'Συμβουλευτική υποστήριξη και διαμεσολάβηση σε μία ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά παγκοσμίως'
Παγκόσμιο δίκτυο υπηρεσιών υγείας

Παγκόσμιο δίκτυο υπηρεσιών υγείας

Ο κλάδος των υπηρεσιών υγείας είναι ένας από τους μεγαλύτερους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους παγκοσμίως. Με τζίρο πάνω από το 10% του ΑΕΠ των περισσότερων ανεπτυγμένων κρατών, οι υπηρεσίες υγείας αποτελούν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της οικονομίας μιας χώρας.

Η εταιρία μας επικεντρώνεται στην διαμεσολάβηση, πώληση υπηρεσιών και εταιρική υποστήριξη σε νοσοκομεία, μονάδες υγείας, φαρμακευτικές εταιρίες, εταιρίες βιοτεχνολογίας και συναφείς δραστηριότητες.

Στόχος μας είναι:

1. να ενισχύσουμε τις εταιρείες στις δραστηριότητές τους στις αγορές του εξωτερικού και να τις βοηθήσουμε να εξοικειωθούν με το εξαγωγικό εμπόριο, όπως επίσης και να τους προσφέρουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία για μια επιτυχημένη διείσδυση σε αυτές τις συγκεκριμένες αγορές.
2. Να εντοπίσουμε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες στην Αγορά των υπηρεσιών υγείας και να τα διανείμουμε μέσω του δικτύου συνεργατών μας.

Στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την ανατολική Ευρώπη, τη Ρωσία, την Αμερική, την Αφρική και άλλες αναπτυσσόμενες αγορές, διαθέτουμε το κατάλληλο δίκτυο ικανών συνεργατών, γνωρίζουμε τις τοπικές συνθήκες και απαιτήσεις και έχουμε αναπτύξει μία νέα βάση διαπιστευμένων επιχειρήσεων – αγοραστών που αναζητούν άμεσα προϊόντα και εμπορεύματα από τη χώρα μας.

Το έμπειρο και εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών μας είναι σε θέση να υλοποιήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την διείσδυση στις αγορές που μας ενδιαφέρουν, είτε ενεργώντας συμβουλευτικά, είτε ως αντιπρόσωποι και διανομείς για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας.

Ενδεικτικές υπηρεσίες μας αποτελούν:

 • Export Consulting: Σχεδιασμός της φάσης εισόδου, ανάλυση των διαδικασιών και προϋποθέσεων (νομικές, τελωνειακές, μεταφορικές, τοπικές ιδιαιτερότητες κ.τ.λ.) ανάλογα με τη στοχευόμενη αγορά.
 • Επιχειρηματική επόπτευση ώστε να τεκμηριωθεί η επιχειρηματική σας απόφαση για εξαγωγές και δημιουργία διεθνούς δικτύου πωλήσεων.
 • Έρευνα και Μελέτη προϊόντων / εμπορευμάτων.
 • Διερεύνηση και επιλογή κατάλληλων Προμηθευτών (Purchasing Consulting).
 • Αναζήτηση κατάλληλων συνεργατών και πελατών.
 • Έρευνα αγοράς / κλαδικές μελέτες στις χώρες που μας ενδιαφέρουν.

 • Δεδομένα αγοραστών και συνεργατών που σας διαθέτουμε για την είσοδο σε νέες αγορές και σχετική υποστήριξη του τμήματος πωλήσεων.
 • Διερεύνηση δυνατοτήτων επιχορήγησης της εξαγωγικής προσπάθειάς σας.
 • Δημιουργία αναλυτικού προϋπολογισμού δράσης βάσει των νέων στόχων .

 • Εξαγωγικό Marketing (Export Marketing) – Εκπόνηση του κατάλληλου και αποτελεσματικού Σχεδίου Marketing.
 • Επιμόρφωση και κατάρτιση των στελεχών σας σε θέματα εξαγωγικού εμπορίου ή/και εξεύρεση του κατάλληλου προσωπικού.
 • E- Commerce (Ηλεκτρονικό Εμπόριο).

 • Παροχή διευκολύνσεων και υπηρεσιών τοπικά (εταιρική διεύθυνση, αντιπρόσωποι κ.α.).
 • Παρακολούθηση, έλεγχος και ενημέρωση της εξελικτικής πορείας κάθε βήματος, από την εισαγωγή-πώληση έως και το service μετά την πώληση (after sales service).
 • Αξιολόγηση δραστηριότητας ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Έγκαιρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση και συμβουλευτική όποτε χρειάζεται αναπροσαρμογή στρατηγικής ή διορθωτικές κινήσεις.