Στα 4 εκατ. ευρώ η επιδότηση ΜμΕ για e-αναβάθμιση

Πώς θα διαπιστώσετε αν σας «πιάνουν» τα τεκμήρια διαβίωσης της εφορίας
Ιούλιος 5, 2019
ΑΑΔΕ: Οριστική παραγραφή στη 15ετία
Ιούλιος 12, 2019
Δείτε τα όλα

Στα 4 εκατ. ευρώ η επιδότηση ΜμΕ για e-αναβάθμιση

05/07/2019

Στα 4 εκατ. ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός νέου προγράμματος του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας, ή/και την ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματισμού (άμεσα συνδεδεμένων με τις ΤΠΕ) στην παραγωγική τους διαδικασία.

Οι επενδυτικές ενισχύσεις αφορούν σε επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως: λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού, προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού, δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας ή/και ηλεκτρονικού καταστήματος, εξοπλισμό πληροφορικής (hardware), παροχή λοιπών υπηρεσιών (προώθησης, ασφάλειας, υποστήριξης) και κάλυψη μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού.

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται έργα χρονικής διάρκειας έως 18 μήνες με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή άνευ Φ.Π.Α.) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης όπου δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 3.000 ευρώ και δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 200.000 ευρώ. Η ημερομηνία έναρξη της υποβολής των προτάσεων έχει ορισθεί η 11η Ιουλίου και λήξη της υποβολής η 1η Νοεμβρίου του 2019.

Έμφαση θα δοθεί στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους ΚΑΔ, οι οποίοι εντάσσονται στους τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, όπως αγροδιατροφή, βιομηχανία της εμπειρίας, αλυσίδα αξίας μετάλλου και πράσινη καινοτομία, εξοικονόμηση ενέργειας και παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.

Πηγή: Capital.gr