσχυση των επιχειρηματικών σχεδίων τους με κάλυψη λειτουργικών εξόδων (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, πρώτες ύλες, ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ.) καθώς και θέσεων απασχόλησης. Τα έργα που μπορούν να υπαχθούν κυμαίνονται από 28.000 έως 40.000 ευρώ, με 100% ενίσχυση του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και 40% της δημόσιας δαπάνης._x000D_
_x000D_
Το δεύτερο πρόγραμμα «Επιχειρούμε Δυναμικά» απευθύνεται σε υπάρχουσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στόχος των ενισχύσεων είναι η αναβάθμιση της επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των μικρομεσαίων, δίνοντας έμφαση στην εξωστρέφεια και τη διείσδυσή τους σε νέες αγορές. Σημειώνεται ότι η δράση αφορά επενδύσεις από 20.000 μέχρι και 300.000 ευρώ, ενώ η επιχορήγηση έχει ορισθεί μέχρι και στο 40% του συνολικού ποσού της επένδυσης. _x000D_
_x000D_
Επιπρόσθετα, υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και 40% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης. Ενδεικτικά οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται είναι ο μηχανολογικός εξοπλισμός, η κτιριακή αναβάθμιση, η πιστοποίηση, η προβολή σε ξένες αγορές κ.λπ._x000D_
Από το πρόγραμμα για τις υπάρχουσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εξαιρείται ο τομέας του τουρισμού. Αναλυτικά ανά τομέα οι επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες στους κλάδους είναι:_x000D_
_x000D_
Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων_x000D_
Τομέας Κρέατος_x000D_
Τομέας ψαριών και θαλασσινών γενικότερα_x000D_
Τομέας Φρούτων και λαχανικών_x000D_
Τομέας λαδιού_x000D_
Τομέας Γαλακτοκομικά προϊόντα_x000D_
Προϊόντα Αλευρόμυλων_x000D_
Αμυλούχα Προϊόντα_x000D_
Είδη Αρτοποιίας_x000D_
Ζυμαρικά_x000D_
Παραγωγή ειδών ζαχαροπλαστικής_x000D_
Παρασκευή Ζάχαρης_x000D_
Αρτύματα – Καρυκεύματα_x000D_
Έτοιμα γεύματα_x000D_
Παραγωγή ζωοτροφών_x000D_
Αλκοολούχα Προϊόντα_x000D_
Μεταλλικό Νερό_x000D_
Χυμοί_x000D_
Αναψυκτικά_x000D_
Παραγωγή Προϊόντων Καπνού_x000D_
_x000D_
Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)_x000D_
Εκτυπωτικές δραστηριότητες_x000D_
Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων_x000D_
Εκδόσεις_x000D_
Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις_x000D_
Κατασκευή κοσμημάτων_x000D_
Κατασκευή μουσικών οργάνων_x000D_
Κατασκευή παιχνιδιών_x000D_
Είδη ένδυσης_x000D_
_x000D_
Υλικά / Κατασκευές_x000D_
Κατασκευή πλαστικών προϊόντων_x000D_
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων_x000D_
Οικοδομικά υλικά_x000D_
Μονωτικά υλικά_x000D_
_x000D_
Εφοδιαστική Αλυσίδα_x000D_
Υπηρεσίες Τομέα Μεταφορών_x000D_
Υπηρεσίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) για προϊόντα τρίτων (3PL)_x000D_
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες_x000D_
_x000D_
Ενέργεια_x000D_
ΑΠΕ_x000D_
Αξιοποίηση οργανικών υπολειμμάτων για την κάλυψη θερμικών αναγκών_x000D_
Αύξηση της διείσδυσης εφαρμογών γεωθερμίας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την παραγωγή θερμότητας_x000D_
_x000D_
Περιβάλλον_x000D_
Διαχείριση αποβλήτων_x000D_
Ανακύκλωση_x000D_
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων_x000D_
_x000D_
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ_x000D_
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού_x000D_
Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας_x000D_
Έκδοση και κατασκευή λογισμικού_x000D_
Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες_x000D_
Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες_x000D_
Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες_x000D_
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες_x000D_
_x000D_
Υγεία_x000D_
Κέντρα Αποκατάστασης_x000D_
Υπηρεσίες Τηλε – Ιατρικής_x000D_
Θεραπευτικά κέντρα_x000D_
_x000D_
Τουρισμός_x000D_
(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ)_x000D_
Ξενοδοχειακές μονάδες κλασικού τύπου_x000D_
Ενοικιαζόμενα Δωμάτια_x000D_
Τουριστικές Οργανωμένες κατασκηνώσεις (camping)_x000D_
Θεματικά πάρκα_x000D_
_x000D_
Πηγή: www.imerisia.gr